Powiadomienie

Google Analytics: tag konfiguracji GA4 to teraz tag Google. We wrześniu rozpocznie się automatyczna migracja tagów konfiguracji GA4 w kontenerze internetowym. Twoje dotychczasowe pomiary nie ulegną zmianie. Nie musisz też nic robić. Więcej informacji

Konfigurowanie ustawień tagu Google

Tag Google umożliwia wysyłanie danych z witryny do połączonych miejsc docelowych w usługach Google, co pomaga mierzyć skuteczność witryny i reklam. Gdy go umieścisz w witrynie, wysyła dane do docelowych połączonych usług Google, np. Google Ads i Google Analytics. Na potrzeby wszystkich swoich kont i usług możesz używać implementacji jednego tagu Google.

Przed skonfigurowaniem ustawień tagu Google upewnij się, że jest on zainstalowany na każdej stronie Twojej witryny.

Z tego artykułu dowiesz się, jak skonfigurować ustawienia tagu Google. Tagiem Google możesz też zarządzać, edytując jego nazwę, łącząc go z innym tagiem Google oraz dodając i usuwając jego miejsca docelowe.

Otwieranie ustawień tagu Google

Instrukcje dotyczące Google Ads

Instrukcje dotyczące Google Analytics

 1. Otwórz Google Analytics.
 2. Otwórz ekran Administracja.
 3. W sekcji Strumienie danych kliknij strumień, aby wyświetlić szczegóły.
  Wynik: na ekranie pojawią się ustawienia Google Analytics i tagu Google.Zrzut ekranu pokazujący ustawienia strumienia danych w Google Analytics 4. Wśród nich znajdują się ustawienia tagu Google

Instrukcje dotyczące Campaign Managera 360

 1. Open Campaign Manager 360.
 2. Under “Floodlight”, click Google Tag to edit the Google tag settings.

Instrukcje dotyczące Menedżera tagów Google

Uwaga: aby zobaczyć w Menedżerze tagów Google identyfikatory tagów Google, musisz zarządzać Google Ads, Analytics lub tagiem Google w kontenerze.

 1. Otwórz Menedżera tagów Google.
 2. Aby zobaczyć skonfigurowane wcześniej tagi Google, kliknij kartę Tagi Google.
  Podsumowanie tagu Google w Menedżerze tagów Google.
 3. Aby edytować ustawienia tagu Google, kliknij nazwę kontenera.

Konfigurowanie ustawień tagu Google

Ilustracja przedstawiająca dane karty Konfiguracja w tagu Google.

W ustawieniach tagu Google kliknij Pokaż wszystkie, aby zobaczyć wszystkie dostępne ustawienia.

Uwaga: ustawienia tagu Google wpływają na jego działanie i na dane, które wysyła do skonfigurowanych miejsc docelowych. Niektóre ustawienia mogą być dla Ciebie mniej lub bardziej przydatne w zależności od tego, z których usług korzystasz.
Możesz skonfigurować ustawienia, które są mniej istotne dla bieżącego korzystania z tagu Google. Zaczną one obowiązywać, gdy dodasz nowe miejsca docelowe w usługach lub gdy zmienią się właściwości tych miejsc.
Ustawienia konfiguracji Opis Dotyczy Google Analytics Dotyczy Google
Ads
Dotyczy Campaign Managera 360
Zarządzaj automatycznym wykrywaniem zdarzeń Umożliwia wybór typów zdarzeń, które tag Google powinien automatycznie wykrywać w powiązanych miejscach docelowych na potrzeby pomiarów. Tak Tak Na razie nie
Konfigurowanie domen Umożliwia utworzenie listy domen, które mają być objęte pomiarem w wielu domenach. Tak Tak Tak
Zezwalaj na wykorzystywanie danych przekazywanych przez użytkowników Określ, czy tag Google powinien zezwalać na uwzględnianie danych przekazywanych przez użytkowników w pomiarach dotyczących usług docelowych, które akceptują takie dane. Na razie nie Tak Tak
Rejestruj zdarzenia Universal Analytics Umożliwia rejestrowanie zdarzeń za każdym razem, gdy w Twojej witrynie nastąpi wywołanie zdarzenia niestandardowego ga(), licznika czasu lub wyjątku z Universal Analytics. Tak Na razie nie Na razie nie
Definiowanie ruchu wewnętrznego Umożliwia wskazywanie adresów IP, z których ruch ma być traktowany jako wewnętrzny. Tak Na razie nie Na razie nie
Lista niechcianych witryn odsyłających Umożliwia wskazywanie domen, z których ruch nie ma być traktowany jako odesłania. Tak Na razie nie Na razie nie
Dostosuj czas trwania sesji Umożliwia określanie czasu trwania sesji. Tak Na razie nie Na razie nie
Zastąp ustawienia plików cookie Umożliwia zmianę okresu aktywności plików cookie i sposobu ich aktualizowania. Tak Na razie nie Na razie nie
Zarządzanie domyślnymi ustawieniami dotyczącymi zgody użytkownika Umożliwia wskazywanie, czy użytkownik wyraził zgodę na wysyłanie danych do Google. Tak Tak Tak
Zarządzanie wykorzystywaniem danych w usługach Google Wybierz usługi Google mogące otrzymywać do celów reklamowych dane użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na których przekazywanie wyrazili oni zgodę. Tak Tak Tak

Konfigurowanie ustawień tagu Google

Zarządzaj automatycznym wykrywaniem zdarzeń

Umożliwia wybór typów zdarzeń, które tag Google powinien automatycznie wykrywać w powiązanych miejscach docelowych na potrzeby pomiarów. Domyślnie włączone są wszystkie typy zdarzeń.

Jeśli wyłączysz automatyczne wykrywanie zdarzeń, żadne usługi ani konta korzystające z tego tagu Google nie będą otrzymywać powiązanych danych. Zamiast używać tego ustawienia możesz wyłączyć rejestrowanie tych zdarzeń w miejscu docelowym.

Domyślnie włączone są wszystkie typy zdarzeń. Aby wyłączyć podane niżej typy zdarzeń, kliknij przełącznik:

 • Wyświetlenia strony: wykrywa zdarzenie wyświetlenia strony po każdym jej wczytaniu. Tego typu zdarzenia nie można wyłączyć.
 • Zmiana liczby wyświetleń strony w historii przeglądania: wykrywa zdarzenie wyświetlenia strony za każdym razem, gdy witryna zmieni stan historii przeglądania. To ustawienie przydaje do wykrywania wyświetleń strony w aplikacjach jednostronicowych.
 • Przewinięcia: wykrywa zdarzenie przewijania za każdym razem, gdy użytkownik dotrze do końca strony.
 • Kliknięcia wychodzące: wykrywa zdarzenie kliknięcia wychodzącego za każdym razem, gdy użytkownik kliknie link prowadzący poza Twoją domenę. Domyślnie zdarzenia kliknięć wychodzących są rejestrowane w przypadku wszystkich linków prowadzących poza bieżącą domenę. Linki prowadzące do domen ze skonfigurowanym pomiarem w wielu domenach (w ustawieniu „Konfigurowanie domen”) nie będą wywoływać zdarzeń kliknięć wychodzących.
 • Interakcje z formularzem: wykrywa zdarzenie interakcji z formularzem lub przesłania go za każdym razem, gdy użytkownik skorzysta z formularza na Twojej stronie.
 • Interakcje z filmami: wykrywa zdarzenia polegające na włączeniu, kontynuowaniu i zakończeniu odtwarzania filmu, gdy użytkownicy wyświetlają filmy umieszczone w Twojej witrynie. Domyślnie zdarzenia związane z filmami są wykrywane automatycznie w przypadku filmów z YouTube umieszczonych w Twojej witrynie, gdy ma ona włączoną obsługę interfejsu API JavaScriptu.
 • Pobrania pliku: wykrywa zdarzenie pobrania pliku po każdym kliknięciu linku prowadzącego do typowego dokumentu, skompresowanego pliku, aplikacji, filmu lub rozszerzenia audio.

Konfigurowanie domen

Wskaż wszystkie swoje domeny, które używają tego tagu. Utworzona przez Ciebie lista umożliwia stosowanie pomiaru w wielu domenach, a zarazem określa, które linki w Twojej witrynie mają nie wywoływać zdarzeń kliknięć wychodzących, gdy włączone jest automatyczne wykrywanie zdarzeń.

 1. Jeśli używasz tego samego tagu Google w różnych domenach, zostaną one automatycznie wykryte i wyświetlone w sekcji Rekomendacje. Aby zaakceptować rekomendację, kliknij Dodaj.
  Aby ręcznie dodać domenę, w sekcji Uwzględnij domeny spełniające poniższe warunki kliknij Dodaj warunek:
  • Wybierz typ dopasowania.
  • W sekcji Domena wpisz identyfikator domeny, którą chcesz dopasować (np. example.com).
  • Dodaj wszystkie domeny, które chcesz objąć pomiarem w wielu domenach.
 2. Gdy wskażesz już wszystkie domeny, które używają tego tagu, kliknij Zapisz.

Wprowadzone tu zmiany mogą mieć wpływ na inne tagi Google wczytane na tej samej stronie.

Sprawdzanie, czy pomiar w wielu domenach działa prawidłowo

Pomiar w wielu domenach polega na dodawaniu parametrów do adresów URL w witrynie. W rzadkich przypadkach serwer WWW może napotkać błąd, np. zwróci kod odpowiedzi 5xx lub nie rozpocznie pobierania.

Aby sprawdzić, czy pomiar w wielu domenach działa prawidłowo:

 1. Otwórz stronę w swojej witrynie, która zawiera link lub formularz prowadzący do domeny objętej pomiarem w wielu domenach.
 2. Aby przejść do domeny docelowej, kliknij link lub prześlij formularz.
 3. Sprawdź, czy strona wczytuje się poprawnie.
 4. Sprawdź, czy adres URL w domenie docelowej zawiera parametr łączący _gl, np. https://www.example.com/?_gl=1*abcde5*.
 5. Jeśli w Twojej witrynie dostępne są pliki do pobrania, otwórz stronę z parametrem łączącym w adresie URL i rozpocznij pobieranie. Sprawdź, czy pobieranie się rozpoczęło.

Jeśli pojawi się błąd, zapoznaj się z informacjami o rozwiązywaniu problemów z pomiarem w wielu domenach.

Zezwalaj na wykorzystywanie danych przekazywanych przez użytkowników

Dane przekazywane przez użytkowników pomagają zwiększać dokładność pomiarów i uzyskiwać dodatkowe statystyki. W Google będziemy wykorzystywać udostępniane przez Ciebie dane wyłącznie do świadczenia Ci usług, m.in. pomocy technicznej. Nie będziemy udostępniać Twoich danych innym osobom.

Warunki korzystania z usługi docelowej

Usługi docelowe nie będą gromadzić żadnych danych, jeśli dane te są niedozwolone zgodnie z Warunkami korzystania z tej usługi lub jeśli nie zostały zaakceptowane warunki gromadzenia danych w ramach tej funkcji.

Konfiguracja

 1. Aby określić, czy usługi docelowe mogą otrzymywać dane z tej funkcji, włącz lub wyłącz opcję Zezwalaj na wykorzystywanie danych przekazywanych przez użytkowników. Uwaga: jeśli wyłączysz opcję „Dane przekazywane przez użytkowników”, żadne usługi ani konta korzystające z tego tagu Google nie będą otrzymywać danych z tej funkcji.
 2. Wybierz sposób, w jaki chcesz uwzględniać dane przekazywane przez użytkowników. Dane przekazywane przez użytkowników będą szyfrowane, aby zachować prywatność, a potem wysyłane do usług docelowych, które są skonfigurowane tak, aby je otrzymywać wraz z innymi danymi zdarzeń. Możesz włączyć co najmniej 1 opcję konfiguracji:
  1. Wykrywanie automatyczne: powoduje automatyczne sprawdzanie, czy na stronie znajdują się ciągi znaków pasujące do wzorca adresów e-mail.
  2. Selektory CSS i zmienne: określ na swojej stronie selektory CSS lub zmienne JavaScriptu.
  3. Ręcznie za pomocą kodu: zmodyfikuj tag Google w taki sposób, aby zbierać dane na poziomie konta. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Konfigurowanie konwersji rozszerzonych za pomocą tagu Google.
 3. Kliknij Zapisz.
Uwaga: użycie tego tagu podlega warunkom korzystania z usługi, w której jest stosowany.

Rejestruj zdarzenia Universal Analytics

Włączenie tego przełącznika umożliwia rejestrowanie zdarzeń za każdym razem, gdy w Twojej witrynie nastąpi wywołanie licznika czasu, wyjątku lub starszego zdarzenia niestandardowego ga() z Universal Analytics.

Definiowanie ruchu wewnętrznego

Umożliwia wskazywanie adresów IP, z których ruch powinien być oznaczony niestandardowym identyfikatorem ruchu. Ruch przychodzący z pasujących adresów IP będzie miał parametr traffic_type o wybranej wartości.
Wskazówka: tej funkcji możesz używać do oznaczania ruchu wewnętrznego spójnie z ustawieniami w usługach docelowych, np. z filtrowaniem danych w Google Analytics.
 1. Kliknij Utwórz.
 2. Aby edytować konfigurację, w prawym górnym rogu kliknij ikonę ołówka Pencil Edit icon.
 3. W sekcji „Nazwa reguły” nadaj regule nazwę opisową.
 4. W sekcji „traffic_type” wybierz wartość parametru traffic_type. Wartość domyślna to „internal”.
 5. W sekcji „Adres IP” wybierz typ dopasowania i wpisz wartość. Jeśli nie znasz swojego adresu IP, kliknij Jaki jest mój adres IP?. Dopasowanie jest możliwe w przypadku adresów IPv4 i IPv6. Zakresy adresów IP można określać za pomocą notacji CIDR, np. 192.0.2.0/24 lub 2001:db8::/32. Dowiedz się więcej o notacji CIDR
 6. Używaj osobnych wartości, aby rozróżniać i filtrować rozmaite segmenty ruchu.
 7. Kliknij Dodaj warunek. Gdy skończysz, kliknij Utwórz.

Lista niechcianych witryn odsyłających

Umożliwia wskazywanie domen, z których ruch nie ma być traktowany jako odesłania. Ta funkcja będzie dołączać parametr ignore_referrer do zdarzeń na stronach, na których źródło wizyt pasuje do wskazanych domen.
Wskazówka: tej funkcji możesz używać do określania ruchu z witryn odsyłających, którego wpływ na pomiary w usługach docelowych chcesz wyeliminować (np. przez ignorowanie niechcianych odesłań w Google Analytics).
 1. Wybierz warunki, aby ignorować witryny odsyłające, które jako źródła wizyt spełniają dowolny z tych warunków. Typ dopasowania możesz określić, korzystając z takich ustawień:
  1. Zawiera,
  2. Zaczyna się od,
  3. Kończy się na,
  4. Pasuje dokładnie,
  5. Pasuje do wyrażenia regularnego.
 2. Kliknij Dodaj warunek. Gdy skończysz, kliknij Utwórz.

Dostosuj czas trwania sesji

Usługi takie jak Google Analytics 4, które odbierają dane z tagu Google, wykorzystują sesje do pomiaru długości okresów aktywności użytkowników w witrynach z zainstalowanym tagiem. Za pomocą tej funkcji możesz zmieniać czas trwania sesji przez określanie, po jak długim braku aktywności sesja ma wygasać. Możesz też określić, ile czasu musi ona trwać, aby została uznana za sesję z zaangażowaniem.

 1. Dostosuj czas trwania sesji, wybierając godziny i minuty. Sesja zostaje zainicjowana przez otwarcie strony internetowej. Sesja dobiega końca po ustalonym okresie braku aktywności użytkownika. Domyślny limit czasu wynosi 30 minut, ale można go tu zmienić.
 2. Skoryguj licznik czasu pod kątem sesji z zaangażowaniem poprzez wybranie liczby sekund. Jeśli sesja trwa dłużej niż określony czas, staje się „sesją z zaangażowaniem”. Domyślna wartość progowa czasu zaangażowania wynosi 10 sekund, ale można ją tu zmienić. Więcej informacji o sesjach
 3. Kliknij Zapisz.

Zastąp ustawienia plików cookie

Umożliwia zmianę okresu aktywności plików cookie i sposobu ich aktualizowania. Możesz zastąpić ustawienia własnych plików cookie Google. Więcej informacji o plikach cookie i rozpoznawaniu użytkowników

Tagi Google korzystają z własnych plików cookie do różnych celów. Pliki te mają domyślny okres ważności i domyślne ustawienia dotyczące aktualizacji, jednak możesz je zastąpić własnymi ustawieniami.

 1. Kliknij to pole wyboru, aby zastąpić domyślny okres ważności i domyślne ustawienia dotyczące aktualizacji plików cookie używanych do celów analitycznych.
 2. Wyznacz okres ważności plików cookie służących do celów analitycznych. Okres ważności pliku cookie upływa, gdy od daty jego skonfigurowania lub zaktualizowania minie liczba dni podana w tym polu. Więcej informacji o okresie ważności plików cookie
 3. W sekcji „Aktualizacja ustawień dotyczących plików cookie” masz do wyboru te opcje:
  1. Ustaw ważność pliku cookie względem ostatniej wizyty: domyślnie za każdym razem, gdy użytkownik odwiedzi Twoją witrynę, tagi Google zaktualizują datę ważności powiązanych plików cookie. Przedłużą w ten sposób ich okres ważności względem ostatniej wizyty tego użytkownika.
  2. Ustaw ważność pliku cookie względem pierwszej wizyty: możesz opcjonalnie wybrać ustawianie okresu ważności plików cookie względem pierwszej wizyty użytkowników. W takim przypadku okres ważności pliku cookie jest ustawiany tylko raz i nigdy nie podlega aktualizacji. Więcej informacji o aktualizowaniu ustawień dotyczących plików cookie
 4. Kliknij Zapisz.

Zarządzanie domyślnymi ustawieniami dotyczącymi zgody użytkownika

Proszenie użytkowników o zgodę na zbieranie danych jest integralną częścią pomiarów. Dlaczego zarządzanie zgodą użytkowników jest ważne?

Dla kogo są przeznaczone te ustawienia

To ustawienie tagu Google umożliwia określenie domyślnego ustawienia dotyczącego zgody, jeśli:

 • nie używasz trybu uzyskiwania zgody,
 • tagi Google nie wczytują się do czasu interakcji użytkownika z banerem z prośbą o zgodę na przetwarzanie danych.

Jeśli używasz już trybu uzyskiwania zgody, domyślne ustawienia tagu Google nie są stosowane do Twoich tagów. Zamiast tego:

 • Jeśli używasz trybu uzyskiwania zgody i nie wyświetlasz reklam spersonalizowanych, nie musisz niczego robić.
 • Jeśli korzystasz z trybu uzyskiwania zgody i z funkcji personalizacji reklam, zaimplementuj tryb uzyskiwania zgody w wersji 2.

Ustawianie domyślnego stanu zgody użytkownika

 • Jeśli Twoja witryna lub aplikacja działa niezależnie od wymagań dotyczących zgody użytkownika (czyli nie używasz trybu uzyskiwania zgody) lub jeśli masz już wdrożony tryb uzyskiwania zgody, wybierz Nie. Nie oznaczaj automatycznie tych danych jako objętych zgodą.
 • Jeśli uniemożliwiasz wczytywanie tagów do czasu wyrażenia zgody przez użytkowników, wszystkie dane przesyłane do Google będą traktowane jako objęte zgodą. Wybierając Tak. Automatycznie oznaczaj te dane jako objęte zgodą., potwierdzasz, że wszystkie dane wysyłane do Google zostały zebrane po uzyskaniu zgody użytkowników i powinny być oznaczone jako objęte zgodą.

Jeśli przesyłasz do Google dane z innych źródeł, też musisz je oznaczyć jako dane zebrane po uzyskaniu zgody użytkowników.

Zarządzanie wykorzystywaniem danych w usługach Google

Możesz wybrać usługi Google mające otrzymywać dane użytkowników, którzy wyrazili zgodę na ich wykorzystanie. Aby zoptymalizować pomiary, upewnij się, że wszystkie usługi Google otrzymują dane, na których zbieranie użytkownicy wyrazili zgodę.

Jeśli Twoja firma wymaga ograniczenia udostępniania danych w usługach Google, kliknij Wybierz usługi Google. Zaznacz wszystkie usługi Google, które mogą otrzymywać na potrzeby pomiarów i personalizacji dane objęte zgodą użytkowników.

Pamiętaj, aby zadeklarować w banerze z prośbą o zgodę na przetwarzanie danych, które usługi Google otrzymują dane objęte zgodą użytkowników.

Po skonfigurowaniu ustawień tagu Google możesz nim zarządzać na karcie „Administracja”.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne