Få Pixel-telefonen din reparert

Hvis du har en Pixel-telefon, finnes det flere brukerstøttealternativer tilgjengelig – uansett om skadene er dekket av garanti eller ikke. Tilgjengeligheten for alternativene for innsending eller reparasjonssenter avhenger av garantistatusen til telefonen og hvor du befinner deg. Følg veiledningen nedenfor for å finne ut mer.

Se reparasjonsalternativene dine

 • For å sjekke garantistatusen din trenger du enhetens IMEI-nummer.
 • For å unngå å miste data bør du sikkerhetskopiere enheten, tilbakestille enheten til fabrikkstandard og ta ut SIM-kortet før reparasjon.
  • Hvis du velger å sende enheten inn via post, tar reparasjonen 7–10 virkedager fra datoen du sender enheten.
  • Hvis du velger å ta enheten med til et reparasjonssenter selv, kan reparasjonen ofte fullføres samme dag. Vi anbefaler at du kontakter nærmeste reparasjonssted for å finne ut nøyaktig hvor lang tid reparasjonen tar.
 1. Start prosessen i Google Store i et støttet land.
 2. Velg Kom i gang.
 3. Skriv inn enhetens IMEI-nummer.
  • Hvis du allerede har startet en prosess for retur eller erstatning, men du vil reparere enheten din i stedet, kan du kontakte oss.
 4. På det neste skjermbildet bekrefter du at det oppførte IMEI-nummeret samsvarer med enheten du vil reparere.
 5. Velg problemene som gjelder for telefonen din.

Du ser hvilke problemer som er dekket for enheten din, samt de tilgjengelige reparasjonsalternativene.

Det finnes to hovedalternativer for reparasjon. Du kan enten sende inn telefonen din eller gå til en autorisert reparasjonspartner. Du finner mer informasjon om reparasjonsalternativer i listen vår over autoriserte tjenesteleverandører.

Alternativ 1: Ta med telefonen selv til et reparasjonssenter

Trinn 1: Finn nærmeste autoriserte tjenesteleverandør

For å ta med telefonen for reparasjon, start en reparasjonsforespørsel og finn nærmeste reparasjonssted.

Trinn 2: Sikkerhetskopiér data

Før du tar med telefonen til reparasjon, må du sikkerhetskopiere data, ta ut SIM-kortet og tilbakestille telefonen til fabrikkstandard. Med en tilbakestilling til fabrikkstandard slettes alle dataene som er lagret på telefonen. Hvis du ikke kan slå på enheten for å tilbakestille den, eller hvis enheten din ikke er tilbakestilt når du tar den med til en reparasjonspartner, tilbakestiller de den for deg. Husk å beholde SIM-kortet ditt.

Trinn 3: Ta med telefonen

Gjør deg klar for å ta med deg telefonen din til en reparasjonspartner i nærheten.

Reparasjonspartneren sjekker telefonens garantistatus, undersøker enheten for å bekrefte de rapporterte skadene og gir deg informasjon om reparasjonskostnaden. De fleste reparasjoner kan fullføres samme dag.

 • For enheter eller skader som er dekket av garanti, er reparasjoner kostnadsfrie.
 • For enheter eller skader som ikke er dekket av garanti, kan prisene variere.

Hvis det oppdages skade i løpet av undersøkelsen som øker reparasjonskostnaden, tar partneren kontakt med deg for godkjenning av den nye prisen før reparasjonen fortsetter. Delvise reparasjoner er ikke tilgjengelige.

Trinn 4: Hent telefonen

Når reparasjonen er fullført, får du beskjed om at telefonen er klar for henting.

Alternativ 2: Send inn telefonen for reparasjon

Trinn 1: Velg fraktalternativer og opprett en reparasjonsordre

Hvis du har valgt å sende inn telefonen, må du bestemme deg for hvordan du vil sende den:

 • Send den til oss med din egen emballasje: Med dette alternativet kan du sende enheten så snart du mottar e-posten med veiledning. Skriv ut den vedlagte fraktetiketten, RMA-skjemaet og batterisikkerhetsetiketten (i USA) for å sende enheten.
  • Hvis du velger dette alternativet, er du ansvarlig for eventuelle skader under forsendelsen. Vi anbefaler at du pakker enheten godt inn før du sender den.
 • Send den til oss med den forhåndsbetalte emballasjen vår: Når du har sendt inn reparasjonsbestillingen, tar det 1–2 virkedager før du mottar den forhåndsbetalte emballasjen. Emballasjen inneholder polstring for å beskytte enheten. Skriv ut RMA-skjemaet og fraktetiketten du mottok i e-posten med veiledningen, for å sende enheten.

For hvert av reparasjonsalternativene ovenfor må du godta reparasjonsvilkårene samt sjekke reparasjonsinformasjonen og den anslåtte reparasjonskostnaden. Deretter trykker eller klikker du på Bekreft kjøp.

 • For enheter eller skader som er dekket av garanti, er reparasjoner kostnadsfrie.
 • For enheter eller skader som ikke er dekket av garanti, finner du den anslåtte reparasjonskostnaden på den siste siden før du bekrefter kjøpet og oppretter reparasjonsordren.
 • For å gjøre endringer, trykk eller klikk på Trenger du å gjøre endringer?
 • Sjekk at adresseinformasjonen er nøyaktig. Du kan ikke endre adressen etter at du har fullført bestillingen.
Trinn 2: Sikkerhetskopiér data

Før du sender inn eller tar med deg enheten til reparasjon, må du sikkerhetskopiere telefonen, ta ut SIM-kortet og tilbakestille telefonen til fabrikkstandard. Med en tilbakestilling til fabrikkstandard slettes alle dataene som er lagret på telefonen. Hvis du ikke kan slå på enheten for å tilbakestille den, eller hvis enheten din ikke er tilbakestilt når vi mottar den, tilbakestiller vi den for deg. Husk å beholde SIM-kortet ditt når du sender inn telefonen.

Trinn 3: Pakk og send inn telefonen

Pakk telefonen din godt inn, og send den inn til reparasjon.

Når reparasjonssenteret mottar telefonen

Se nedenfor for å finne ut hva som skjer når du har sendt inn enheten for reparasjon.
 

Undersøkelse og godkjenning

 
Når enheten er mottatt, blir den nøye undersøkt for alle mulige problemtyper.
 • Hvis enheten vi mottar, er forskjellig fra enheten i bestillingen, gir vi deg beskjed om at vi ikke kan gjennomføre reparasjonen. Deretter returnerer vi telefonen til deg.
 • Hvis undersøkelsen bekrefter at reparasjonen er dekket av garanti, starter reparasjonen uten at du blir belastet.
 • Hvis reparasjonen koster mindre enn eller det samme som det anslåtte beløpet, blir du belastet så snart undersøkelsen er fullført, og deretter starter reparasjonen.
 • Hvis vi finner andre skader som ikke var oppført i den opprinnelige bestillingen, og hvis reparasjonskostnaden øker, ber vi deg om å godkjenne den nye prisen før vi fortsetter med reparasjonen.
  • Vær oppmerksom på at selv om vi anslår at det tar 7–10 virkedager før hele reparasjonsbestillingen fullføres, inkluderer ikke dette tiden det tar å godkjenne den nye prisen.
  • Alle skader i reparasjonsbestillingen repareres samtidig, så delvise reparasjoner er ikke tilgjengelige.
  • Hvis du ikke svarer innen 10 dager, eller hvis du avviser den oppdaterte bestillingen, blir reparasjonsbestillingen din kansellert. Enheten returneres til deg uten at den er reparert, og du blir ikke belastet.
  • Du har 10 dager på å godkjenne den oppdaterte reparasjonsbestillingen og den endelige prisen.

Reparasjon og retur

Vi starter reparasjonen når vi har fullført undersøkelsen og mottatt eventuelle godkjenninger vi trenger fra deg.

Kosmetiske skader, for eksempel riper, repareres ikke. Hvis undersøkelsen kun viser kosmetisk skade, returneres enheten din uten at den blir reparert.

Når reparasjonen er fullført, mottar du en e-post med informasjon om at reparasjonen er fullført og at enheten din sendes tilbake til deg. Du får også en sporingslink. Hvis du har levert telefonen inn på et reparasjonssenter, får du beskjed om at den kan hentes.

Finn ut mer om reparasjonsprosessen

Få svar på vanlige spørsmål om reparasjonsprosessen.