Αναίρεση, Επανάληψη, Επαναφορά

Κάντε Αναίρεση μιας επεξεργασίας, πατώντας και επιλέγοντας Αναίρεση. Επιλέξτε την Αναίρεση πολλές φορές για να μεταβείτε πολλά βήματα πίσω στη ροή εργασίας.

Κάντε Επανάληψη μιας επεξεργασίας η οποία αναιρέθηκε, πατώντας και επιλέγοντας Επανάληψη. Αν αναιρέθηκαν πολλά βήματα, τότε επιλέγοντας την Επανάληψη πολλές φορές θα έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή αυτών των βημάτων στη ροή εργασίας.

Κάντε Επαναφορά στη μη επεξεργασμένη εικόνα και ξεκινήστε ξανά, πατώντας και επιλέγοντας Επαναφορά. Η Επαναφορά μπορεί να αναιρεθεί πατώντας και επιλέγοντας Αναίρεση.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;