Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Lay-out, thema, kleuren of lettertypen van uw site wijzigen

Met Google Sites kunt u eenvoudig het uiterlijk van uw site wijzigen door de lay-out, thema's, kleuren en lettertypen aan te passen.

Sitelay-out

 1. Als u de lay-out van uw site wilt bewerken, klikt u op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van uw browservenster.
 2. Selecteer Sitelay-out bewerken.
 3. Boven aan uw site wordt nu een werkbalk weergegeven met de elementen van uw site. Als u op een van de knoppen op de werkbalk klikt, schakelt u dat element in of uit.
 4. U kunt eenvoudig wijzigingen aanbrengen in afzonderlijke elementen van uw site. Beweeg de muisaanwijzer over de verschillende gedeelten van uw site om te bekijken welke elementen u kunt bewerken. Deze elementen worden blauw gemarkeerd. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in een element, klikt u erop. U kunt de volgende elementen wijzigen:
  • Koptekst: wijzig de hoogte en uitlijning van uw koptekst en voeg een logo toe.
  • Horizontale navigatiebalk: wijzig de stijl van uw navigatiebalk en selecteer welke pagina's van uw site u hier wilt weergeven.
  • Zijbalk: kies een titel voor uw zijbalk, hoe u deze wilt indelen en welke links u wilt toevoegen.
  • Voettekst: voeg voettekst toe of bewerk uw voettekst.
  • Sitebreedte: wijzig de breedte van uw site.
 5. Als u op een element heeft geklikt en de gewenste wijzigingen heeft aangebracht in het geopende dialoogvenster, klikt u in dit venster op OK om uw wijzigingen op te slaan.
 6. Wanneer u klaar bent met uw wijzigingen, kunt u de lay-outeditor sluiten door te klikken op de blauwe knop Sluiten in de rechterbovenhoek van uw browservenster.

Sitethema's

 1. Selecteer Site beheren in het tandwielmenu .
 2. Selecteer Thema's, kleuren en lettertypen in de zijbalk aan de linkerkant.
 3. Selecteer het thema dat u wilt gebruiken voor uw site. De wijzigingen die u aanbrengt, worden vrijwel direct zichtbaar in de voorbeeldweergave.
 4. Klik op 'Opslaan'.

Kleuren en lettertypen van uw site

 1. Selecteer Site beheren in het tandwielmenu .
 2. Selecteer Thema's, kleuren en lettertypen in de zijbalk aan de linkerkant.
 3. Scrol en kies in het vak welk aspect van uw site u wilt wijzigen. Bij de meeste opties kunt u ervoor kiezen de standaardinstelling voor het thema van uw site te gebruiken, de optie uit te schakelen of een aangepaste waarde te selecteren. Voor afbeeldingen kunt u een aangepaste afbeelding kiezen. Voor tekst kunt u doorgaans kiezen uit een kleurenset of zelf een kleurcode van zes tekens invoeren. De wijzigingen die u aanbrengt, worden vrijwel direct zichtbaar in de voorbeeldweergave. U kunt bijvoorbeeld de volgende elementen aanpassen:
  • Volledige pagina: met deze opties bepaalt u de standaardlay-out voor uw site, maar u kunt veel van deze opmaak overschrijven door specifieke lettertypen, kleuren of afbeeldingen te selecteren in andere gedeelten of door een specifieke pagina op te maken.
  • Site-kop: als u uw koptekst niet heeft uitgeschakeld, kunt u met deze opties de inhoud bewerken in het gebied boven aan elke pagina.
  • Hoofdgedeelte: deze opties bepalen de hoofdpagina, waar het grootste deel van uw inhoud zich bevindt. U kunt deze opmaak overschrijven door wijzigingen aan te brengen op individuele pagina's.
  • Gadgets in hoofdgedeelte: met deze items kunt u gadgets opmaken die u in het hoofdgedeelte van uw pagina's plaatst, zoals tekstvakken of diavoorstellingen.
  • Gadgets in zijbalk: als u uw zijbalk niet heeft uitgeschakeld, kunt u met deze items de gadgets opmaken die u in uw zijbalk plaatst.
  • Horizontale navigatie: als u een horizontale navigatiebalk wilt toevoegen, kunt u met deze opties uw horizontale menu's opmaken.
 4. Klik op 'Opslaan'.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?