Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Pagina-URL's

Uw pagina heeft twee afzonderlijke kenmerken: de pagina-URL en de paginatitel (ook wel de paginanaam genoemd). Beide kenmerken zijn verschillend en onafhankelijk van de site-URL en sitenaam, die aan elkaar zijn gekoppeld.

Wanneer u een pagina maakt, wordt u gevraagd uw pagina een naam te geven. Die naam wordt gebruikt om automatisch de pagina-URL te maken. U kunt echter op elk gewenst moment de paginanaam wijzigen of de pagina-URL wijzigen zonder dat dit van invloed is op het andere kenmerk.

Een pagina-URL wijzigen

Als u de URL van de bestemmingspagina van een site wilt wijzigen, moet u eerst een andere pagina als bestemmingspagina kiezen onder het menu 'Algemeen'. U vindt dit menu door in de rechterbovenhoek van de pagina op Meer en Site beheren te klikken. Vervolgens voert u de volgende stappen uit om de pagina-URL te wijzigen.

  1. Navigeer naar de pagina waarvan u de URL wilt wijzigen.
  2. Selecteer Pagina-instellingen in het dropdown-menu Meer.
  3. Geef in het vak onder Pagina-URL op wat het laatste deel van de pagina-URL moet zijn. (Het eerste deel van de URL wordt bepaald door de structuur van uw website. Als u bijvoorbeeld een pagina-URL voor 'neven-nichten' wilt toevoegen aan een site die u 'familieblog' heeft genoemd, wordt de volledige URL van de pagina: http://sites.google.com/site/familieblog/neven-nichten.)
  4. Klik op Opslaan.
Opmerking: in een pagina-URL kunnen uitsluitend alfanumerieke tekens en verbindingsstreepjes worden gebruikt.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?