Stadia och Stadias maskinvara går inte längre att köpa i Google Store. Mer information om den här uppdateringen finns i Vanliga frågor. Kontakta supporten för Stadia om du behöver mer hjälp med din enhet eller prenumeration.

Läs mer om Googles återvinningsprogram

Vi vill se till att Googles produkter utformas, förpackas och återvinns på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Vi kan hjälpa dig att återvinna gamla produkter från Google samt annan elektronik som inte används längre. Läs mer om Googles miljöåtagande.

Innan du återvinner elektronik rekommenderar vi att du skyddar dina personliga uppgifter genom att återställa enhetens standardinställningar och radera din data. Kontakta tillverkaren om du behöver anvisningar om borttagning av data.

Besök vår sida om WEEE om du vill ha mer information om WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Återvinna dina gamla och begagnade enheter

 1. Hitta företag i närheten som erbjuder avlämningstjänster för återvinning med en sökning, som återvinning av elektronik i närheten, i Sök eller Google Maps.
  Eller så kan du begära frakt utan extra kostnad. Vår återvinningspartner från tredje part skickar en fraktetikett med förbetalt porto direkt till din inkorg.
 2. Placera enheten i en tålig låda, fäst etiketten och följ returanvisningarna eller lämna in den på en uppsamlingsplats i närheten. Kontakta tillverkaren om du behöver anvisningar om borttagning av data.
 3. Känn dig lugn. Enheten återvinns på ett ansvarsfullt vis.

Tips! Resultaten bygger på lokal täckning i ditt område och på dessa språk: danska, engelska, franska, italienska, nederländska, norska, polska, spanska, svenska och tyska.

Efterlevnad av EU:s WEEE-direktiv

Sortering på återvinningsanläggningar

I enlighet med Bilaga VII i EU:s WEEE-direktiv 2012/19/EU har Google identifierat ämnen, blandningar och komponenter som måste avlägsnas från Google-märkt maskinvara som tagits emot för återvinning. Återvinningsanläggningen ska tillse att ämnena, blandningarna och komponenterna i fråga deponeras eller återvinns i enlighet med direktiv 2008/98/EC. Återvinningsanläggningen kan beställa information om vilka ämnen, blandningar och komponenter som måste avlägsnas genom att skicka ett e-postmeddelande till env-compliance@google.com.

Ytterligare information om återvinning för bosatta i Frankrike

Sorteringsinformation (märkning och etiketter) på förpackningar och maskinvara (WEEE)

Sorteringsinformation på förpackningar

I Frankrike krävs sorteringsinformation på förpackningen för att informera konsumenten om att förpackningen ska slängas separat från de vanliga hushållssoporna och att den kan behöva sorteras efter förpackningstyp. Förpackningen ska sorteras så att återvinning sker enligt den lokala återvinningsmyndighetens riktlinjer.

Den obligatoriska sorteringsinformationen anges direkt på produktförpackningen.* Titta efter en märkning som liknar den nedan (vissa element kan variera):

Sorteringsinformation på förpackningar

Obs! Om +NOTICE ingår i märkningen avses dokumentation som produktguider. Om du inte längre behöver dokumentationen ska den återvinnas som papper.

*Börjar gälla för nyproduktion i september 2022.

Sorteringsinformation för elektroniska enheter (WEEE)

Sorteringsinformation för elektroniska enheter finns vanligtvis i handboken om garanti och säkerhet som medföljer den elektroniska enheten.*

Titta efter en märkning som liknar den nedan (vissa element kan variera):

Sorteringsinformation för elektroniska enheter

Sorteringsinformation, eller ”information des consommateurs sur la règle de tri”, krävs i Frankrike för att informera konsumenten om att elektroniska enheter (inklusive tillhörande kablar, batterier och elektroniska tillbehör) ska slängas separat från de vanliga hushållssoporna och sorteras för återvinning på lämpliga uppsamlingsplatser. Uppsamlingsplatserna kan till exempel vara butiken där enheten köptes eller andra återvinningscenter för elektronik (www.quefairedemesdechets.fr). Du kan även läsa mer om Googles återvinningsprogram.

*Börjar gälla för nyproduktion senast den 15 december 2022

Ytterligare information om återvinning för bosatta i USA

Skicka enheter för återvinning

I samarbete med partnern Reverse Logistics Group Americas (RLGA) erbjuder Google ett kostnadsfritt program för att kunderna ska kunna skicka tillbaka enheter. Följ stegen nedan om du vill använda programmet:

 1. Begär en fraktetikett från RLGA.
 2. När du har fått etiketten packar du produkten på ett säkert sätt och fäster etiketten.
 3. Skicka in elektroniska enheter som är kvalificerade för programmet för återvinning.

Hitta lokala uppsamlingsplatser

Besök webbplatsen för RLGA där du hittar lokala uppsamlingsplatser i vissa delstater.

Återvinningsalternativ för bosatta i Illinois

Mer information om återvinningsalternativ för bosatta i Illinois finns på Illinois Environmental Protection Agencys webbsida om återvinning av elektronik samt i informationen nedan från Illinois EPA.

Illinois resident flyer

Återvinningsalternativ för bosatta i Maryland

I samarbete med partnern Reverse Logistics Group Americas (RLGA) erbjuder Google ett program för att kunderna ska kunna skicka tillbaka vissa Google-märkta produkter för kostnadsfri återvinning. Följ stegen nedan om du vill använda programmet:

 1. Begär en fraktetikett från RLGA.
 2. När du har fått etiketten packar du produkten på ett säkert sätt och fäster etiketten.
 3. Skicka in elektroniska enheter som är kvalificerade för programmet för återvinning. Konsumenter i Maryland kan beställa emballage kostnadsfritt.

Ytterligare information om återvinning för bosatta i Virginia

Ytterligare information om återvinning för bosatta i Ontario i Kanada

Besök webbplatsen för RLGA för att hitta uppsamlingsplatser som tillhör PRO (Producer Responsibility Organization).

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
99952
false
false