Stadia och Stadias maskinvara går inte längre att köpa i Google Store. Mer information om den här uppdateringen finns i Vanliga frågor. Kontakta supporten för Stadia om du behöver mer hjälp med din enhet eller prenumeration.

Byta in en gammal telefon

Inbyten för gamla telefoner i Google Store är endast tillgängligt i Förenade kungariket, Japan, Kanada, Tyskland och USA.

Du kan byta in din gamla telefon mot en ny från Google Store.

Här kan du ta del av viktig information om inbyten via Google Store eller läsa mer om inbytesprogrammet för Google Fi.

Obs! Det beräknade inbytesvärdet gäller i 30 dagar från det datum då den nya telefonen levererades.

Du kan skicka in inbytesenheten när du vill, men om den levereras mer än 30 dagar efter att du mottog den nya enheten bedöms den utifrån det aktuella marknadsvärdet i stället för det beräknade inbytesvärdet. Det aktuella marknadsvärdet avgörs utifrån villkoren för inbyten.

Innan du byter in

Tips för att maximera inbytesvärdet
 • Återställ standardinställningarna på enheten och ta bort aktiveringslås.
 • Skicka enheten inom 30 dagar efter att du mottog den nya telefonen för att se till att det första uppskattade inbytesvärdet inte slutar att gälla.
 • Svara på de första frågorna om inbytet med korrekt information. Den första beräkningen baseras på den information du uppger, men det slutgiltiga värdet baseras på det som framkommer när vi undersöker enheten. Eventuella skillnader kan påverka enhetens värde negativt eller positivt.
 • Kunder kan fortfarande byta in enheter som inte klarar undersökningen, men de erbjuds en lägre återbetalning som speglar inbytesvärdet mer korrekt.

Läs mer om vad som kontrolleras när inbytesenheten undersöks.

Återställa den gamla telefonen till standardinställningarna

Viktigt! Telefoner som inte har återställts när vi får dem värderas till 0 USD. Återställ standardinställningarna på den gamla telefonen innan du skickar den till oss.

Relaterade resurser

Planera för garantins omfattning
 • Alla garantier från tillverkaren upphör att gälla för telefonen du byter in.
 • Om inbytestelefonen har enhetsskydd från Google Store får du en proportionerlig återbetalning.
 • Vi rekommenderar att du säger upp alla garantier från andra leverantörer innan du byter in telefonen.

Steg 1: Granska inbytesalternativen

Välj en ny telefon

Om du byter in den gamla telefonen kan du få en återbetalning när du köper en ny telefon.

 1. Välj en Pixel-telefon. Följ sedan anvisningarna på skärmen.
 2. Tryck eller klicka på Starta inbyte på sidan om att byta in en telefon. Följ sedan anvisningarna på skärmen. Välj uppgifter om telefonen du vill byta in.
  Viktigt! Kontrollera att du kan återställa telefonen till standardinställningarna innan du skickar den till oss.
 3. Det uppskattade värdet för inbytestelefonen visas. Det gäller i 30 dagar (Nordamerika) eller 14 dagar (Japan och Förenade kungariket) från datumet då du fick den nya telefonen.
 4. Tryck eller klicka på Lägg i kundvagnen för att lägga till den nya telefonen i kundvagnen.
 5. Om du vill påbörja inbytet och slutföra beställningen går du till kassan.

Tips! När du har påbörjat inbytet får du ett bekräftelsemeddelande. Därefter skickar vi ett paket med ett förskottsbetalt kuvert så att du kan skicka den gamla telefonen till oss.

Kontrollera statusen för inbytet

Du kan visa statusen för inbytet genom att välja Inbytesuppgifter i beställningshistoriken.

 • Bekräftad: Du har påbörjat inbytesprocessen och fått ett bekräftelsemeddelande.
 • Enheten har undersökts: Vi har skickat ett e-postmeddelande med värdet på den gamla enheten.
 • Avbruten: Du avbröt inbytet innan du fick paketet.

Steg 2: Skicka den gamla telefonen till oss

Det kan vara bra att överföra data från den gamla telefonen till den nya innan du skickar den till oss.

Använd det förbetalda kuvertet vi skickade till dig och följ dessa steg:

 1. Obs! Återställ den gamla telefonen till standardinställningarna via inställningarna och enligt tillverkarens anvisningar. Återställ den inte via återställningsmenyn. Om du inte återställer standardinställningarna kan vi inte ge dig ett fullständigt tillgodohavande för inbytet.
 2. Ta ut SIM-kortet från den gamla telefonen.
 3. Placera telefonen i det förskottsbetalda kuvertet från inbytespaketet och sätt fast fraktetiketten.
 4. Skicka telefonen till oss via USPS.

Steg 3: Få ett tillgodohavande för inbytet

När vi har tagit emot telefonen granskar vi den inom tre arbetsdagar.

 • Om telefonens värde stämmer överens med uppskattningen: Om du köper en Pixel betalar vi ut ett belopp motsvarande telefonens värde till ditt kreditkort.
 • Om telefonens värde är lägre: Om du har valt att godkänna en värdeändring betalar vi ut ett belopp motsvarande telefonens värde.

Uppskattningen baseras på de specifikationer och det skick du har uppgett för enheten. Vi gör en fullständig värdering när vi har tagit emot enheten.

Läs mer om vad som kontrolleras under undersökningen.
 • Går enheten att slå på?
 • Fungerar strömbrytaren som den ska?
 • Är alla aktiveringslås inaktiverade? (Hitta min iPhone, Google Lock och Samsung Lock)
 • Finns det sprickor, repor eller delar som saknas på skärmen?
 • Fungerar pekskärmen på hela ytan?
 • Finns det defekta eller döda pixlar på skärmen?
 • Fungerar LCD-skärmens bakgrundsbelysning korrekt (skärmen är inte mörk)?
 • Finns det repor eller sprickor på enhetens hölje, knappsats, gångjärn eller batterilucka?
 • Har enheten ett svullet batteri? Du får inget tillgodohavande för enheter med svullet batteri och de kan inte returneras.
Enhetens LCD-skärm godkänns inte i undersökningen om
 • skärmen är sprucken
 • skärmen är skadad
 • det finns inbrända partier på skärmen
 • Defekta pixlar (kan visas som döda pixlar eller missfärgningar)
 • Pixelering
 • delamingering har uppstått
 • skärmen inte svarar.
Enhetens hölje godkänns inte i undersökningen om
 • Stor spricka i höljet
 • Mindre spricka i höljet
 • Större repa
 • Kameran är trasig
 • Knappen eller tangenten är trasig
 • Av/på-knappen är trasig
 • Batteriet är svullet
 • Batteriet saknas
 • Batteriluckan är trasig
 • Höljet är böjt
Så här bedöms inbytesvärdet

Du kanske förstår varför inbytesvärdet har påverkats. Mer information om orsakerna finns nedan:

 • Det går inte att slå på eller stänga av telefonen: Telefonen går inte att slå på eller stänga av eller så finns det ett problem med laddaren.
 • Skärmen är skadad: Skärmen är sprucken, repad eller har defekta eller döda pixlar, eller så är LCD-skärmen mörk eller har inbrända partier.
 • Pekskärmen fungerar inte: Pekskärmen svarar inte.
 • Svullet batteri: Skicka inte enheter med skadade eller svullna batterier. Sådana enheter uppfyller inte villkoren för tillgodohavande och kan inte returneras.
 • Telefonen har inte återställts till standardinställningarna: Telefonens aktiveringslås är fortfarande aktiverat.
 • Fel telefonmodell har uppgetts: Den telefonmodell som vi har tagit emot är inte samma som den du angav.
 • Telefonen har skickats mer än 30 dagar efter att den nya telefonen levererades.
 • Telefonen har anmälts som borttappad eller stulen.
 • Paketet vi tog emot var tomt eller innehöll något annat.

(Valfritt) Avbryt inbyte

 • Om du inte vill fortsätta med inbytet kasserar du leveranspaketet.
 • Du kan inte avbryta inbytet om du redan har skickat enheten.
 • Om du returnerar telefonen du köpte med inbytet får du inbytesvärdet som saldo i Google Store-kontot.

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
99952
false
false