Om du vill ha hjälp med köp i Google Store som du har tagit emot under de senaste 15 dagarna, inklusive frågor om pris eller återbetalning, kontaktar du oss här. Läs den här guiden om du behöver hjälp med vanliga problem med Google Store-beställningar.

Åtgärda problem med din beställning

På den här sidan finns information om problem med beställningar och hur du kan åtgärda dem.

Åtgärda leveransproblem

Om du får problem med leveransen av din beställning testar du tipsen nedan.

Försenade beställningar

Därför kan beställningar bli försenade

 • Betalningsproblem
 • Felaktig eller ofullständig leveransadress
 • Svåra väderförhållanden
 • Lagerproblem
 • Förseningar hos speditören

Tips! Om du har betalat för expressleverans men får din beställning sent återbetalas fraktkostnaderna för de försenade delarna av beställningen. Om flera leveranser ingår i beställningen delas den totala fraktkostnaden upp över alla leveranserna. Om en leverans blir försenad får du tillbaka fraktkostnaden för den delen av beställningen.

Hitta det nya leveransdatumet

 1. Öppna sidan Beställningshistorik på datorn.
 2. Kontrollera det nya leveransdatumet.

Spåra den försenade beställningen

Viktigt! Om spårnings-id är tillgängligt i ditt område kan du spåra beställningen.

 1. På datorn öppnar du
 2. Följ spårningslänken för speditören.

Annullera din beställning

 1. Öppna sidan Beställningshistorik på datorn.
 2. Leta reda på beställningen som du vill annullera.
 3. Klicka på Annullera beställning. Om knappen Annullera beställning inte visas går det inte längre att annullera beställningen.
Annullerade beställningar

Därför annulleras beställningar

 • Betalningsproblem
 • Felaktig leveransadress
 • Långa förseningar
 • Varan har fasats ut eller finns inte längre till försäljning
 • Beställningar med leveransadresser i länder eller regioner som inte stöds, postboxar eller militäradresser

Tips! Du debiteras inte för annulleringar eftersom varan blir kvar i lagret. Du får även tillbaka reserverade belopp.

Åtgärda en annullerad beställning

Om du fått problem med betalningen eller adressen åtgärdar du det och försöker att beställa igen.

Obs! Om du har gjort en beställning som gäst utan att logga in på ditt Google-konto och din beställning misslyckades på grund av ett betalningsproblem annulleras den och du måste göra ett nytt köp.

Du hittar mer information i försäljningsvillkoren för Google Store.

Skadade varor vid leverans eller andra problem

Kontakta oss

Gör så här om varorna i beställningen är skadade eller du fått andra problem:

 1. Fotografera varan eller emballaget.
 2. Kontakta Googles support på datorn. Var redo att dela fotona.
Mitt paket kom inte fram

Kontakta oss

Gör så här om du får ett e-postmeddelande med en bekräftelse av leveransen men paketet inte levereras:

 • Titta på spårningssidan på speditörens webbplats: Kontrollera att det står att varan är levererad på spårningssidan. Du hittar spårningsnumret i e-postmeddelandet som bekräftar att beställningen har skickats eller på sidan Beställningshistorik.
 • Kontrollera att leveransadressen är korrekt: Du hittar leveransadressen i e-postmeddelandena du får om beställningen eller på sidan Beställningsuppgifter. Öppna sidan Beställningsuppgifter via sidan Beställningshistorik.
 • Hör dig för i området: Du kan även kolla om det har hamnat hos grannarna.
 • Vänta upp till 48 timmar: När det står att försändelsen är levererad på webbplatsen där du spårar den kan du vänta ett tag ifall oväntade förseningar har uppstått. Kontakta speditören direkt för att kontrollera statusen för leveransen.
Om beställningen fortfarande saknas kontaktar du Googles support.
Det går inte att leverera till leveransadressen eller så är den ofullständig

Kontakta oss

Det går inte att leverera till adressen

Om det inte går att leverera till leveransadressen annulleras beställningen. Då får du ett e-postmeddelande om att dina uppgifter är ogiltiga.

Ofullständig leveransadress

Om leveransadressen är ofullständig kan du göra följande:

 • Uppdatera adressen på sidan Beställningsuppgifter: Uppdatera högst en timme efter att du gjort beställningen.
 • Ändra din adress med Googles support: Om det är för sent att uppdatera din adress kan representanten be dig att annullera beställningen och göra en ny. Du kan även kontakta speditören om upphämtning av försändelsen.

Om dessa alternativ inte fungerar kan speditören returnera försändelsen. Om du vill få en återbetalning kontaktar du Googles support.

Åtgärda betalningsproblem

Om ditt kort avvisas uppdaterar du betalningsuppgifterna inom sju dagar.

Uppdatera dina uppgifter via e-post

Klicka på Korrigera betalningsmetod i aviseringsmeddelandet. Om ett felmeddelande visas kontrollerar du att du är inloggad på samma e-postkonto.

Om du fortfarande får ett felmeddelande och du inte kan ändra betalningsmetod avbryter du beställningen och skapar en ny.

Uppdatera dina uppgifter med Google Pay

 1. Logga in på Google Pay på datorn. Se till att använda samma e-postkonto.
 2. Leta upp beställnings-id:t på aktivitetsfliken.
 3. Klicka på Korrigera betalningsmetod i beställningen.
 4. Ändra uppgifterna i det nya fönstret.

Läs mer om vad du gör om du avslutat betalningsprofilen permanent.

Kontrollera om kortet accepteras

Så här kontrollerar du om uppdateringen lyckades:

 1. Vänta i en eller två timmar.
 2. Logga in på Google Pay på datorn.
 3. Kontrollera om knappen Korrigera betalningsmetod visas. Om den visas testar du att uppdatera betalningsuppgifterna igen.

Gör så här om du försöker uppdatera igen och det inte fungerar:

Viktigt! Om du inte lyckas betala annulleras beställningen efter sju dagar. Gör i så fall en ny beställning.

Därför avvisas kort

Ditt kort kan avvisas av flera anledningar.

 • Fel kortnummer: Ange ditt kortnummer igen.
 • Kreditkortet har upphört att gälla: Om kortet inte har upphört att gälla anger du rätt datum.
 • Fel säkerhetskod: Kontrollera koden och ange den igen.

Om du upptäcker att kortuppgifterna inte stämmer uppdaterar du dem.

Om faktureringsadressen inte stämmer överens med den din bank har kontrollerar du att faktureringsadressen i Google Pay stämmer överens med den registrerade. Läs mer om hur du ändrar faktureringsadressen.

Kontakta kortutgivaren om det fortfarande inte fungerar.

Hantera felmeddelanden

Om det inte går att genomföra köpet på grund av ett felmeddelande testar du de här stegen innan du kontaktar oss.

Transaktionen kan inte slutföras

Om du uppmanas att lämna fler uppgifter när det här meddelandet visas följer du anvisningarna på skärmen. Testa annars följande åtgärder:

 • Använd en annan betalningsmetod.
 • Kontrollera om faktureringsadressen för din betalningsmetod stämmer överens med adressen i inställningarna för Google Pay. Om de inte stämmer överens måste du uppdatera din adress på Google Pay. Försök sedan igen.
 • Om du handlar som gäst loggar du in på ditt Google-konto. Om du inte har ett konto kan du skapa ett först.
 • Om du betalar med kreditkort kontaktar du din bank eller ditt finansinstitut om transaktionen.
Det gick inte att slutföra transaktionen: kortet har upphört att gälla

Kontrollera om betalningsmetoden är uppdaterad. Om den inte är det uppdaterar du den i Google Pay.

Det gick inte att slutföra transaktionen. Använd en annan betalningsmetod.

Viktigt! Följ de här stegen om du får felmeddelandet ”Din betalning genomfördes inte. Försök med en annan betalningsmetod eller försök igen senare”.

Steg 1: Kontrollera att kortet gäller

 1. Om det inte gör det uppdaterar du betalningsmetoden.
 2. Testa att göra beställningen igen.

Steg 2: Kontrollera betalningskontot

 1. Kontrollera att det finns tillräckligt med pengar på kontot.
 2. Om problemet kvarstår kontaktar du banken om kontot.
 3. Testa att göra beställningen igen med en annan betalningsmetod.
”Din betalning avvisades på grund av ett problem med kontot”

Detta meddelande kan visas på grund av ett misstänkt köp i kontot. Meddelandet kan även visas om vi behöver fler uppgifter för att

 • skydda kontot mot bedrägerier
 • (gäller EU-invånare) efterleva lagstiftningen i EU.

Så här löser du problemet:

 1. Öppna Google Pay på datorn.
 2. Agera på alla varningar eller begäranden. Verifiera din identitet innan du beställer.
 3. Kontrollera att namn, adress och betalningsuppgifter är aktuella.
Det gick inte att bearbeta betalningen: saldot på kortet är för lågt

Kontrollera ditt saldo eller kontakta din bank.

Det gick inte att slutföra transaktionen. Kontakta Google Workspace-administratören för att åtgärda detta.

Om det här felmeddelandet visas har kontot konfigurerats av ditt företag eller din skola. Åtgärda problemet genom att kontakta Google Workspace-administratören.

Tips! Om du är administratör kan du läsa om hur du åtgärdar faktureringsproblemet.

Hitta din administratör

Administratören kan vara

 • någon på IT-avdelningen eller i kundtjänsten på en skola eller ett företag
 • personen som har hand om din e-post eller webbplats
 • personen som gav dig användarnamnet.
Kontokortet stöds inte eller är inte tillgängligt

Kortet är inte tillgängligt och måste verifieras

Om ditt kort inte är tillgängligt och meddelandet Verifiera på pay.google.com eller Verifiera med betalningsmetoderna på ditt Google-konto visas har kortet rapporterats som stulet. Innan du använder kortet igen måste du verifiera det.

 1. Öppna Google Pay på datorn.
 2. Logga in på ditt konto:
  • Om du har flera konton: Logga in på kontot med det otillgängliga kortet.
  • Om du inte använder Google Pay: Öppna sidan Betalningsmetoder i kontot.
 3. Klicka på Betalningsmetoder.
 4. Bredvid kortet Verifiering krävs klickar du på Verifiera följt av Hämta kod.
 5. Hitta verifieringskoden. Koden består av de sista sex siffrorna i det tillfälliga reserverade beloppet märkt GOOGLE på kontoutdraget. Det reserverade beloppet är lägre än 1,95 USD. Det kan hända att du får koden direkt, men ibland kan det ta upp till sju dagar.
 6. Återgå till kontot.
 7. Ange verifieringskoden.

Kortet är inte tillgängligt och stöds inte

Om kortet inte är tillgängligt och ett meddelande om att kortet inte stöds visas kan du testa att göra beställningen med ett annat kort.

Om kortet du vill använda inte finns med i listan följer du anvisningarna på skärmen och lägger till ett nytt kort.

Ett problem uppstod när vi skulle uppdatera din betalningsmetod
Avbryt beställningen och skapa en ny.
Verifieringen misslyckades
När du har checkat ut från Google Store och valt Bekräfta köp visas aviseringen Verifiera din identitet. Om du misslyckas med en verifieringsutmaning avvisas transaktionen med felmeddelandet Verifieringen misslyckades.
 1. Se till att den registrerade telefonen finns i närheten och att den är ansluten till internet.
  • En registrerad telefon är det telefonnummer som har registrerats i e-postkontot som du försöker genomföra köpet med.
  • Kontrollera att webbläsaren tillåter popup-fönster i Google Store.
 2. Vänta på aviseringen på den registrerade telefonen.
 3. Ha kontokortet tillgängligt eftersom du kan bli ombedd att ange CVN-, CVV- eller CSV-numret på baksidan av kortet.
 4. Om meddelandet Testa ett annat sätt visas i webbläsaren väljer du ett annat sätt att verifiera kontot.
 5. Om du sparar adress och betalningsuppgifter i Google Store-kontot kan du betala framtida köp i snabbkassan.
 6. Testa att handla som gäst eller surfa privat.

Du kan läsa mer i artikeln Verifiera din identitet.

Relaterade resurser

Om ditt köp:

Mer från Google Store:

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
99952
false
false