Bruk en betalingsmåte fra et annet land

Hvis du vil handle på nettet i Google Store i et bestemt land, må du ha en gyldig leveringsadresse i det aktuelle landet. Du kan imidlertid bruke en betalingsmåte fra et annet land for å betale for kjøpet.

Hvis du vil bruke en betalingsmåte fra et annet land, må du følge trinnene nedenfor for å opprette en betalingsprofil for det aktuelle landet før du kjøper noe i Google Store.

  1. Logg på Innstillinger.
  2. Under «Betalingsprofil», ved siden av «Land/region», klikker du på Endre Endre.
  3. Klikk på linken for å opprette en ny profil i meldingen som vises.
  4. Klikk på Fortsett.
  5. Fra rullegardinlisten velger du landet du vil knytte til betalingsprofilen du oppretter, og betalingsmåten du vil bruke.
  6. Skriv inn adressen.
  7. Klikk på Send inn.

Når du har opprettet en betalingsprofil for landet, kan du gå tilbake til Google Store for å fullføre kjøpet med en godkjent betalingsmåte fra dette landet.

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
99952
false
false