Obavijest

Od 1. rujna 2021. druge osobe neće moći vidjeti web-lokacije izrađene u klasičnim Google web-lokacijama. Saznajte kako se danas prebaciti na web-lokacije izrađene u novim Google web-lokacijama.

Pozivanje drugih da uređuju vašu web-lokaciju

Napomena: ovaj odjeljak namijenjen je novim Google web-lokacijama (u donjem desnom kutu nalazi se opcija Izradi Izradi). Zatražite pomoć s klasičnim Google web-lokacijama.

Dodavanje uređivača

 1. Na računalu otvorite web-lokaciju u novim Google web-lokacijama.
 2. Pri vrhu kliknite Podijeli Share with others.
 3. U odjeljku "Pozovi osobe" unesite ime ili e-adresu osobe ili Google grupe koje želite dodati.
 4. Kliknite Pošalji and then Gotovo.

Praćenje suradnika na Google web-lokacijama

Možete pratiti suradnika ako istovremeno uređujete web-lokaciju. Kada suradnik prijeđe na drugi dio web-lokacije, i vi ćete prijeći na taj dio.

Praćenje suradnika na Google web-lokacijama
 1. Na računalu otvorite Google web-lokacije.
 2. Otvorite web-lokaciju.
 3. U gornjem desnom kutu kliknite suradnikovu profilnu sliku da biste ga pratili na istu stranicu ili pločicu.
  • Ako suradnik prijeđe na drugu stranicu ili pločicu nakon što ste ga pratili, vi nećete prijeći na novu stranicu ili pločicu.
Problemi pri praćenju suradnika

Ne možete pratiti suradnika koji:

 • upotrebljava nepodržani uređaj
 • anoniman je
 • nema dopuštenje za uređivanje web-lokacije
 • nalazi se na istoj stranici kao i vi, ali nije odabrao element stranice.

Zaustavljanje, ograničavanje ili promjena dijeljenja

Nakon što podijelite web-lokaciju, uvijek možete prestati dijeliti web-lokaciju. Možete spriječiti da osoba s kojom ste podijelili web-lokaciju unese izmjene ili je podijeli.

Promijenite tko može urediti vašu web-lokaciju

 1. Na računalu otvorite web-lokaciju u novim Google web-lokacijama.
 2. Pri vrhu kliknite Podijeli Share with others.
 3. U odjeljku "Tko ima pristup" kliknite Promijeni.
 4. Odaberite opciju i kliknite Spremi.

Ograniči što uređivači mogu promijeniti

Možete odlučivati mogu li uređivači objavljivati, promijeniti što drugi uređivači rade ili dodati nove uređivače.

 1. Na računalu otvorite web-lokaciju u novim Google web-lokacijama.
 2. Pri vrhu kliknite Podijeli Share with others.
 3. U "Postavkama vlasnika" kliknite Spriječite urednike da objavljuju, mijenjaju pristup i dodaju nove korisnike.
 4. Kliknite Spremi promjene and then Gotovo.

Uklanjanje uređivača

 1. Na računalu otvorite web-lokaciju u novim Google web-lokacijama.
 2. Pri vrhu kliknite Podijeli Share with others.
 3. U odjeljku "Tko ima pristup" pronađite uređivača kojeg želite ukloniti.
 4. Pored imena uređivača kliknite Izbriši Delete and then Gotovo.

Promjena vlasnika web-lokacije

Napomena: novi vlasnik može promijeniti što možete uređivati na web-lokaciji ili ukloniti s nje

 1. Na računalu otvorite web-lokaciju u novim Google web-lokacijama.
 2. Pri vrhu kliknite Podijeli Share with others.
 3. U odjeljku "Tko ima pristup," pronađite naziv osobe za koju želite da je novi vlasnik.
 4. Pored imena te osobe kliknite donju strelicu Down and then Je vlasnik/ca.
 5. Kliknite Spremi promjene and then Gotovo.

Spriječite druge da dijele vašu web-lokaciju

Ako dijelite web-lokaciju, vlasnik ili bilo tko s dopuštenjima za uređivanje može promijeniti postavke dijeljenja za web-lokaciju. Da biste je mogli dijeliti samo vi, učinite sljedeće:

 1. Na računalu otvorite web-lokaciju na novim Google web-lokacijama.
 2. Pri vrhu kliknite Dijeli Share with others.
 3. Pri vrhu prozora kliknite Postavke Postavke.
 4. Odznačite opciju Uređivači mogu objavljivati, mijenjati dopuštenja i dodavati nove osobe.

Klasične Google web-lokacije

Napomena: ovaj je odjeljak namijenjen za klasične Google web-lokacije (u gornjem lijevom kutu prikazivat će se opcija "Izradi"). Zatražite pomoć za nove Google web-lokacije..

Pozovite druge da uređuju vašu web-lokaciju

Dodavanje ili uklanjanje uređivača

Dodavanje uređivača

 1. Na računalu otvorite web-lokaciju u klasičnim Google web-lokacijama.
 2. Pri vrhu kliknite Dijeli .
 3. U odjeljku "Pozovi osobe" unesite ime ili e-adresu osobe ili Google grupe koje želite dodati.
 4. Kliknite Pošalji.

Uklanjanje uređivača

 1. Na računalu otvorite web-lokaciju u klasičnim Google web-lokacijama.
 2. Pri vrhu kliknite Podijeli.
 3. U odjeljku "Tko ima pristup" pronađite uređivača kojeg želite ukloniti.
 4. Pored imena uređivača kliknite Izbriši Delete and thenSpremi promjene.

Promijenite tko može urediti vašu web-lokaciju

 • Na računalu otvorite web-lokaciju u klasičnim Google web-lokacijama.
 • Pri vrhu kliknite Podijeli.
 • U odjeljku "Tko ima pristup" kliknite Promijeni and then odaberite opciju.
 • Pored "Pristup" kliknite strelicu prema dolje​ Down and then Može uređivati.
 • Kliknite Spremi.

Promijenite vlasnike i uređivače svoje web-lokacije

 1. Na računalu otvorite web-lokaciju u klasičnim Google web-lokacijama.
 2. Pri vrhu kliknite Podijeli.
 3. U odjeljku "Tko ima pristup" pronađite osobu čiju ulogu želite promijeniti.
 4. Pored naziva osobe kliknite strelicu prema dolje​ Down .
 5. Odaberite opciju:
  1. Je vlasnik/ca: promjena naziva web-lokacije, teme i izgleda, uređianje web-lokacije, pozivanje drugih da uređuju ili pregledavaju.
  2. Može uređivati: izrada i uređivanje stranica, dodavanja priloga i komentara.
  3. Može pregledavati: pregledavajte stranice.
 6. Kliknite Spremi promjene.

Promijenite tko može vidjeti stranicu

 1. Na računalu otvorite web-lokaciju u klasičnim Google web-lokacijama.
 2. Pri vrhu kliknite Podijeli.
 3. U gornjem desnom kutu kliknite Omogući dozvole na razini stranice and then Uključi dozvole na razini stranice.
 4. Na lijevoj strani odaberite stranicu i kliknite Promijeni.
 5. Odaberite tko može vidjeti stranicu i kliknite Spremi.

Napomena: ako svoju web-lokaciju učinite javnom, pojedinačne će stranice možda postati javne.

Trebate li dodatnu pomoć?

Slijedite ove upute:

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik