Ρύθμιση της ετικέτας Google

Η ετικέτα Google σάς επιτρέπει να στέλνετε δεδομένα από τον ιστότοπό σας σε συνδεδεμένους προορισμούς προϊόντων Google, για να μπορείτε να μετράτε την αποτελεσματικότητα του ιστοτόπου και των διαφημίσεών σας. Η ετικέτα Google είναι προς το παρόν προσβάσιμη και μπορεί να διαμορφωθεί μόνο από το Google Ads και το Google Analytics 4.

A concept illustration demonstrating how to set up your Google tag.

Καθώς οι τεχνολογίες ιστοτόπων, όπως τα cookie, συνεχίζουν να εξελίσσονται λόγω των αλλαγών στο απόρρητο, στα προγράμματα περιήγησης και στους κανονισμούς, η προσθήκη ετικετών σε ολόκληρο τον ιστότοπο υψηλής ποιότητας είναι σημαντικό να διασφαλίζει ότι λαμβάνετε τις ακριβέστερες μετρήσεις.

Για να αρχίσετε να συλλέγετε δεδομένα, πρέπει να τοποθετήσετε την ετικέτα Google στον κώδικα του ιστοτόπου σας. Η ετικέτα Google πρέπει να βρίσκεται σε κάθε σελίδα που έχει δεδομένα τα οποία θέλετε να συλλέξετε.

Αφού ρυθμίσετε την ετικέτα Google, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 1. Διαμόρφωση ρυθμίσεων της ετικέτας Google
 2. Διαχείριση ετικέτας Google (προαιρετικό)
 3. Διαχείριση χρηστών της ετικέτας Google (προαιρετικό)
Σημείωση: Όλες οι καθολικές ετικέτες ιστοτόπου έχουν μετατραπεί σε ετικέτες Google. Αν έχετε μια καθολική ετικέτα ιστοτόπου στον ιστότοπό σας, δεν χρειάζεται να ενημερώσετε τον ιστότοπό σας, για να χρησιμοποιήσετε την ετικέτα Google.

Τι είναι ο προορισμός;

Προορισμός είναι ένας λογαριασμός προϊόντων μέτρησης της Google, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με μια ετικέτα Google, μοιράζεται τη διαμόρφωση με αυτή και λαμβάνει δεδομένα από αυτή. Το αναγνωριστικό προορισμού είναι ένα αναγνωριστικό που αντιπροσωπεύει τον προορισμό. π.χ. το συνδεδεμένο προϊόν της Google. Αυτά τα αναγνωριστικά χρησιμοποιούνται κυρίως από την ετικέτα για τη φόρτωση ρυθμίσεων που αφορούν συγκεκριμένο προορισμό και για τη δρομολόγηση συμβάντων.

Προς το παρόν, μόνο τα ακόλουθα μπορούν να είναι προορισμοί:

 • Λογαριασμοί Google Ads
 • Ροές δεδομένων ιστού σε ιδιοκτησίες Google Analytics 4

Εύρεση των αναγνωριστικών ετικετών

Μπορείτε να βρείτε όλα τα αναγνωριστικά ετικετών στην ενότητα Η ετικέτα Google της καρτέλας Διαμόρφωση.

An illustration demonstrating where to locate Tag IDs on Google tag.

Αναγνωριστικό ετικέτας: Το αναγνωριστικό ετικέτας είναι ένα αναγνωριστικό που τοποθετείτε στη σελίδα σας, για να φορτώσετε μια συγκεκριμένη ετικέτα. Το αναγνωριστικό ετικέτας εμφανίζεται κάτω από την ετικέτα Google στην αριστερή πλευρά της καρτέλας Διαμόρφωση της ετικέτας Google. Από προεπιλογή, εμφανίζεται μόνο ένα αναγνωριστικό ετικέτας, όταν υπάρχει μόνο ένας προορισμός.

Μια μεμονωμένη ετικέτα μπορεί να έχει πολλά αναγνωριστικά ετικετών. Θα εμφανιστεί ένα "κύριο" αναγνωριστικό. Ορισμένες φορές, πολλά αναγνωριστικά ετικετών εμφανίζονται μετά τον συνδυασμό των ετικετών. Αν καταργήσετε έναν προορισμό, δεν αλλάζουν τα υπάρχοντα αναγνωριστικά ετικετών.

Σημείωση: Αν συνδυάσετε ή χωρίσετε τις ετικέτες σας, το κύριο αναγνωριστικό ετικέτας που εμφανίζεται στο απόσπασμα οδηγιών προσθήκης ετικετών μπορεί να αλλάξει. Δεν χρειάζεται να προσθέσετε ξανά ετικέτες στη σελίδα σας, σε περίπτωση που συμβεί αυτό. Αν υπάρχει ένα από τα αναγνωριστικά ετικετών στη σελίδα, θα φορτωθεί η ίδια ετικέτα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο, αν προσπαθείτε να αναπτύξετε μια ετικέτα μέσω μιας ενσωμάτωσης CMS (γνωστή και ως εργαλείο δημιουργίας ιστοτόπων), αλλά η ενσωμάτωση CMS δεν αποδέχεται αναγνωριστικό ετικέτας GT-. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ψευδώνυμο (AW-XXXXX ή G-XXXXX) που υποστηρίζεται από την ενσωμάτωση CMS.

Αναγνωριστικό προορισμού: Το αναγνωριστικό προορισμού είναι ένα αναγνωριστικό που αντιπροσωπεύει το συνδεδεμένο προϊόν της Google. Αυτά τα αναγνωριστικά καθορίζουν ποιοι λογαριασμοί προϊόντων Google λαμβάνουν συμβάντα που αποστέλλονται από αυτήν την ετικέτα.

Για το Google Ads, το αναγνωριστικό προορισμού είναι συνήθως ίδιο με το αναγνωριστικό παρακολούθησης μετατροπών. Για το Google Analytics, το αναγνωριστικό προορισμού είναι συνήθως ίδιο με το αναγνωριστικό μέτρησης της ροής δεδομένων ιστού.

Για να δείτε το αναγνωριστικό προορισμού, κάντε κλικ στο όνομα του προορισμού. Στην ενότητα Προορισμοί της καρτέλας Διαχείριση ετικέτας Google εμφανίζονται όλοι οι προορισμοί, τα αναγνωριστικά και η ημερομηνία προσθήκης τους.

Ρύθμιση της ετικέτας Google από τις οδηγίες του Google Ads

Πριν ρυθμίσετε την ετικέτα Google, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την παρακολούθηση μετατροπών για τον ιστότοπό σας.
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων και ρυθμίσεων Tools icon και, στην ενότητα Ρύθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Ετικέτα Google.
 1. Στη σελίδα Οδηγίες εγκατάστασης, επιλέξτε Εγκατάσταση με εργαλείο δημιουργίας ιστοτόπων ή Εγκατάσταση με μη αυτόματο τρόπο:
  1. Χρησιμοποιήστε την επιλογή Εγκατάσταση με εργαλείο δημιουργίας ιστοτόπων, αν διαχειρίζεστε τον ιστότοπό σας με εργαλείο δημιουργίας ιστοτόπων (ή πλατφόρμα CMS, όπως το Wix ή το Wordpress). Επιλέξτε το εργαλείο δημιουργίας ιστοτόπων που χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες, για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της ετικέτας Google, χωρίς να κάνετε αλλαγές στον κώδικα. Αν προσπαθείτε να αναπτύξετε μια ετικέτα μέσω ενσωμάτωσης CMS/εργαλείου δημιουργίας ιστοτόπων, αλλά η ενσωμάτωση CMS δεν αποδέχεται αναγνωριστικό ετικέτας GT-, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ψευδώνυμο (AW-XXXXX ή G-XXXXX) που υποστηρίζεται από την ενσωμάτωση CMS.
  2. Αν επιλέξετε τη μη αυτόματη εγκατάσταση, μεταβείτε στην ενότητα Μη αυτόματη εγκατάσταση. Στην οθόνη, θα δείτε το απόσπασμα JavaScript για την ετικέτα Google. Αντιγράψτε και επικολλήστε ολόκληρο το απόσπασμα της ετικέτας Google στον κώδικα κάθε σελίδας του ιστοτόπου σας, αμέσως μετά το στοιχείο <head> element:

   <!-- Google tag (gtag.js) -->

   και τελειώνει με

   </script>

<!-- Google tag (gtag.js) -->

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>

<script>

  window.dataLayer = window.dataLayer || [];

  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

  gtag('js', new Date());

 

  gtag('config', 'TAG_ID');

</script>

Σημείωση: Ως βέλτιστη πρακτική, μην προσθέτετε περισσότερες από μία παρουσίες της ετικέτας Google σε κάθε σελίδα του ιστοτόπου σας.

Αφού ρυθμίσετε την ετικέτα σας, πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της ετικέτας Google.

Μπορείτε να εκκινήσετε τον Βοηθό ετικετών, για να δοκιμάσετε την ενέργεια μετατροπής/τη συλλογή δεδομένων.

Ρύθμιση της ετικέτας Google από τις οδηγίες του Google Analytics

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Analytics.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής.
 3. Στο επάνω μέρος της στήλης Ιδιοκτησία, χρησιμοποιήστε τον αναπτυσσόμενο επιλογέα, για να επιλέξετε την ιδιοκτησία που περιέχει τη ροή δεδομένων για την οποία θέλετε να ρυθμίσετε την ετικέτα Google.
 4. Στη στήλη Ιδιοκτησία, κάντε κλικ στην επιλογή Ροές δεδομένων.
 5. Κάντε κλικ στη ροή δεδομένων που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 6. Στην ενότητα Ετικέτα Google, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση ρυθμίσεων ετικέτας.
 1. Στην ενότητα Η ετικέτα Google, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγίες εγκατάστασης.
 2. Στη σελίδα Οδηγίες εγκατάστασης, επιλέξτε Εγκατάσταση με εργαλείο δημιουργίας ιστοτόπων ή Εγκατάσταση με μη αυτόματο τρόπο:
  1. Χρησιμοποιήστε την επιλογή Εγκατάσταση με εργαλείο δημιουργίας ιστοτόπων, αν διαχειρίζεστε τον ιστότοπό σας με εργαλείο δημιουργίας ιστοτόπων (ή πλατφόρμα CMS, όπως το Wix ή το Wordpress). Επιλέξτε το εργαλείο δημιουργίας ιστοτόπων που χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες, για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της ετικέτας Google, χωρίς να κάνετε αλλαγές στον κώδικα.
  2. Αν επιλέξετε τη μη αυτόματη εγκατάσταση, μεταβείτε στην ενότητα Μη αυτόματη εγκατάσταση. Στην οθόνη, θα δείτε το απόσπασμα JavaScript για την ετικέτα Google του λογαριασμού σας. Για να δημιουργήσετε μια σύνδεση μεταξύ του ιστοτόπου σας και του Google Analytics, αντιγράψτε και επικολλήστε ολόκληρο το απόσπασμα της ετικέτας Google στον κώδικα κάθε σελίδας του ιστοτόπου σας, αμέσως μετά από το στοιχείο <head>. Η ετικέτα Google είναι ολόκληρο το τμήμα κώδικα που εμφανίζεται, το οποίο ξεκινάει με:

   <!-- Global tag (gtag.js) -->

   και τελειώνει με

   </script>
Σημείωση: Ως βέλτιστη πρακτική, μην προσθέτετε περισσότερες από μία παρουσίες της ετικέτας Google σε κάθε σελίδα του ιστοτόπου σας.

Μπορεί να χρειαστούν έως και 30 λεπτά για την έναρξη της συλλογής δεδομένων. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναφορά Σε πραγματικό χρόνο, για να επαληθεύσετε ότι λαμβάνετε δεδομένα.

Αφού ρυθμίσετε την ετικέτα σας, πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της ετικέτας Google.

Μπορείτε να εκκινήσετε τον Βοηθό ετικετών, για να δοκιμάσετε την ενέργεια μετατροπής/τη συλλογή δεδομένων.

Δεν βρέθηκε ετικέτα

Είναι πιθανό κάποιος προορισμός να βρεθεί σε μια κατάσταση στην οποία δεν είναι συνδεδεμένος με μια ετικέτα Google. Για να λάβει δεδομένα αυτός ο προορισμός, πρέπει να είναι συνδεδεμένος με μια ετικέτα Google.

Αν ο προορισμός σας δεν είναι συνδεδεμένος με μια ετικέτα, θα ειδοποιηθείτε όταν ανοίξετε τη σελίδα ετικέτας Google. Μπορείτε να επιλέξετε να συνδέσετε τον προορισμό σε μια υπάρχουσα ετικέτα Google ή να δημιουργήσετε μια νέα ετικέτα Google.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
false
false
true
true
102259
false
false