Sayfa ekleme, silme ve düzenleme

Not: Bu bölüm yeni Google Sites içindir (sağ altta Oluştur simgesi Oluştur olan sürüm). Klasik Google Sites'la ilgili yardım alın.

Sayfa ekleme

 1. Bilgisayarda yeni Google Sites'ta bir siteyi açın.
 2. Sağda Sayfalar'ı tıklayın.
 3. Ekle simgesinin Ekle üzerine gelin.
 4. Yeni sayfa simgesini Sayfa ekle tıklayın.
 5. Sayfa adını girin.
 6. Bitti'yi tıklayın.
 7. Değişikliklerinizi yayınlamak için sağ üstteki Yayınla'yı tıklayın.

Sayfayı kopyalama veya silme

 1. Bilgisayarda yeni Google Sites'ta bir siteyi açın.
 2. Sağda Sayfalar'ı tıklayın.
 3. Çoğaltmak istediğiniz sayfada Diğer simgesini Diğer tıklayın.
  • Sayfayı kopyalamak için Sayfayı çoğalt'ı seçin.
  • Sayfayı silmek için Sayfayı siteden kaldır'ı seçin.
 4. Değişikliklerinizi yayınlamak için sağ üstteki Yayınla'yı tıklayın.

Sayfalarınızı düzenleme

Sayfayı taşıma

Bir alt sayfa oluşturmak için sayfayı başka bir sayfanın altına taşıyabilirsiniz.

 1. Bilgisayarda yeni Google Sites'ta bir siteyi açın.
 2. Sağda Sayfalar'ı tıklayın.
 3. Sayfayı taşımak istediğiniz yere sürükleyin.
 4. Değişikliklerinizi yayınlamak için sağ üstteki Yayınla'yı tıklayın.

Yeni bir alt sayfa oluşturma

Yeni bir alt sayfa oluşturmak için Sayfalar'ı tıklayın. Ardından, bir sayfa seçip Diğer simgesi Diğer ardından Alt sayfa ekle'yi tıklayın.

Not: 5 seviyeye kadar alt sayfa oluşturabilirsiniz.

Ana sayfanızı seçme

 1. Bilgisayarda yeni Google Sites'ta bir siteyi açın.
 2. Sağda Sayfalar'ı tıklayın.
 3. Bir sayfa seçip Diğer simgesi Diğer ardından Ana sayfa olarak ayarla'yı tıklayın.
 4. Değişikliklerinizi yayınlamak için sağ üstteki Yayınla'yı tıklayın.
Özel URL oluşturma

Sitenizdeki bir sayfaya özel bir yol oluşturabilirsiniz.

 1. Bilgisayarda yeni Google Sites'ta bir siteyi açın.
 2. Sağda Sayfalar'ı tıklayın.
 3. Bir sayfa seçip Diğer simgesi Diğer ardından Ayarlar'ı tıklayın.
 4. Gelişmiş simgesi Aşağı Ok ardından Özel yol'u tıklayın ardından kullanmak istediğiniz yolu girin.
 5. Bitti'yi tıklayın.
Sitenizin menüsüne bağlantı ekleme
 1. Bilgisayarınızda yeni Google Sites'ta bir siteyi açın.
 2. Sağda Sayfalar'ı tıklayın.
 3. Güncellemek istediğiniz menüyü içeren sayfayı tıklayın.
 4. Sağda Ekle simgesinin Ekle üzerine gelin.
 5. Yeni bağlantı simgesini Bağlantı tıklayın.
 6. Bir bağlantı adı ekleyin.
 7. Bir web adresi ekleyin veya sitenizden bir sayfa seçin.
 8. Bitti'yi tıklayın.

Sayfa gizleme

Gizlediğiniz bir sayfa menüde görünmez, ancak kullanıcılar yine de bir bağlantıyla söz konusu sayfaya erişebilir.

 1. Bilgisayarda yeni Google Sites'ta bir siteyi açın.
 2. Sağda Sayfalar'ı tıklayın.
 3. Gizlemek istediğiniz sayfada Diğer simgesi Diğer ardından Gezinme çubuğunda gizle'yi tıklayın.
 4. Değişikliklerinizi yayınlamak için sağ üstteki Yayınla'yı tıklayın.

Ana sayfayı gizleyemezsiniz, ancak başka bir sayfayı gizlediğinizde:

 • Alt sayfalar da gizlenir.
 • Diğer siteler ve sayfalar sayfaya bağlanabilir.

Sayfanızın arama sonuçlarında görünmesini istemiyorsanız sitenizi nasıl gizleyeceğinizi öğrenin.

Üstbilgi ve altbilgi ekleme veya düzenleme

Üstbilgi ve altbilgi, Google sitenizdeki her sayfanın üst ve altındaki alanlardır.

Üstbilgi resmini değiştirme
 1. Bilgisayarda yeni Google Sites'ta bir siteyi açın.
 2. Üstbilginin üzerine gelin ve Resmi değiştir'i tıklayın.
 3. Yükle veya Resim seç'i tıklayın.
 4. Bir resim seçin veya yükleyin ve veya Seç'i tıklayın.
 5. Değişikliklerinizi yayınlamak için sağ üstteki Yayınla'yı tıklayın.
Üstbilgi boyutunu değiştirme
 1. Bilgisayarda yeni Google Sites'ta bir siteyi açın.
 2. Üstbilginin üzerine gelin ve Üstbilgi türü'nü tıklayın.
 3. Üstbilgi için bir boyut seçin.
 4. Değişikliklerinizi yayınlamak için sağ üstteki Yayınla'yı tıklayın.
Altbilgi ekleme veya değiştirme
 1. Bilgisayarda yeni Google Sites'ta bir siteyi açın.
 2. Sayfanın alt kısmına gelin ve Altbilgi ekle veya Altbilgiyi düzenle'yi tıklayın.
 3. Metninizi girin veya başka düzenlemeler yapın.
  • Arka planı değiştirmek için, vurgulanan kutunun üzerine gelin. Solda Arka Plan simgesini Renk tıklayın.
 4. İşiniz bittiğinde sayfada herhangi bir yeri tıklayın.
 5. Değişikliklerinizi yayınlamak için sağ üstteki Yayınla'yı tıklayın.

Altbilgiyi gizlemek için altbilginin üzerine gelin ve sol alttaki Gizle simgesini Önizle tıklayın.

Klasik Google Sites

Not: Bu bölüm klasik Google Sites içindir (sol üstte "Oluştur" seçeneği olan sürüm). Yeni Google Sites'la ilgili yardım alın.

Sayfa oluşturma, silme veya taşıma

Sayfa oluşturma veya kopyalama

Sayfa ekleme

 1. Bilgisayarda klasik Google Sites'ta bir siteyi açın.
 2. Sağ üstte Sayfa oluştur simgesini Sayfa ekle tıklayın.
 3. Sayfaya bir ad verin.
 4. Bir sayfa şablonu seçin.
  • Web sayfası: Metin, resimler ve yerleştirilmiş gadget'lar.
  • Duyurular: Blog yayınları veya diğer gelişmeler.
  • Dosya dolabı sayfası: Dosya yükleyin.
  • Liste: Görevler.
  • Başlangıç sayfası: Yalnızca okul veya iş hesapları için yerleştirilmiş gadget'lar.
 5. "Konum seçin" bölümünde sayfayı nereye yerleştireceğinizi seçin.
 6. Oluştur'u tıklayın.

Sayfa kopyalama

 1. Bilgisayarda klasik Google Sites'ta bir siteyi açın.
 2. Kopyalamak istediğiniz sayfayı tıklayın.
 3. Sağ üstte Diğer işlemler simgesi Ayarlar ardından Sayfayı kopyala'yı tıklayın.
 4. Sayfaya bir ad verin.
 5. "Konum seçin" bölümünde sayfayı nereye yerleştireceğinizi seçin.
 6. Kopyala'yı tıklayın.
Sayfayı silme, geri yükleme veya taşıma

Sayfayı silme

Bir sayfayı sildiğinizde, o sayfadaki ekleri, yorumları ve alt sayfaları da silersiniz.

 1. Bilgisayarda klasik Google Sites'ta bir siteyi açın.
 2. Silmek istediğiniz sayfayı tıklayın.
 3. Sağ üstte Diğer işlemler simgesi Ayarlar ardından Sayfayı sil'i tıklayın.
 4. Sil'i tıklayın.

Silinen bir sayfayı geri yükleme

Son 30 gün içinde sildiğiniz sayfaları geri yükleyebilirsiniz.

 1. Bilgisayarda klasik Google Sites'ta bir siteyi açın.
 2. Sağ üstte Diğer işlemler simgesi Ayarlar ardından Siteyi yönet'i tıklayın.
 3. Solda Silinmiş öğeler'i tıklayın.
 4. Geri yüklemek istediğiniz sayfayı seçin ve Kurtar'ı tıklayın.

Sayfayı taşıma

 1. Bilgisayarda klasik Google Sites'ta bir siteyi açın.
 2. Taşımak istediğiniz sayfayı tıklayın.
 3. Sağ üstte Diğer işlemler simgesi Ayarlar ardından Sayfayı taşı'yı tıklayın.
 4. Sayfayı taşımak istediğiniz yeri bulun.
 5. Taşı'yı tıklayın.
Şablon oluşturma veya düzenleme

Sayfa şablonu oluşturma

 1. Bilgisayarda klasik Google Sites'ta bir siteyi açın.
 2. Sağ üstte Diğer işlemler simgesi Ayarlar ardından Siteyi yönet'i tıklayın.
 3. Solda Sayfa şablonları ardından Sayfa şablonu oluştur'u tıklayın.
 4. Bir şablon adı girin ve Oluştur'u tıklayın.
 5. Şablonda gerekli gördüğünüz değişiklikleri yaptıktan sonra Kaydet'i tıklayın.

İpucu: Sitenizdeki bir sayfadan şablon oluşturmak için, sağ üstteki Diğer işlemler simgesi Ayarlar ardından Sayfa şablonu olarak kaydet'i tıklayın.

Site şablonu oluşturma

 1. Bilgisayarda klasik Google Sites'ta bir siteyi açın.
 2. Sağ üstte Diğer işlemler simgesi Ayarlar ardından Siteyi yönet'i tıklayın.
 3. Bu siteyi şablon olarak yayınla'yı tıklayın. Bu seçeneği görmüyorsanız sitenizi şablon olarak paylaşamazsınız.
 4. Bir şablon adı ve açıklaması girin.
 5. Gönder'i tıklayın.

Sayfa görünümünü değiştirmek için HTML'yi düzenleme

Özel bir sayfa düzeni oluşturmak için sayfanızın kodunu düzenleyebilirsiniz.

 1. Bilgisayarda klasik Google Sites'ta bir siteyi açın.
 2. Düzenlemek istediğiniz sayfayı seçin ve Sayfayı düzenle simgesini Düzenle tıklayın.
 3. Araç çubuğunda <HTML> seçeneğini tıklayın.
 4. HTML kodunda değişiklikler yapın ve Güncelle'yi tıklayın.
Ana sayfanızı değiştirme
 1. Bilgisayarda klasik Google Sites'ta bir siteyi açın.
 2. Sağ üstte Diğer işlemler simgesi Ayarlar ardından Siteyi yönet'i tıklayın.
 3. "Açılış sayfası" bölümünde Değiştir'i tıklayın.
 4. Kullanmak istediğiniz sayfayı seçin ardından Tamam'ı tıklayın.
 5. Sol üstte Kaydet'i tıklayın.
Bu makale faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?