Всичко за маркера на Google

Забележка: Общият маркер на сайта (gtag.js) вече е маркерът на Google. С тази промяна новите и съществуващите инсталирания на gtag.js ще получат нови възможности, с чиято помощ можете да правите повече неща, да подобрите качеството на данните и да прилагате нови функции – всичко това без допълнителен код.

Маркерът на Google (gtag.js) е един маркер, който можете да добавите към уебсайта си, за да използвате различни продукти и услуги на Google. Вместо да управлявате няколко маркера за различни продуктови профили в Google, можете да използвате маркера на Google в целия си уебсайт и да го свържете с няколко дестинации.

Маркерът на Google Ви дава възможност да изпращате данни от уебсайта си към свързани дестинации на продукти на Google, за да измервате с негова помощ ефективността на уебсайта и рекламите си. Понастоящем маркерът на Google е достъпен и може да се конфигурира само от Google Ads и Google Анализ 4.

Анимация, показваща ID на маркера и на дестинацията в маркера на Google.

Тъй като технологиите за уебсайтовете, например „бисквитките“, продължават да се развиват поради промените в поверителността, браузърите и разпоредбите, осигуряването на висококачествено маркиране в целия уебсайт е важно, за да получавате най-точно измерване.

Когато сте готови, можете да настроите маркера на Google.

Начин на работа

Преди се налагаше да настройвате общ маркер на сайта (gtag.js). Общият маркер на сайта бе развит в маркера на Google.

Маркерът на Google (gtag.js) има един идентификатор, който можете да добавите към уебсайта си, за да използвате различни продукти и услуги на Google. Вместо да управлявате няколко маркера за различни продуктови профили в Google, можете да използвате един маркер на Google в целия си уебсайт и да свържете идентификатора му с няколко дестинации.

Съществуващите екрани на общия маркер на сайта в Google Ads и Google Анализ ще бъдат заменени от нов екран „Маркер на Google“, който Ви дава достъп до функциите за измерване, без да добавяте код след първоначалното настройване. Промяната на настройките в маркера Ви на Google ще засегне всички свързани дестинации.

Предимства

  • Няколко маркера: Ако на уебсайта Ви е инсталиран повече от един маркер, можете да решите да комбинирате маркерите на Google, за да получавате по-добри данни и да ги управлявате от едно място.
  • Управление на достъпа: Вече можете да управлявате и достъпа на потребителите до настройките на маркера си отделно от достъпа до другите Ви продукти, което Ви дава повече контрол върху това кой има достъп да променя най-важните Ви настройки за измерване.

Какво се променя

Вече ще виждате нов екран за маркера на Google в профилите си в Google Ads и Google Анализ.

An illustration of the Configuration tab on Google tag.

Забележка: Всички общи маркери на сайта са преобразувани в маркери на Google. Ако имате общ маркер на сайта на уебсайта си, не е необходимо да актуализирате сайта си, за да използвате маркера на Google.

Когато сте готови, можете:

  1. да настроите маркера на Google;
  2. да конфигурирате настройките на маркера на Google;
  3. да управлявате маркера си на Google (по избор);
  4. да управлявате потребителите на маркерите на Google (по избор).

Управление на потребителите

Можете да управлявате потребителите в раздела „Администриране“ на маркера на Google. Настройките за управление на потребителите на маркера на Google Ви дават възможност да управлявате достъпа им до настройките на маркера си отделно от достъпа до другите Ви продукти.

Сигурност и поверителност за проследяването на уебсайтове

Стандартите за сигурност на Google са строги. Продуктите на Google събират данни само на страници, на които сте внедрили свързаните маркери.

Моля, не забравяйте, че трябва да предоставяте на потребителите ясна и изчерпателна информация за данните, които събирате на уебсайтовете си, и да получите съгласие за това, в случай че такова се изисква по закон.

Забележка: Ако не сте получили съгласието на потребителите за събирането, споделянето и използването на лични данни за персонализиране на реклами, когато това се изисква по закон, трябва да деактивирате събирането на данни за ремаркетинг. Научете как да промените маркера на Google, за да деактивирате събирането на данни за ремаркетинг за конкретни потребители.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
102259
false
false