Od 1. septembra 2021 si ostatní už nebudú môcť pozrieť klasické weby. Ďalšie informácie o konvertovaní do nových Webov

Pridávanie, odstraňovanie a usporadúvanie stránok

Vo Weboch Google môžete pridať alebo odstrániť stránky, vložiť obsah, upraviť hlavičky a päty a aktualizovať nastavenia informácií o webe.

Pridanie stránky

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Vpravo kliknite na Strany.
 3. Kurzor myši umiestnite na Pridať Add.
 4. Kliknite na položku Nová stránka Add.
 5. Zadajte názov stránky.
 6. Kliknite na Hotovo.
 7. Ak chcete zmeny zverejniť, vpravo hore kliknite na Zverejniť.

Skopírovanie alebo odstránenie stránky

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Vpravo kliknite na Stránky.
 3. Na stránke, ktorej duplikát chcete vytvoriť alebo ktorú chcete odstrániť, kliknite na Viac More.
  • Ak chcete stránku skopírovať, vyberte Vytvoriť duplikát stránky.
  • Ak chcete stránku odstrániť, vyberte Odstrániť.
 4. Ak chcete zmeny zverejniť, vpravo hore kliknite na Zverejniť.

Pridanie obsahu

Môžete pridať obsah, ktorý divákom pomôže zorientovať sa v štruktúre vašich stránok. Obsah sa pri úprave stránky automaticky aktualizuje.

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Vpravo hore kliknite na Vložiť and then Obsah.
 3. Ak chcete použiť obsah, svoj web zverejnite. Prečítajte si, ako web zverejniť.

Tip: Ak chcete odstrániť obsah, kliknite na tabuľku and then Odstrániť dlaždicu Remove.

Úprava obsahu

V obsahu sa na základe štruktúry vašich názvov, nadpisov a podnadpisov automaticky používa odsadenie. Odstránenie odsadenia:
 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Kliknite na obsah.
 3. Kliknite na Vyrovnať Decrease indent.

Tip: Ak chcete zmeniť odsadenie, kliknite na Odsadenie Increase indent.

Skrytie nadpisu v obsahu

V obsahu môžete pred návštevníkmi webu skryť názvy, nadpisy a podnadpisy. 
 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. V obsahu umiestnite kurzor na nadpis, ktorý chcete skryť alebo zobraziť.
  • Ak chcete nadpis skryť, kliknite na Skryť Skryť.
  • Ak chcete nadpis opäť zobraziť, kliknite na Zobraziť Skryť.
 3. Vpravo hore kliknite na Zverejniť.

Tip: Nadpis sa bude pri úpravách webu zobrazovať ďalej, ale nebude sa zobrazovať na zverejnenom webe.

Usporiadanie stránok

Posunutie stránky

Ak chcete vytvoriť podstránku, môžete stránku presunúť pod inú stránku.

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Vpravo kliknite na Strany.
 3. Presuňte stránku tam, kam ju chcete umiestniť.
 4. Ak chcete zmeny zverejniť, vpravo hore kliknite na Zverejniť.

Vytvorenie novej podstránky

Ak chcete vytvoriť novú podstránku, kliknite na Stránky. Potom vyberte stránku a kliknite na Viac More and then Pridať podstránku.

Tip: Môžete vytvoriť až päť úrovní podstránok.

Výber domovskej stránky

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Vpravo kliknite na Strany.
 3. Vyberte stránku a kliknite na Viac More and then Nastaviť ako domovskú stránku.
 4. Ak chcete zmeny zverejniť, vpravo hore kliknite na Zverejniť.

Vytvorenie vlastnej webovej adresy

Pre stránku na webe môžete vytvoriť vlastnú cestu.

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Vpravo kliknite na Strany.
 3. Vyberte stránku a kliknite na Viac More and then Vlastnosti.
 4. Kliknite na Rozšírené and then Vlastná cesta and then zadajte cestu, ktorú chcete použiť.
 5. Kliknite na Hotovo.
Tip: Zverejnením vlastnej cesty na stránku alebo premenovaním stránky vytvoríte novú webovú adresu, čo môže ovplyvniť sledovanie údajov cez Analytics.

Pridanie odkazu na ponuku webu

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Vpravo kliknite na Strany.
 3. Kliknite na stránku s ponukou, ktorú chcete aktualizovať.
 4. Vpravo umiestnite kurzor na Pridať Add.
 5. Kliknite na Nové prepojenie New link.
 6. Pridajte názov prepojenia.
 7. Pridajte webovú adresu alebo vyberte stránku zo svojho webu.
 8. Kliknite na Hotovo.

Skrytie stránky

Keď stránku skryjete, nezobrazí sa v ponuke, no ľudia sa na ňu môžu stále dostať prostredníctvom odkazu.

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Vpravo kliknite na Strany.
 3. Na stránke, ktorú chcete skryť, kliknite na Viac More and then Skryť z navigácie.
 4. Ak chcete zmeny zverejniť, vpravo hore kliknite na Zverejniť.

Domovskú stránku nemôžete skryť, ale pri skrývaní akejkoľvek ďalšej stránky:

 • budú skryté aj podstránky,
 • na stránku môžu odkazovať ostatné weby a stránky.

Ak nechcete, aby sa vaša stránka zobrazovala vo výsledkoch vyhľadávania, prečítajte si, ako váš web skryť.

 

Vnorenie stánok v rozbaľovacej ponuke

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Vpravo kliknite na Stránky.
 3. Kliknite na stránku s ponukou, ktorú chcete aktualizovať.
 4. Vpravo umiestnite kurzor na Pridať New page.
 5. Kliknite na sekciu Nová ponuka .
 6. Pridajte názov sekcie ponuky.
 7. Kliknite na Hotovo.
 8. Stránky môžete presunúť do novej ponuky.

Tip: Pri zobrazení ukážky webu si môžete pozrieť vnorené stránky umiestnením kurzora myši na novú ponuku.

Riešenie chýb s povoleným počtom znakov cesty k stránke

V nových Weboch Google sú cesty k stránke obmedzené na 1 024 znakov. Ak vnoríte stránky pod iné stránky alebo do sekcií ponuky, cesty týchto vnorených stránok budú dlhšie.

Ak chcete odstrániť prípadné chyby, môžete:

 • skrátiť názvy stránok alebo sekcií ponuky;
 • skrátiť vlastné názvy ciest;
 • zmeniť usporiadanie stránok tak, aby ste obmedzili vnorenie.

Pridanie alebo úprava hlavičiek a piat

Hlavička a päta sú oblasti v hornej a dolnej časti každej stránky na vašom webe Google.

Odstránenie alebo pridanie hlavičky

Keď vytvoríte web alebo stránku, bude mať hlavičku. Ak ju chcete odstrániť:

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Umiestnite kurzor na hlavičku.
 3. Vľavo kliknite na Odstrániť Delete.

Tip: Ak chcete znova pridať hlavičku, navrchu umiestnite kurzor na Zadajte názov webu a kliknite na Pridať hlavičku.

Zmena obrázka hlavičky

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Umiestnite kurzor na hlavičku a kliknite na Zmeniť obrázok.
 3. Kliknite na Nahrať alebo Vybrať obrázok.
 4. Nahrajte alebo vyberte obrázok a kliknite na Otvoriť alebo Vybrať.
 5. Ak chcete zmeny zverejniť, vpravo hore kliknite na Zverejniť.

Zmena veľkosti hlavičky

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Umiestnite kurzor myši na hlavičku a kliknite na Typ hlavičky.
 3. Vyberte veľkosť hlavičky.
 4. Ak chcete zmeny zverejniť, vpravo hore kliknite na Zverejniť.

Pridanie alebo zmena päty

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Umiestnite kurzor na spodok stránky a kliknite na Pridať pätu alebo Upraviť pätu.
 3. Zadajte text alebo vykonajte iné úpravy.
  • Ak chcete zmeniť pozadie, umiestnite kurzor na zvýraznené políčko. Vľavo kliknite na Pozadie Background.
 4. Po dokončení kliknite kdekoľvek inde na stránke.
 5. Ak chcete zmeny zverejniť, vpravo hore kliknite na Zverejniť.

Ak chcete skryť pätu, umiestnite kurzor na pätu a vľavo dole kliknite na Skryť Skryť.

Zmena nastavení informácií o webe

Zobrazenie alebo skrytie času poslednej aktualizácie stránky

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. V pravom hornom rohu kliknite na Nastavenia Settings.
 3. V okne Nastavenia prejdite na Nástroje zobrazenia.
 4. Zapnite alebo vypnite Zobraziť čas poslednej aktualizácie stránky.
 5. Vpravo hore kliknite na Zverejniť.

Klasické Weby Google

Vytvorenie, odstránenie a presun stránky

Vytvorenie alebo skopírovanie stránky

Pridanie stránky

 1. V počítači otvorte web v klasických Weboch Google.
 2. Vľavo hore kliknite na Vytvoriť  and then V klasických Weboch.
 3. Vyberte šablónu.
 4. Web pomenujte.
 5. V sekcii Umiestnenie webu vyberte, kam chcete stránku umiestniť.
 6. Hore kliknite na Vytvoriť.

Kopírovanie stránky

 1. V počítači otvorte web v klasických Weboch Google.
 2. Kliknite na stránku, ktorú chcete skopírovať.
 3. Vpravo hore kliknite na Ďalšie akcie Settings and then Kopírovať stránku.
 4. Stránku pomenujte.
 5. V sekcii Výber umiestnenia vyberte, kam chcete stránku umiestniť.
 6. Kliknite na Kopírovať.

Odstránenie, obnovenie alebo presunutie stránky

Odstránenie stránky

Keď odstránite stránku, odstránite aj jej prílohy, komentáre a podstránky.

 1. V počítači otvorte web v klasických Weboch Google.
 2. Kliknite na stránku, ktorú chcete odstrániť.
 3. Vpravo hore kliknite na Ďalšie akcie Settings and then Odstrániť stránku.
 4. Kliknite na Odstrániť.

Obnovenie odstránenej stránky

Ak ste stránku odstránili za posledných 30 dní, môžete ju obnoviť.

 1. V počítači otvorte web v klasických Weboch Google.
 2. Vpravo hore kliknite na Ďalšie akcie Settings and then Spravovať lokalitu.
 3. Vľavo kliknite na Odstránené položky.
 4. Vyberte stránku, ktorú chcete obnoviť, a kliknite na Obnoviť.

Posunutie stránky

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Vpravo kliknite na Strany.
 3. Presuňte stránku tam, kam ju chcete umiestniť.
 4. Ak chcete zmeny zverejniť, vpravo hore kliknite na Zverejniť.

Vytvorenie alebo úprava šablóny

Vytvorenie šablóny stránky

 1. V počítači otvorte web v klasických Weboch Google.
 2. Vpravo hore kliknite na Ďalšie akcie Settings and then Spravovať lokalitu.
 3. Vľavo kliknite na Šablóny stránok and then Vytvoriť šablónu stránky.
 4. Zadajte názov šablóny a kliknite na Vytvoriť.
 5. Vykonajte zmeny šablóny a potom kliknite na Uložiť.

Tip: Ak chcete vytvoriť šablónu zo stránky na svojom webe, vpravo hore kliknite na Ďalšie akcie Settings and then Uložiť ako šablónu stránky.

Vytvorenie šablóny webu

 1. V počítači otvorte web v klasických Weboch Google.
 2. Vpravo hore kliknite na Ďalšie akcie Settings and then Spravovať lokalitu.
 3. Kliknite na Uverejniť túto lokalitu ako šablónu. Ak sa táto možnosť nezobrazuje, web nemôžete zdieľať ako šablónu.
 4. Zadajte názov a popis šablóny.
 5. Kliknite na Odoslať.

Úprava kódu HTML na zmenu vzhľadu stránky

Ak chcete vytvoriť vlastné rozloženie stránky, môžete upraviť kód stránky.

 1. V počítači otvorte web v klasických Weboch Google.
 2. Vyberte stránku, ktorú chcete upraviť, a kliknite na Upraviť stránku Edit.
 3. Na paneli s nástrojmi kliknite na <HTML>.
 4. Vykonajte zmeny kódu HTML a kliknite na Aktualizovať.

Zmena domovskej stránky

 1. V počítači otvorte web v klasických Weboch Google.
 2. Vpravo hore kliknite na Ďalšie akcie Settings and then Spravovať lokalitu.
 3. V sekcii Vstupná stránka kliknite na Zmeniť.
 4. Vyberte stránku, ktorú chcete použiť and then kliknite na OK.
 5. Vľavo hore kliknite na Uložiť.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false
false
true
70
false
false