Het histogram gebruiken

Met het histogram kunt u de juiste belichting voor de afbeelding bepalen. Tik op in de linkerbenedenhoek van het hoofdscherm om het histogram te openen, of tik op het diagram om het histogram te minimaliseren. Het histogram blijft zichtbaar in de tool voor bijstellen en kan als hulp voor de belichting worden gebruikt.

Wat is een histogram?
Een histogram is een simpel diagram waarin de distributie van tinten in de afbeelding wordt weergegeven. Aan de linkerkant van het diagram worden de schaduwen weergegeven, waarbij het meest linkse punt puur zwart aangeeft. Aan de rechterkant worden de highlights (hooglichten) in de afbeelding weergegeven, waarbij het meest rechtse punt puur wit aangeeft. Als laatste worden in het midden van het diagram de middengrijze tinten weergegeven.
Hoe moet het histogram eruit zien?
Bij een ideale distributie loopt het bereik van begin tot einde, waarbij er een punt is voor puur zwart, een punt voor puur wit en alle tinten daartussenin. De distributie verandert wanneer er aanpassingen in de afbeelding worden gedaan, zoals helderheid of contrast. De oorspronkelijke vorm van een ideale distributie kan dus variëren. Een klokgrafiek is een algemene distributie voor bijvoorbeeld een afbeelding met juiste belichting, maar niet alle afbeeldingen met juiste belichting leiden tot een symmetrische curve.

Een betere vraag kan daarom zijn: hoe moet het histogram er niet uitzien? Als de distributie één of beide uiteinden van het diagram niet bereikt en een normale belichting gewenst is, moet de afbeelding worden bijgesteld zodat de distributie beide eindpunten van het diagram bereikt. Open de tool voor bijstellen om corrigerende aanpassingen te doen.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?