Χρησιμοποιώντας το Ιστόγραμμα

Χρησιμοποιήστε το ιστόγραμμα ως βοήθημα για να προσδιορίσετε την σωστή έκθεση της εικόνας. Πατήστε στην κάτω αριστερή γωνία της κύριας οθόνης για να ανοίξετε το ιστόγραμμα ή πατήστε στο γράφημα για να το ελαχιστοποιήσετε. Το ιστόγραμμα θα παραμείνει ορατό στο Εργαλείο προσαρμογής εικόνας ώστε να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός έκθεσης.

Τι είναι το ιστόγραμμα;
Το ιστόγραμμα είναι ένα απλό γράφημα που εμφανίζει την κατανομή των τόνων στην εικόνα. Το αριστερό άκρο του γραφήματος αντιπροσωπεύει τις σκιές, με το πιο μακρινό σημείο στα αριστερά να υποδεικνύει το καθαρό μαύρο. Το δεξιό άκρο αντιπροσωπεύει τις φωτεινές περιοχές στην εικόνα, με το πιο μακρινό σημείο στα δεξιά να υποδεικνύει το καθαρό λευκό. Η περιοχή στη μέση του γραφήματος αντιπροσωπεύει τους μεσαίους γκρι τόνους.
Τι μορφή πρέπει να έχει το ιστόγραμμα;
Η ιδανική κατανομή απλώνεται και στα δύο άκρα, εξασφαλίζοντας την ύπαρξη σημείων καθαρού λευκού, καθαρού μαύρου και όλων των ενδιάμεσων τόνων. Η κατανομή θα αλλάξει καθώς γίνοντα προσαρμογές στην εικόνα, για παράδειγμα, στη Φωτεινότητα και την Αντίθεση, κάνοντας το πραγματικό σχήμα μιας ιδανικής κατανομής να ποικίλει. Για παράδειγμα, μια κωδωνοειδής καμπύλη είναι μια κανονική κατανομή για μια εικόνα με σωστή έκθεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι εικόνες με σωστή έκθεση παρουσιάζουν μια συμμετρική καμπύλη.

Επομένως, θα ήταν πιο σωστό να ρωτήσουμε ποια μορφή δεν θα πρέπει έχει ένα ιστόγραμμα. Αν επιθυμείτε μια κανονική έκθεση και η κατανομή δεν φτάνει στο ένα ή και στα δύο άκρα του γραφήματος, θα πρέπει να γίνει προσαρμογή της εικόνας ώστε η κατανομή να απλώνεται και στα δύο άκρα. Ανοίξτε το Εργαλείο προσαρμογής εικόνας για να πραγματοποιήσετε διορθωτικές κινήσεις.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;