Αναγνωριστικό προορισμού: Ορισμός

Το αναγνωριστικό προορισμού είναι ένα αναγνωριστικό που αντιπροσωπεύει τον προορισμό. π.χ. το συνδεδεμένο προϊόν της Google, όπως το Google Ads ή το Google Analytics. Αυτά τα αναγνωριστικά χρησιμοποιούνται κυρίως από την ετικέτα για τη φόρτωση ρυθμίσεων που αφορούν συγκεκριμένο προορισμό και για τη δρομολόγηση συμβάντων.

Για το Google Ads, το αναγνωριστικό προορισμού είναι ίδιο με το αναγνωριστικό παρακολούθησης μετατροπών. Για το Google Analytics, το αναγνωριστικό προορισμού είναι ίδιο με το αναγνωριστικό μέτρησης της ροής δεδομένων ιστού.

Παραδείγματα: G-12345, AW-98765

An illustration demonstrating where to locate Destination IDs on Google tag.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
false
false
true
true
102259
false
false