Στοίβες

Στη ροή εργασίας του Snapseed με δυνατότητα αναίρεσης, οι Στοίβες επιτρέπουν την τροποποίηση όλων των εργαλείων και φίλτρων που εφαρμόστηκαν προηγουμένως στην εικόνα. Κάντε αντιγραφή και επικόλληση των επεξεργασιών από μια εικόνα σε μια άλλη, εισαγάγετε πρόσθετα εργαλεία και φίλτρα στη ροή εργασίας ή προσαρμόστε τις επιλογές των ρυθμιστικών, χωρίς να χρειαστεί να ξεκινήσετε από την αρχή. Πατήστε για πρόσβαση στη Στοίβα της τρέχουσας εικόνας. Ο αριθμός στο εικονίδιο θα αλλάξει ανάλογα με τον αριθμό των εργαλείων και φίλτρων που έχουν εφαρμοστεί στην εικόνα.

Αντιγραφή και επικόλληση Στοιβών

Για να εφαρμόσετε σε μια εικόνα τις ίδιες ακριβώς επεξεργασίες που εφαρμόσατε σε μια άλλη:

 • Ανοίξτε την εικόνα με την επιθυμητή Στοίβα στο Snapseed.
 • Πατήστε για να ανοίξετε τις Στοίβες.
 • Πατήστε και έπειτα επιλέξτε "Αντιγραφή".
 • Πατήστε "ΚΛΕΙΣΙΜΟ" για να κλείσετε τις Στοίβες. Εάν είναι απαραίτητο, ολοκληρώστε την εργασία σας στην τρέχουσα εικόνα πριν ανοίξετε την επόμενη. Δεν υπάρχει λόγος για βιασύνη, αφού η Στοίβα θα παραμείνει αντιγραμμένη μέχρι να αντικατασταθεί από μια άλλη Στοίβα.
 • Πατήστε "ΑΝΟΙΓΜΑ" για να ανοίξετε την επόμενη εικόνα.
 • Όταν είστε έτοιμοι να εφαρμόσετε τη Στοίβα, πατήστε για να ανοίξετε τις Στοίβες και έπειτα πατήστε .
 • Επιλέξτε "Αντικατάσταση" ή "Εισαγωγή". Η Αντικατάσταση θα εφαρμόσει τη Στοίβα ακριβώς όπως αντιγράφηκε, αντικαθιστώντας όλα τα εργαλεία και φίλτρα που έχουν εφαρμοστεί στην ανοιχτή εικόνα. Η Εισαγωγή θα προσθέσει τη Στοίβα στην ανοιχτή εικόνα χωρίς να αντικαταστήσει τις προηγούμενες επεξεργασίες. Αν υπάρχουν ήδη άλλα εφαρμοσμένα εργαλεία και φίλτρα στην ανοιχτή εικόνα, τότε μια αντιγραμμένη Στοίβα θα μπορεί να εισαχθεί σε οποιοδήποτε σημείο της υπάρχουσας Στοίβας.
Τροποποίηση ενός υπάρχοντος εργαλείου ή φίλτρου

Για να κάνετε αλλαγές σε ένα εργαλείο ή σε ένα φίλτρο χωρίς να διαγράψετε το βήμα και να ξεκινήσετε από την αρχή:

 • Πατήστε για να ανοίξετε τις Στοίβες.
 • Πατήστε το εργαλείο ή φίλτρο που πρέπει να τροποποιηθεί και, στη συνέχεια, πατήστε το βέλος για να ανοίξετε το μενού επεξεργασίας.
 • Πατήστε για να ανοίξετε ξανά το εργαλείο ή φίλτρο και κάντε τις αλλαγές που επιθυμείτε. Στη συνέχεια, πατήστε για να επιστρέψετε στην προβολή "Στοίβες".
 • Για να εφαρμόσετε ξανά τις επόμενες επεξεργασίες, πατήστε το εργαλείο ή φίλτρο που βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της Στοίβας.
Διαγραφή εργαλείου ή φίλτρου από μια Στοίβα

Για να καταργήσετε ένα εργαλείο ή φίλτρο από οποιοδήποτε σημείο της ροής εργασίας χωρίς να χρειαστεί να αναιρέσετε ή να δημιουργήσετε ξανά οποιαδήποτε από τις επόμενες επεξεργασίες:

 • Πατήστε για να ανοίξετε τις Στοίβες.
 • Πατήστε για να επιλέξετε το εργαλείο ή το φίλτρο που πρέπει να διαγραφεί και, στη συνέχεια, πατήστε το βέλος για να ανοίξετε το μενού επεξεργασίας.
 • Πατήστε για διαγραφή.
 • Για να εφαρμόσετε ξανά τις επόμενες επεξεργασίες, πατήστε το εργαλείο ή το φίλτρο που βρίσκεται στην κορυφή της Στοίβας.
Εισαγωγή ενός εργαλείου ή ενός φίλτρου στη Στοίβα

Η σειρά με την οποία εφαρμόζονται τα εργαλεία ή τα φίλτρα είναι σημαντική. Για να προσθέσετε ένα εργαλείο ή φίλτρο σε οποιοδήποτε σημείο της ροής εργασίας, χωρίς να χρειάζεται να αναιρέσετε ή να δημιουργήσετε ξανά οποιαδήποτε από τις επόμενες επεξεργασίες:

 • Πατήστε για να ανοίξετε τις Στοίβες.
 • Πατήστε στη Στοίβα το εργαλείο ή φίλτρο που πρέπει να εφαρμοστεί ακριβώς πριν από το νέο εργαλείο ή φίλτρο. Το νέο εργαλείο ή φίλτρο θα εφαρμοστεί πάνω από το επιλεγμένο.
 • Πατήστε "ΚΛΕΙΣΙΜΟ" για να κλείσετε τις Στοίβες. Λάβετε υπόψη ότι η εικόνα έχει χάσει τις επόμενες επεξεργασίες της, οι οποίες όμως θα εφαρμοστούν ξανά μετά την προσθήκη του νέου εργαλείου ή φίλτρου.
 • Προσθέστε το επιθυμητό εργαλείο ή φίλτρο.
 • Πατήστε για να επιστρέψετε στις Στοίβες.
 • Για να εφαρμόσετε ξανά τις επόμενες επεξεργασίες, πατήστε το εργαλείο ή το φίλτρο στην κορυφή της Στοίβας.
Επιλεκτική εφαρμογή ενός εργαλείου ή φίλτρου με το πινέλο σε μια εικόνα

Το πινέλο Στοιβών επιτρέπει την εφαρμογή ενός εργαλείου ή φίλτρου μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές της εικόνας και όχι σε ολόκληρη την εικόνα. Αυτή η διαδικασία, γνωστή ως "εφαρμογή μάσκας", επεκτείνει σημαντικά τις δυνατότητες επεξεργασίας κάθε εργαλείου και φίλτρου, επιτρέποντας πιο προηγμένες ροές εργασίας για κινητές συσκευές.

 • Για να ξεκινήσετε, εφαρμόστε ένα εργαλείο ή φίλτρο σε ολόκληρη την εικόνα, όπως συνήθως.
 • Πατήστε για να ανοίξετε τις Στοίβες.
 • Πατήστε για να επιλέξετε το εργαλείο ή φίλτρο στο οποίο πρέπει να εφαρμοστεί μάσκα και, στη συνέχεια, πατήστε το βέλος για να ανοίξετε το μενού επεξεργασίας.
 • Πατήστε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πινέλο Στοιβών.
 • Αλλάξτε την αδιαφάνεια του πινέλου Στοιβών, πατώντας ή . Η τιμή "0" ορίζει το πινέλο στοιβών σε λειτουργία γόμας, για τη διαγραφή προηγούμενων πινελιών.
 • Όπως και στο εργαλείο πινέλου, η άκρη του δαχτύλου λειτουργεί ως πινέλο. Αλλάξτε το μέγεθος του πινέλου Στοιβών, κάνοντας μεγέθυνση και σμίκρυνση της εικόνας.
 • Πατήστε για να προβάλετε τις πινελιές με πορτοκαλί χρώμα.
 • Πατήστε για εφαρμογή τη μάσκας και επιστροφή στις Στοίβες.
 • Για να εφαρμόσετε ξανά τις επόμενες επεξεργασίες, πατήστε το εργαλείο ή το φίλτρο που βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της Στοίβας.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;