התראה

The Google Analytics: GA4 Configuration tag is now the Google tag. GA4 Configuration tags in a web container will be automatically migrated starting in September. There are no changes to your existing measurement and there is no action required from you. Learn more

מידע על הסיכום 'Tag coverage' (רמת הכיסוי של התג)

אפשר להיעזר בסיכום 'Tag coverage' (רמת הכיסוי של התג) כדי לזהות באילו דפים באתר מוטמע Google Tag. הסיכום הזה זמין בקטעים Google Tag ב-Google Ads וב-Google Analytics, וגם דרך Google Tag Manager.

יתרונות

 • מקבלים סיכום כללי של רמת הכיסוי של התג באתר
 • אפשר לשנות את ההגדרה באתר. כדי לעשות את זה, מעלים רשימה של כתובות URL או בוחרים דפים שצריך להתעלם מהם
 • זיהוי מהיר של דפים לא מתויגים
 • אישור שיפורים בכיסוי של התג
 • הורדת סיכום של סטטוס התיוג ברמת כתובת ה-URL

איך זה עובד

כדי למדוד במדויק את היעילות של האתר והמודעות, צריך להגדיר את Google Tag בכל דף באתר. אפשר לבדוק אם Google Tag פועל באמצעות התוסף Google Tag Assistant. בנוסף, Google Tag Assistant מזהה דפים שאין בהם תג ומוסיף אותם כהצעות לסיכום 'Tag coverage'. בסיכום 'Tag coverage' (רמת הכיסוי של התג) מוצגים הדפים שבהם Google Tag הוטמע בצורה נכונה. הסיכום 'Tag coverage' כולל עד 10,000 דפים.

הערה: Google Tag מתייחס לקטע הקוד של gtag.js או למאגר התגים של GTM שמוטמעים בדף, ולא לתגים הנפרדים שנכללים בהגדרה של מאגר מסוים.

פתיחת הסיכום 'Tag coverage'

 1. פותחים את ההגדרות של Google Tag.
   

  ב-Google Ads

  1. Open the Google tag settings in Google Ads.
  2. Sign in to your Google Account. Learn how to create a Google Account.
  3. Navigate to Tools and then Data Manager.
  4. Under Google tag, find the Google tag and then click Manage.

  ב-Google Analytics

  1. Go to https://analytics.google.com/analytics/web/.
  2. Sign in to your Google Account. Learn how to create a Google Account.
  3. בקטע  ניהול, under Data collection and modification, select Data Streams.
   הקישור הקודם ייפתח ותעברו לנכס Analytics האחרון שאליו נכנסתם. אפשר לשנות את הנכס באמצעות בורר הנכסים. צריכה להיות לכם הרשאת עריכה או הרשאה ברמה גבוהה יותר ברמת הנכס כדי open your Google tag settings.
  4. Select the data stream that you want to edit.
  5. Under Google tag, click Configure tag settings

  ב-Campaign Manager 360

  1. Go to https://campaignmanager.google.com.
  2. Sign in to your Google Account. Learn how to create a Google Account.
  3. Under Floodlight, click Google Tag to edit the Google tag settings.
  4. Under Google tag, click Configure tag settings.

  ב-Google Tag Manager

  1. Go to https://tagmanager.google.com.
  2. Sign in to your Google Account. Learn how to create a Google Account.
  3. In the Google tags tab, select the Google tag.
 2. ב-Google Tag, בחלק העליון, לוחצים על Admin (ניהול).
 3. בקטע Tools (כלים), לוחצים על Tag coverage (רמת הכיסוי של התג).

הסבר על הסיכום

בסיכום Tag coverage (רמת הכיסוי של התג) מוצגת הטבלה Page details (פרטי הדף), שכוללת את העמודות URL (כתובת URL) ו-Tag status (סטטוס התג). אפשר להעביר את העכבר מעל ההערות בעמודות שבדף הסיכום כדי לקבל מידע נוסף על הכיסוי של התג.

בעמודה URL (כתובת URL) מוצגים דפים ספציפיים מהאתר. (לתשומת ליבכם: רק הדומיין והנתיב מוצגים, ללא פרמטרים של שאילתות).

בעמודה 'Tag status' מוצג אחד מהסטטוסים הבאים של כתובת ה-URL:

 • Not tagged (לא מתויגים): דפים שאף פעם לא טענו את Google Tag
 • No recent activity (אין פעילות אחרונה): דפים שלא טענו את Google Tag ב-30 הימים האחרונים, אבל טענו אותו בעבר
 • Tagged (מתויגים): דפים שטענו את Google Tag ב-30 הימים האחרונים

בכרטיסים שמעל הטבלה תוכלו לראות כמה דפים נכללים בסיכום, את מספר הדפים שמתויגים, ואת מספר הדפים שלא מתויגים או הדפים שלא זוהתה בהם פעילות אחרונה. אם תלחצו על כרטיס תראו את כל כתובות ה-URL בסטטוסים האלה.

הערה: כדי שה-Tag Status (סטטוס התג) יצביע על כך שהדף מתויג, נפח התנועה צריך להיות גדול מספיק. אם אתם מסתמכים רק על תנועה בזמן אמת, עדכון הסטטוס של הדפים שהוספתם לסיכום עשוי להימשך עד 24 שעות לאחר טעינת התג. כדי לקבל דוח בזמן אמת, אפשר להפעיל את Tag Assistant ולעבור לדף שאותו רוצים לבדוק.

הצעות לדפים

בשורות מסוימות תוצג התווית Suggested (הצעה) לצד כתובת ה-URL. הדפים המוצעים הם דפים ש-Google זיהתה והוסיפה לטבלה בסיכום Tag coverage. ייתכן שההצעות לא יכללו כל דף שמותקן בו Google Tag. אם אתם רוצים שדפים מוצעים יצורפו לסיכום, אתם צריכים להוסיף אותם. הדפים המוצעים יוסרו מהסיכום אחרי 60 יום של חוסר פעילות, אלא אם תבחרו לשמור אותם או להוסיף אותם בנפרד. אם תשמרו את הדפים המוצעים, תוכלו לבדוק מאוחר יותר אם כדאי לכלול אותם בסיכום, בלי שהם יוסרו עקב חוסר פעילות.

כדי לאשר את ההוספה של הדף המוצע לסיכום, מעבירים את העכבר מעל שורה כלשהי ולוחצים על Add (הוספה). אפשר גם ללחוץ על Ignore (-) (התעלמות) כדי להתעלם מההצעה, או ללחוץ על סמל התג כדי לפתוח את הדף ב-Tag Assistant. אם תתעלמו מדף או מהצעה, השורה הרלוונטית לא תופיע בסיכום התגים, וכתובת ה-URL של הדף הזה לא תופיע בכלי לבדיקת תגים.

כדי להוסיף מספר דפים מוצעים או להתעלם מהם, מסמנים את התיבה ליד השורות שרוצים להוסיף או להתעלם מהן, ואז לוחצים על Add (הוספה) או על Ignore (-) (התעלמות) בחלק העליון של הטבלה, ליד סמל החיפוש.

הערה: בסיכום 'Tag coverage' מוצגות כתובות ה-URL של הדפים שבהם זוהה Google Tag. כתובות ה-URL האלה יכולות לכלול בטעות פרטים אישיים מזהים (PII). אסור שיהיו פרטים אישיים מזהים בנתיב של כתובת ה-URL. אם קיים סיכוי כלשהו שכתובות ה-URL שלכם כוללות פרטים אישיים מזהים, תצטרכו להסיר את הפרטים האישיים המזהים מכתובת ה-URL של הדף. מידע נוסף זמין במאמר שיטות מומלצות למניעת שליחה של פרטים אישיים מזהים (PII).

הוספה של כתובות URL

אם שמתם לב שהסיכום לא כולל את כל הדפים מהאתר, תוכלו להוסיף כתובות URL.

כך עושים את זה:

 1. לוחצים על סמל ההוספה של כתובות URL כדי להוסיף דפים לסיכום.
 2. בוחרים באפשרות Add URLs (הוספה של כתובות URL) או Upload a CSV file (העלאת קובץ CSV).
 3. בהתאם לבחירה בשלב הקודם, מבצעים אחת מהפעולות הבאות:
  1. כדי להוסיף כתובות URL:
   1. מזינים רשימה של כתובות ה-URL שרוצים להוסיף לסיכום 'Tag Coverage' (רמת הכיסוי של התג). יש להפריד בין כל שתי כתובות URL באמצעות מעבר שורה.
   2. לוחצים על Add (הוספה).
  2. כדי להעלות קובץ CSV:
   1. לוחצים על Select a CSV file (בחירת קובץ CSV).
    • קובץ ה-CSV צריך להיות בפורמט הבא: ‎<URL>,<Included status>‎
     • example.com/2,no
     • example.com/3,yes
    • אפשר גם להוסיף שורת כותרת.
    • לחלופין, ניתן להוריד את סיכום הכיסוי הנוכחי של התג בפורמט של קובץ CSV (לפי ההוראות שבהמשך) ולבצע את השינויים הרצויים.
    • כל כתובת URL צריכה להיות מקודדת בקידוד URL.
   2. בוחרים באחת מהאפשרויות הבאות:
    • Overwrite (החלפה): מחליפים את כל כתובות ה-URL שמופיעות בסיכום הכיסוי הנוכחי של התג בכתובות שמופיעות בקובץ ה-CSV.
    • Merge (מיזוג): מוסיפים את כתובות ה-URL החדשות ומעדכנים את כתובות ה-URL הקיימות.
   3. לוחצים על Upload (העלאה).

עדכון הסטטוס של הדפים שהוספתם לסיכום עשוי להימשך עד 24 שעות לאחר טעינת התג.

הורדה

כדי להוריד את הסיכום כולו כקובץ CSV, לוחצים על סמל ההורדה תמונה של סמל ההורדה ב-Google Ads וב-Merchant Center.

אתם יכולים לערוך את הסיכום שהורדתם ולהעלות את קובץ ה-CSV החדש כדי להוסיף כתובות URL לסיכום. (בקטע הקודם מוסבר איך עושים את זה)

סינון

לוחצים על סמל הסינון מסנן כדי לסנן לפי הסטטוס של הדף. האפשרויות הזמינות:

 • Show all (הצגת כל הדפים)
 • Included (כלולים)
  • Suggestions (הצעות)
  • Added by you (נוספו על ידך)
 • Ignored (דפים שהמערכת מתעלמת מהם)

חיפוש

פונקציית החיפוש מאפשרת לחפש כתובת URL או כמה כתובות URL בקטלוג של כתובות ה-URL. החיפוש מתבצע לאחר החלת המסננים שנבחרו.

איתור ותיקון של דפים לא מתויגים

הכלי לבדיקת תגים עוקב אחרי פעילות התגים בזמן אמת בכל החלקים באתר, כולל הדומיין ברמה העליונה ותת-דומיינים שבהם הוטמע קטע הקוד של GTM או Google Tag. כשמשתמשים בכלי לבדיקת תגים, יכול להיות שתוצג לכם הודעת השגיאה הקריטית Some of your pages are not tagged (חלק מהדפים לא מתויגים) לגבי דפים לא מתויגים באתר. הבעיה הזו משפיעה גם על איכות הנתונים ועל הדיוק של המדידה.

איתור של דפים לא מתויגים

אם הכלי לבדיקת תגים מתריע על אחת מהבעיות האלה, אתם יכולים לפתוח את הסיכום Tag coverage (רמת הכיסוי של התג) ולעיין ברשימה תמציתית של כתובות ה-URL שזוהו ושתואמות לדפים לא מתויגים.

אם דף מסוים לא רלוונטי לאתר שלכם, אפשר להתעלם ממנו כדי להסיר אותו מהרשימה. אם תשנו את דעתכם, תמיד תוכלו להוסיף אותו מחדש. כדי להתעלם, מעבירים את העכבר מעל השורה של הדף ולוחצים על הלחצן התעלמות (-) שבצד שמאל. דפים שהתעלמתם מהם לא יופיעו בכלי לבדיקת תגים.

הסיכום 'Tag coverage' (רמת הכיסוי של התג) עשוי להסיר באופן בלתי צפוי דפים שנפח התנועה שלהם נמוך. אם הבחנתם שחסרים דפים, תוכלו להוסיף אותם באופן ידני כדי לקבל סקירה כללית מלאה.

תיקון של דפים לא מתויגים

כך מתקנים את הבעיות האלה:

 1. פותחים את הסיכום Tag coverage כדי להציג רשימה של כתובות URL לצד ה-Tag status (סטטוס התג) שלהן.
 2. בודקים את הטבלה Page details (פרטי הדף) בסיכום. דפים שמסומנים כ-Not tagged (לא מתויגים) מעידים על כך שחסרים תגים נדרשים. אפשר להעביר את העכבר מעל הסטטוס Not tagged (לא מתויג) כדי לקבל מידע נוסף על הבעיה.
 3. בכל דף עם הסימון Not tagged (לא מתויג), מטמיעים את Google Tag או מטמיעים את מאגר התגים של Google Tag Manager באתר.
 4. כדאי לחזור לכלי לבדיקת תגים כדי לוודא שהתגים הוטמעו והוגדרו בצורה תקינה. אפשר גם לבדוק את ההגדרה באמצעות Tag Assistant כדי לוודא שהתג מופעל בצורה תקינה. אם הטמעתם לאחרונה את Google Tag או את מאגר התגים של Google Tag Manager, המידע לגבי הדף שתייגתם יתעדכן בסיכום 'Tag coverage' (רמת הכיסוי של התג) תוך 24 שעות.

זיהוי תוצאות חיוביות כוזבות וכפילויות

אם דף כלשהו לא מתויג כראוי, יכול להיות שהכלי לבדיקת תגים יציג אזהרות כוזבות בקטע Untagged Page (דף לא מתויג) בסיכום Tag coverage. ריכזנו כאן את הסיבות הנפוצות ביותר לכך, ואת הדרכים האפשריות לתקן את הבעיות האלה:

 • נפח תנועה נמוך: המערכת עלולה לזהות בטעות דפים שמקבלים מעט תנועה כדפים לא מתויגים, גם אם מדובר בדפים שנפח התנועה שלהם נמוך באופן מכוון. לדוגמה, יכול להיות שדפי תודה שמוצגים לאחר הזמנת פריט יסומנו כדפים לא מתויגים.
 • הפניות אוטומטיות: יכול להיות שדפים שמשמשים כהפניות אוטומטיות (לדוגמה, מהכתובת http://example.com אל http://www.example.com) יסומנו בטעות.
 • לוכסנים בסוף הכתובת: דפים עם או בלי לוכסנים בסוף הכתובת (לדוגמה, http://www.example.com/‎ ו-http://www.example.com) יכולים להוביל לסימון של אותו דף כלא מתויג פעמיים.
 • שימוש באותיות רישיות: וריאציות של שימוש באותיות רישיות בכתובת URL יכול לגרום לכך שאותו דף יסומן כדפים נפרדים לא מתויגים. לדוגמה, יכול להיות שהכתובות http://www.example.com/ABC ו-http://www.example.com/abc יסומנו בטעות כדפים נפרדים.

כדי לפתור את הבעיות הנפוצות האלה:

 • באמצעות Tag Assistant, מוודאים שהדף מתויג בצורה נכונה. אם הדף הלא מתויג זוהה באופן שגוי כלא מתויג, אבל Tag Assistant מאשר שהתג מוטמע באופן תקין ומופעל, התראת האבחון הזו אמורה להיפתר מעצמה תוך 24 שעות.
 • אם לדעתכם הדף לא רלוונטי לאתר שלכם, אפשר להתעלם ממנו בסיכום 'Tag coverage' (רמת הכיסוי של התג) כדי שהבעיה לא תוצג לגביו. תוכלו להוסיף את הדף בחזרה לסיכום 'Tag coverage' (רמת הכיסוי של התג) מתי שתרצו.

קישורים רלוונטיים

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי