Etiquetes

Una etiqueta és un fragment de JavaScript que envia informació a un tercer, com ara Google. Si no utilitzeu una solució de gestió d'etiquetes com ara Google Tag Manager, heu d'afegir aquests fragments de JavaScript directament al codi font del lloc. En canvi, amb Google Tag Manager, no cal que el codi font inclogui aquests fragments de JavaScript, sinó que només heu d'especificar quines etiquetes voleu activar, i quan voleu activar-les, a la interfície d'usuari del Gestor d'etiquetes de Google.

A Google Tag Manager podeu implementar una etiqueta mitjançant una plantilla per a l'etiqueta en qüestió o, si no hi ha cap plantilla disponible per a l'etiqueta que voleu implementar, mitjançant una etiqueta personalitzada on podeu col·locar l'etiqueta JavaScript. Google Tag Manager proporciona el següent:

Plantilles per a les etiquetes de Google admeses

Google Tag Manager admet explícitament els tipus d'etiquetes que s'indiquen a continuació, amb plantilles que minimitzen la possibilitat de cometre errors a les etiquetes.

Etiqueta de seguiment de conversions de Google Ads

Per configurar aquesta etiqueta a Google Tag Manager, cal que proporcioneu l'identificador de conversió, l'etiqueta de conversió i el valor de conversió.

 1. Al compte de Google Ads, aneu a Eines i anàlisi > Conversions. Feu clic a la pestanya Codi.
 2. Trieu un nom d'acció a l'esquerra i seleccioneu "Jo modifico el codi". Al quadre de codi, feu el següent:
  • Cerqueu el valor de "google_conversion_id =" i introduïu-lo al camp Identificador de conversió.
  • Cerqueu el valor de "google_conversion_label =" i introduïu-lo al camp Etiqueta de conversió.
  • (Opcional) Cerqueu el valor de "google_conversion_value =" i introduïu-lo al camp Valor de conversió. Si voleu emplenar un valor dinàmicament, seleccioneu una variable del menú desplegable (o creeu-ne una).

Afegiu una regla perquè l'etiqueta s'activi a la pàgina de conversió que vulgueu. Anomeneu la regla com la pàgina de conversió (per exemple, "Pàgina de conversió de baixada de PDF"). Això us permetrà identificar fàcilment la regla i tornar a utilitzar-la en altres etiquetes.

Obteniu més informació sobre el seguiment de conversions de Google Ads.

Etiqueta de comptador de Floodlight

Les etiquetes de comptador de Floodlight permeten comptar el nombre de vegades que els usuaris han visitat una pàgina en concret després de veure un dels vostres anuncis o fer-hi clic. Hi ha dues maneres d'afegir etiquetes de Floodlight a un contenidor:

 • Acceptar una etiqueta que s'hagi tramès automàticament des de la interfície d'usuari de Campaign Manager 360.
 • Afegir l'etiqueta des de la interfície d'usuari de Google Tag Manager.

Acceptar una etiqueta de Floodlight tramesa automàticament

Aquesta etiqueta es pot trametre directament al vostre contenidor des de la interfície d'usuari de Campaign Manager 360. Per permetre aquesta tramesa a Google Tag Manager, cal que aproveu la sol·licitud d'enllaç i les etiquetes trameses automàticament. Per obtenir més informació, llegiu l'article Aprovacions. Per obtenir informació sobre com podeu trametre etiquetes automàticament des de Campaign Manager 360, llegiu l'article Afegir activitats de Floodlight als contenidors de Google Tag Manager.

Per acceptar una etiqueta de Floodlight tramesa automàticament, navegueu fins a Cua d'aprovació > Etiquetes. Feu clic al nom de l'activitat. Alguns dels paràmetres (com ara els valors de "src=", "type=" i "cat=") estaran predefinits.

Les variables personalitzades de Floodlight són parells clau-valor que es poden utilitzar per fer un seguiment de les dades que recolliu sobre els usuaris, com ara el gènere de les pel·lícules que compren. En aquestes variables es fan servir les claus u1= i u2=, entre d'altres. En el cas de les etiquetes trameses automàticament, els noms de les variables s'emplenen prèviament als camps de variable personalitzada. Heu de configurar aquestes variables perquè recuperin les dades corresponents.

Modifiqueu l'etiqueta com vulgueu i feu clic a Aprova.

Afegir l'etiqueta des de Google Tag Manager

Seleccioneu el tipus d'etiqueta Comptador de Floodlight.

 • Cerqueu el valor de "src= " i introduïu-lo al camp Identificador d'anunciant.
 • Cerqueu el valor de "type= " i introduïu-lo al camp Cadena de l'etiqueta del grup.
 • Cerqueu el valor de "cat=" i introduïu-lo al camp Cadena de l'etiqueta de l'activitat.

 

Les variables personalitzades de Floodlight són parells clau-valor que es poden utilitzar per fer un seguiment de les dades que recolliu sobre els usuaris, com ara el gènere de les pel·lícules que compren. En aquestes variables s'utilitzen les claus u1= i u2=, entre d'altres. Per a cada variable personalitzada, seleccioneu una variable que contingui el valor que voleu trametre a la variable en qüestió.

Feu clic a Desa un cop hàgiu introduït la informació de l'etiqueta.

Obteniu més informació sobre l'etiqueta de comptador de Floodlight.

Etiqueta de vendes de Floodlight

L'etiqueta de vendes de Floodlight permet fer un seguiment del nombre d'articles que han comprat els usuaris, així com del valor total d'aquestes compres. Hi ha dues maneres d'afegir etiquetes de Floodlight a un contenidor:

 • Acceptar una etiqueta que s'hagi tramès automàticament des de la interfície d'usuari de Campaign Manager 360.
 • Afegir l'etiqueta des de la interfície d'usuari de Google Tag Manager.

 

Acceptar una etiqueta de Floodlight tramesa automàticament

Aquesta etiqueta es pot trametre directament al vostre contenidor des de la interfície d'usuari de Campaign Manager 360. Per permetre aquesta tramesa a Google Tag Manager, cal que aproveu la sol·licitud d'enllaç i les etiquetes trameses automàticament. Per obtenir més informació, llegiu l'article Aprovacions. Per obtenir informació sobre com podeu trametre etiquetes automàticament des de Campaign Manager 360, llegiu l'article Afegir activitats de Floodlight als contenidors de Google Tag Manager.

Per acceptar una etiqueta de Floodlight tramesa automàticament, navegueu fins a Cua d'aprovació > Etiquetes. Feu clic al nom de l'activitat. Alguns dels paràmetres (com ara els valors de "src=", "type=" i "cat=") estaran predefinits.

En el cas de les etiquetes trameses automàticament, el paràmetre Ingressos es preemplena amb una variable {{cost}}. Haureu de crear i configurar una variable {{cost}} que recuperi l'import dels ingressos.

A més, el paràmetre Identificador de comanda es preemplena amb una variable {{ord}}. Haureu de crear i de configurar una variable {{ord}}. Aquesta variable ha de recuperar l'identificador de comanda (o bé un recompte del nombre d'articles venuts si el mètode de recompte és Article venut).

Les variables personalitzades de Floodlight són parells clau-valor que es poden utilitzar per fer un seguiment de les dades que recolliu sobre els usuaris, com ara el gènere de les pel·lícules que compren. En aquestes variables es fan servir les claus u1= i u2=, entre d'altres. En el cas de les etiquetes trameses automàticament, els noms de les variables s'introdueixen prèviament als camps de variable personalitzada. Heu de configurar aquestes variables perquè extreguin les dades corresponents.

Modifiqueu l'etiqueta com vulgueu i feu clic a Aprova.

Afegir l'etiqueta des de Google Tag Manager

Seleccioneu el tipus d'etiqueta Vendes de Floodlight.

 • Cerqueu el valor de "src= " i introduïu-lo al camp Identificador d'anunciant.
 • Cerqueu el valor de "type= " i introduïu-lo al camp Cadena de l'etiqueta del grup.
 • Cerqueu el valor de "cat=" i introduïu-lo al camp Cadena de l'etiqueta de l'activitat.

 

Per al paràmetre Ingressos, seleccioneu una variable que contingui l'import dels ingressos. Per al paràmetre Identificador de comanda, seleccioneu una variable que contingui aquest identificador. Si heu seleccionat Article venut com a mètode de recompte, seleccioneu una variable que contingui un recompte del nombre d'articles venuts. Cal que creeu aquestes variables a Google Tag Manager si encara no ho heu fet.

Les variables personalitzades de Floodlight són parells clau-valor que es poden utilitzar per fer un seguiment de les dades que recolliu sobre els usuaris, com ara el gènere de les pel·lícules que compren. En aquestes variables s'utilitzen les claus u1= i u2=, entre d'altres. Per a cada variable personalitzada, seleccioneu una variable que contingui el valor que voleu trametre a la variable en qüestió.

Feu clic a Desa un cop hàgiu introduït la informació de l'etiqueta.

Obteniu més informació sobre l'etiqueta de vendes de Floodlight.

Etiqueta de Google Analytics

Per cercar l'identificador de propietat web:

 • Al compte de Google Analytics, aneu a "Administrador".
 • Feu clic a Configuració de la propietat.

 

Introduïu l'identificador de seguiment (que té el format UA-xxxxxx-xx) al camp Identificador de propietat web.

També podeu fer servir una variable en aquest camp, la qual cosa resulta pràctica si gestioneu diverses propietats de Google Analytics.

Per activar les funcions de publicitat de display, inclosos els informes de dades demogràfiques i d'interessos, el remàrqueting i la integració de Campaign Manager 360, marqueu la casella de selecció Assistència per a anunciants de display. Si seleccioneu aquesta opció, reviseu els requisits de la política per a la publicitat de display.

Google Tag Manager admet les etiquetes de Google Analytics següents:

Si voleu, podeu proporcionar opcions de configuració addicionals (a Més opcions de configuració):

 • Configuració bàsica
  • Anonimitza les adreces IP. Informació
  • Camí de pàgina virtual: indica el camí de la pàgina en què es farà un seguiment de les mètriques. Informació
  • Estableix la freqüència de mostratge. Informació
  • Estableix el temps d'espera de la galeta de sessió. Informació
 • Seguiment de campanyes:
 • Variables personalitzades. Informació
 • Dominis i directoris. Informació
  Per exemple, en fer el seguiment entre els dominis A.com i B.com, caldria configurar B.com perquè no establís ni utilitzés galetes pròpies, sinó que utilitzés les dades de galetes del paràmetre d'URL (de la sessió A.com). Per activar aquest enllaçament, marqueu la casella de selecció Permet l'enllaçador.
 • Motors de cerca i URL de referència. Informació
 • Configuració avançada:
  • Nom del sistema de seguiment: us permet assignar un nom a l'objecte del sistema de seguiment. Nota: us recomanem que no utilitzeu aquesta opció. si per error utilitzeu un nom d'objecte del sistema de seguiment que ja existeix, és possible que les dades es malmetin. Tot i que proporcionar un nom per al sistema de seguiment us permet compartir l'estat entre els sistemes de seguiment que crea el Gestor d'etiquetes de Google i el codi de Google Analytics existent, primer heu de modificar el codi del lloc perquè utilitzi la sintaxi dataLayer del Gestor d'etiquetes de Google. Si no ho feu, no podreu configurar el seguiment mitjançant Google Tag Manager.
  • Camí del GIF local. Informació
  • Temps d'espera de la galeta de visitant. Informació
  • Devolució de petició de fitxer: el valor d'aquest camp ha de dirigir a una variable que ofereix una funció. Aquesta funció es cridarà quan la balisa de seguiment de Google Analytics s'hagi enviat completament.
  • Activa l'atribució d'enllaços millorada. Informació
  • Activa el mòdul de seguiment del navegador. Informació
  • Activa la detecció de Flash. Informació
  • Activa la detecció de títol. Informació
  • Envia peticions de fitxer als servidors de Google: si establiu un camí del GIF local, les peticions de fitxer s'enviaran a un servidor de la vostra propietat. Si seleccioneu aquesta opció, les peticions de fitxer també s'enviaran a Google.

Seguiment bàsic

Per fer el seguiment bàsic de Google Analytics, afegiu una sola etiqueta de Google Analytics i seleccioneu "Visualització de la pàgina" com a tipus de seguiment. Afegiu una regla per activar l'etiqueta en totes les pàgines. Si només necessiteu el seguiment bàsic, tan sols heu d'afegir aquesta etiqueta de Google Analytics. En canvi, si voleu fer un seguiment d'esdeveniments o de transaccions de comerç electrònic, haureu d'afegir etiquetes de Google Analytics addicionals.

Fer un seguiment dels esdeveniments de Google Analytics

Per veure'n exemples, llegiu l'article Esdeveniments de Google Analytics.

Fer un seguiment entre dominis

Per veure'n exemples, llegiu l'article Seguiment entre dominis.

Etiqueta d'Universal Analytics

L'etiqueta d'Universal Analytics és una versió nova de l'etiqueta de seguiment de Google Analytics. Universal Analytics introdueix un conjunt de funcions que canvien la manera de recopilar i d'organitzar les dades al compte de Google Analytics.

Amb Universal Analytics, podeu recopilar més tipus de dades i millorar-ne la qualitat, cosa que us permet conèixer millor com interactuen els visitants amb la vostra empresa en cada fase del procés: publicitat, vendes, ús del producte, assistència i fidelització dels clients.

Instal·lar Universal Analytics mitjançant Google Tag Manager és la millor manera d'implementar-lo, ja que us permetrà fer canvis amb molta més facilitat.

Per cercar l'identificador de propietat web:

 • Al compte de Google Analytics, aneu a "Administrador".
 • Feu clic a Configuració de la propietat.

 

Introduïu l'identificador de seguiment (que té el format UA-xxxxxx-xx) al camp Identificador de propietat web.

També podeu fer servir una variable en aquest camp, la qual cosa resulta pràctica si gestioneu diverses propietats de Google Analytics.

Google Tag Manager admet les etiquetes de Google Analytics següents:

Podeu proporcionar opcions de configuració addicionals:
 • Configuració bàsica
 • Configuració avançada
 • Configuració de galetes
 • Seguiment entre dominis: separeu els dominis d'enllaç automàtic amb comes (per exemple, A.com, B.com, C.com). Per veure'n un exemple d'ús, consulteu l'article Seguiment entre dominis.
 • Dimensions personalitzades. Informació
 • Mètriques personalitzades. Informació
 • Camps per definir: per exemple, quan es fes el seguiment entre els dominis A.com i B.com, hauríeu de configurar B.com perquè no establís ni utilitzés galetes pròpies, sinó les dades de galetes del paràmetre d'URL (de la sessió A.com). Per activar aquest enllaç, introduïu el següent:
  Nom del camp: allowLinker.
  Valor: true.

Seguiment bàsic

Per fer el seguiment bàsic de Google Analytics (Universal Analytics), afegiu una sola etiqueta de Google Analytics (Universal Analytics) i seleccioneu "Visualització de pàgina" com a tipus de seguiment. Afegiu una regla per activar l'etiqueta en totes les pàgines. Si només necessiteu el seguiment bàsic, únicament heu d'afegir aquesta etiqueta de Google Analytics (Universal Analytics). En canvi, si voleu fer un seguiment d'esdeveniments o de transaccions de comerç electrònic, haureu d'afegir etiquetes addicionals de Google Analytics (Universal Analytics).

Fer un seguiment dels esdeveniments de Google Analytics

Per veure'n exemples, llegiu l'article Esdeveniments de Google Analytics.

Fer un seguiment entre dominis

Per veure'n exemples, llegiu l'article Seguiment entre dominis.

Etiqueta de remàrqueting de la GDN

Per configurar l'etiqueta de remàrqueting de la Xarxa de Display de Google a Google Tag Manager, heu de proporcionar l'identificador de conversió i l'etiqueta de conversió.

 1. Al compte de Google Ads, feu clic a la pestanya Campanyes.
 2. A la llista de campanyes de l'esquerra, feu clic a Biblioteca compartida > Públics.
 3. Cerqueu la llista que us hem creat, que s'anomena "Llista principal". Feu clic a [Etiqueta] a la columna "Etiquetes/definicions".
 4. Feu clic a l'enllaç "Etiqueta". Al quadre de codi, feu el següent:
  • Cerqueu el valor de "google_conversion_id =" i introduïu-lo al camp Identificador de conversió.
  • Cerqueu el valor de "google_conversion_label =" i introduïu-lo al camp Etiqueta de conversió.

Per veure instruccions detallades, llegiu l'article Configurar el remàrqueting dinàmic de Google Ads. Obteniu més informació sobre l'etiqueta de remàrqueting.

Plantilles per a les etiquetes de proveïdors certificats

A més de les plantilles per a les etiquetes de Google, també disposeu de plantilles per a moltes etiquetes de tercers. Per utilitzar una plantilla, només l'heu de seleccionar i proporcionar les dades corresponents. Google Tag Manager generarà el codi correcte automàticament. Més informació sobre les etiquetes de proveïdors certificats

Si voleu que Google inclogui una plantilla per a l'etiqueta de la vostra empresa, poseu-vos en contacte amb nosaltres per convertir-vos en proveïdor d'etiquetes.

Tipus d'etiquetes personalitzades

Es proporcionen els dos tipus d'etiquetes personalitzades següents, que us permeten copiar i enganxar codi de pràcticament qualsevol etiqueta. Si necessiteu implementar una etiqueta que no s'admet explícitament mitjançant una plantilla, podeu utilitzar un d'aquests tipus d'etiquetes.

Etiqueta d'imatge personalitzada

El tipus Etiqueta d'imatge personalitzada us permet gestionar una etiqueta d'imatge que no figuri com a opció als tipus d'etiquetes. Per exemple, si utilitzeu una imatge invisible d'un píxel per al seguiment, introduïu l'URL de la imatge. Per inserir variables a l'etiqueta, poseu el nom de la variable entre claus dobles, és a dir, {{nom_variable}}. Seleccioneu "//" si hi ha disponibles versions relatives al protocol de la imatge, o bé "https://” si només hi ha disponible una versió segura. Us aconsellem que no utilitzeu "http://".

Marqueu la casella de selecció Bloqueig de memòria cau i proporcioneu un paràmetre de bloqueig de memòria cau per garantir que es registrin les peticions de fitxer dels navegadors que tinguin versions de la imatge desades a la memòria cau.

Etiqueta HTML personalitzada

El tipus Etiqueta HTML personalitzada us permet gestionar una etiqueta que no s'admeti explícitament mitjançant una plantilla de Google Tag Manager (per exemple, una etiqueta que no sigui de Google). (Més informació sobre les restriccions de les etiquetes)

Copieu i enganxeu el codi HTML/JavaScript al quadre de text. Recordeu que els fragments de JavaScript han d'anar dins de les etiquetes HTML script. A les etiquetes podeu incloure crides a document.write().

Per inserir variables a l'etiqueta HTML personalitzada, poseu el nom de la variable entre claudàtors dobles, és a dir, "{{nom_variable}}". Això pot resultar útil per tornar a utilitzar l'etiqueta en diversos contexts.

Afegiu les etiquetes per separat en lloc de combinar-les. Per exemple, si al codi original del lloc hi ha dues eines de recopilació de dades juntes, dividiu-les en dues etiquetes HTML personalitzades diferents. D'aquesta manera, podreu implementar cadascuna de les etiquetes per separat.

Especifiqueu les regles de quan s'ha d'activar l'etiqueta. Quan hàgiu posat nom a l'etiqueta i l'hàgiu desat, la podreu gestionar mitjançant Google Tag Manager.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?
false
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
102259
false