Έναρξη με τα εργαλεία και τα φίλτρα

Μετά το άνοιγμα μιας εικόνας, μεταβείτε στα εργαλεία και στα φίλτρα πατώντας ώστε να προσθέσετε μια επεξεργασία. Τα Εργαλεία θα σας βοηθήσουν να τελειοποιήσετε την εικόνα, με λειτουργίες όπως περικοπή, ευθυγράμμιση και κατάργηση σημείων και γρατσουνιών. Στη συνέχεια, μπορείτε να εφαρμόσετε Φίλτρα για να προσθέσετε στυλ.

Η σειρά με την οποία εφαρμόζονται τα εργαλεία ή τα φίλτρα είναι σημαντική. Για παράδειγμα, η προσθήκη πλαισίου πριν την προσθήκη θαμπώματος φακού, θα έχει ως αποτέλεσμα το θάμπωμα του πλαισίου. Αν το πλαίσιο προστεθεί μετά το θάμπωμα φακού, το πλαίσιο θα παραμείνει καθαρό.

Σύγκριση με ένα κλικ.Πατήστε παρατεταμένα το σε ένα εργαλείο ή φίλτρο για να δείτε την εικόνα όπως ήταν πριν. Εναλλακτικά, στην κεντρική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα την εικόνα.

Μεγεθύνετε για να δείτε λεπτομέρειες χρησιμοποιώντας μια χειρονομία πλησιάσματος στην εικόνα. Χρησιμοποιήστε δύο δάχτυλα για να μετακινηθείτε στην εικόνα όταν την έχετε μεγεθύνει.

Η ροή εργασίας διαθέτει δυνατότητα αναίρεσης. Η εργασία σε Στοίβες επιτρέπει την προσαρμογή επεξεργασιών που εφαρμόστηκαν παλαιότερα στα εργαλεία και φίλτρα ακόμα και μετά την αποθήκευση της εικόνας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;