Od 1. septembra 2021 si ostatní už nebudú môcť pozrieť klasické weby. Ďalšie informácie o konvertovaní do nových Webov

Vytvorenie, pomenovanie, odstránenie alebo kopírovanie webu

Pomocou Webov Google môžete vytvoriť web na osobné alebo firemné použitie.

Tip: Táto sekcia je určená pre nové Weby Google. Získať pomoc s klasickými Webmi Google

Vytvorenie a pomenovanie webu Google

 1. V počítači otvorte nové Weby Google.
 2. Navrchu pod možnosťou Vytvorenie nového webu vyberte šablónu.
 3. Vľavo hore zadajte názov svojho webu a stlačte Enter.
 4. Na web pridajte obsah.
 5. Vpravo hore kliknite na Zverejniť.

Tip: Ak si chcete vytvoriť vlastný web alebo ušetriť čas, začnite šablónou.

Premenovanie webu

 1. V počítači otvorte nové Weby Google.
 2. Nájdite web, ktorý chcete premenovať.
 3. Kliknite na Viac Viac a potom Premenovať.
 4. Zadajte nový názov a kliknite na OK.

Pridanie názvu

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Vľavo hore kliknite na Zadajte názov webu.
 3. Zadajte názov svojho webu.
 4. Stlačte Enter alebo Return.

Vytvorenie kópie celého webu

 1. V počítači otvorte v nových Weboch Google web, ktorý chcete skopírovať.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Vytvoriť kópiu.
 3. V sekcii Názov súboru zadajte názov skopírovaného webu.
 4. V sekcii Stránky vyberte Celý web.
 5. Nepovinné: Ak chcete zmeniť umiestnenie webu, kliknite na Zmeniť.
 6. Kliknite na OK.

Tip: Ak je váš web veľký, nemusí sa skopírovať.

Skopírovanie vybraných stránok vášho webu

 1.  V počítači otvorte v nových Weboch Google web, ktorý chcete skopírovať.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Vytvoriť kópiu.
 3. V sekcii Názov súboru zadajte názov skopírovaného webu.
 4. V sekcii Stránky vyberte Vybrané stránky.
 5. Nepovinné: Ak chcete zmeniť umiestnenie kópie, kliknite na Zmeniť.
 6. Kliknite na Ďalej.
 7. Vyberte stránky, ktoré chcete skopírovať.
 8. Kliknite na OK.

Odstránenie webu

 1. V počítači otvorte nové Weby Google.
 2. Pod webom, ktorý chcete odstrániť, kliknite na Viac More.
 3. Kliknite na Odstrániť Remove.

Odstránenie vybraných stránok webu

 1. V počítači otvorte nejaký web v nových Weboch Google.
 2. Vpravo kliknite na Stránky.
 3.  Veďa stránky, ktorú chcete odstrániť, kliknite na Viac More.
 4. Kliknite na Odstrániť.

Tip: Odstránené stránky znova získate obnovením ich predchádzajúcej verzie.

Zmena alebo opätovné použitie webovej adresy

Webovú adresu svojho webu môžete zmeniť alebo môžete znova použiť existujúcu webovú adresu, ktorú vlastníte.

 

Zmena adresy webu

 1. V počítači otvorte web v nových Weboch Google.
 2. Vpravo hore kliknite vedľa Zverejniť na rozbaľovaciu ponuku Down a potom Nastavenia zverejnenia.
 3. V sekcii Webová adresa zadajte požadovanú webovú adresu. 
 4. Kliknite na Uložiť.

Opätovné použitie existujúcej webovej adresy, ktorú vlastníte

Ak chcete použiť webovú adresu, ktorá sa aktuálne používa alebo sa v minulosti používala pre web, ktorý vlastníte, zmeňte webovú adresu existujúceho webu a až potom ju priraďte odlišnému webu. 

1. krok: zmena adresy existujúceho webu

 1. V počítači otvorte v nových Weboch Google web s webovou adresou, ktorú chcete opätovne použiť.
 2. Vpravo hore kliknite vedľa Zverejniť na rozbaľovaciu ponuku Down a potom Nastavenia zverejnenia.
 3. V sekcii Webová adresa zadajte inú webovú adresu. 
 4. Kliknite na Uložiť.

2. krok: opätovné použitie adresy pre iný web

 1. Otvorte web, pre ktorý chcete webovú adresu použiť. 
 2. Vpravo hore kliknite na Zverejniť
 3. V sekcii Webová adresa zadajte webovú adresu. 
 4. Kliknite na Zverejniť. Webová adresa je teraz priradená k novému webu. 

Tip: Ak chcete opätovne použiť webovú adresu, ktorú vlastníte, môžete tiež natrvalo odstrániť existujúci web a až potom spojiť webovú adresu s iným webom. Ako natrvalo odstrániť web

Klasické Weby Google

Tip: Táto sekcia je určená pre klasické Weby Google. Získať pomoc s novými Webmi Google

Zmena webovej adresy

Webovú adresu nemôžete zmeniť. Môžete však vytvoriť kópiu svojho webu a presunúť ju na novú webovú adresu.

Tip: Kopírovať môžete iba weby, ktoré vlastníte.

 1. V počítači otvorte web v klasických Weboch Google.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac akcií Nastavenia a potom Spravovať lokalitu.
 3. Kliknite na Kopírovať tento web.
 4. Vedľa položky Názov webu zadajte názov.
 5. Navrchu kliknite na Kopírovať.
 6. Nepovinné: Starý web môžete teraz odstrániť.

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
70
false
false