Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
true

Een site maken

Je kunt op Google Sites Classic een of meer websites maken.

Opmerking: Dit artikel is bedoeld voor de klassieke versie van Google Sites (zonder de knop Publiceren in de rechterbovenhoek) Hulp bij de nieuwe versie van Google Sites.

Een URL en een sjabloon kiezen

 1. Log in bij Google Sites met je Google-account.
 2. Klik op Maken.
 3. Kies een sjabloon. Je kunt ook het blanco sjabloon kiezen, of klik op Door galerie bladeren voor meer sjablonen.
 4. Voer een naam in voor je site.
 5. Voer een URL in voor je site.
  • Je site-URL kan niet zijn gekoppeld aan het Gmail-account van iemand anders.
  • Site-URL's bestaan uitsluitend uit kleine letters en cijfers.
  • De URL mag maximaal 600 tekens lang zijn.
 6. Klik op Een thema selecteren om te beginnen met een standaard achtergrond, lettertype en tekenkleur.
 7. Als je je site een beschrijving of categorieën wilt geven, klik je op Meer opties.
 8. Klik boven aan de pagina op Maken.

Opmerking: Je kunt het sjabloon en het thema later wijzigen, maar eerder aangebrachte aanpassingen aan de stijl en lay-out gaan dan verloren.

Je site kopiëren naar een nieuwe URL

Je kunt de URL van een bestaande site niet wijzigen, maar je kunt deze URL wel kopiëren naar een nieuwe URL. Je kunt alleen kopieën maken van sites waarvan je zelf de eigenaar bent.

 1. Open je website in Google Sites.
 2. Klik op 'Meer acties' Meer acties en vervolgens Site beheren.
 3. Klik ongeveer in het midden van de pagina op Deze website kopiëren.
 4. Typ bij 'Naar' in 'Naam site' een nieuwe naam voor de gekopieerde site.
 5. Als je de huidige instellingen voor delen van de site niet wilt overnemen, verwijder je het vinkje uit het selectievakje Site-bijdragers kopiëren en Paginabijdragers kopiëren.
 6. Als je de revisiegeschiedenis van je oude URL wilt behouden, vink je het selectievakje Revisies opnemen aan.
 7. Klik boven aan de pagina op Kopiëren.
 8. Je kunt nu de oude site verwijderen.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
false