Αποθήκευση, Κοινοποίηση, Εξαγωγή

Android

Αποθηκεύστε τις επεξεργασίες πατώντας "ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ".

Κοινοποιήστε την εικόνα πατώντας και επιλέγοντας "Κοινοποίηση"

iOS

Αποθηκεύστε τις επεξεργασίες πατώντας "ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ".

  • Επιλέξτε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε στην αρχική εικόνα τη στοίβα επεξεργασιών με δυνατότητα αναίρεσης. Οι επεξεργασίες μπορούν ανά πάσα στιγμή να καταργηθούν, ανοίγοντας την εικόνα στο Snapseed και καταργώντας τη στοίβα.
  • Επιλέξτε Αποθήκευση αντιγράφου για να αποθηκεύσετε τη στοίβα επεξεργασιών με δυνατότητα αναίρεσης σε μια διπλότυπη εικόνα. Η διπλότυπη έκδοση θα είναι σε μορφή JPEG. Θα αποθηκευτεί σε ένα νέο λεύκωμα με την ονομασία Snapseed και επίσης, θα εμφανιστεί στο τέλος των φωτογραφιών κάμερας.
  • Επιλέξτε Εξαγωγή για να αποθηκεύσετε μια διπλότυπη εικόνα, με επιπεδωμένη στοίβα επεξεργασιών. Η επιπεδωμένη έκδοση θα είναι σε μορφή JPEG. Θα αποθηκευτεί σε ένα νέο λεύκωμα με την ονομασία Εξαγωγές του Snapseed και επίσης, θα εμφανιστεί στο τέλος των φωτογραφιών κάμερας.

Λάβετε υπόψη ότι οι επεξεργασίες του Snapseed, οι οποίες αποθηκεύτηκαν μέσω των επιλογών Αποθήκευση και Αποθήκευση αντιγράφου, μπορεί να μην εμφανίζονται σε εικόνες όταν τις ανοίγετε με κάποιες συγκεκριμένες εφαρμογές τρίτων. Για να είστε βέβαιοι ότι οι επεξεργασίες του Snapseed είναι ορατές σε όλες τις εφαρμογές τρίτων, επιλέξτε Εξαγωγή.

Κοινοποιήστε την εικόνα πατώντας και επιλέγοντας Κοινοποίηση…

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;