Omsetningsavgift på bestillinger fra Google-butikken

Bestillingene dine i Google-butikken belastes også for omsetningsavgift hvis de skal sendes til en av statene på listen nedenfor. Satsen for omsetningsavgiften avhenger av den enkelte delstaten, og legges til den totale bestillingsprisen (inkluderer frakt- og emballasjekostnader i noen stater). Du får se beløpet for omsetningsavgiften når du betaler i kassen.


Amerikanske stater der Google er omsetningsavgift-pliktig

Alabama (utvalgte byer) Idaho Massachusetts New York Tennessee
Arizona (utvalgte byer) Illinois Michigan Nord-Carolina Texas
Arkansas Indiana Minnesota North Dakota Utah
California Iowa Mississippi Ohio Vermont
Colorado (utvalgte byer) Kansas Missouri Oklahoma Virginia
Connecticut Kentucky Nebraska Pennsylvania Washington
District of Columbia Louisiana (utvalgte byer) Nevada Rhode Island West Virginia
Florida Maine New Jersey Sør-Carolina Wisconsin
Georgia Maryland New Mexico Sør-Dakota Wyoming

Kunder med avgiftsfritak

Hvis du er fritatt for avgift, kan det likevel hende du må betale avgifter på kjøpstidspunktet for kjøp i Google-butikken. Hvis du tror du er kvalifisert til å få refundert avgifter, kontakter du oss.

Hvis du er kvalifisert og vil be om refusjon, kontakter du brukerstøtten vår og oppgir følgende:

  • navn
  • bestillingsnummer
  • staten der bestillingen ble levert
  • hvilke varer du ber om refusjon for
  • beløpet refusjonen er på
  • om kjøpet var privat eller til forretningsbruk

Alle forespørsler om refusjon må gjennomgås manuelt, og det er bare kjøp som er gjort på dager med avgiftsfritak, som kvalifiserer til refusjon.

Dager med avgiftsfritak

Noen delstater i USA tilbyr fritak for omsetningsavgift enkelte dager eller perioder i året. For å finne ut om kjøpet ditt kvalifiserer til fritak, kan du ta kontakt med statens inntekts-/avgiftsdirektorat. Her er en oversikt over nettsteder for statlige departementer.