Lay-out, thema, kleuren of lettertypen van uw site wijzigen

Met Google Sites kunt u eenvoudig het uiterlijk van uw site wijzigen door de lay-out, thema's, kleuren en lettertypen van uw site aan te passen.

Sitelay-out

 1. Als u de lay-out van uw site wilt bewerken, klikt u op de knop Meer in de rechterbovenhoek van uw browservenster.
 2. Selecteer Sitelay-out bewerken.
 3. Boven aan uw site wordt nu een werkbalk weergegeven met de elementen van uw site. Als u op een van de knoppen op de werkbalk klikt, schakelt u dat element in of uit.
 4. U kunt eenvoudig wijzigingen aanbrengen in individuele elementen van uw site. Beweeg uw muisaanwijzer over de verschillende gedeelten van uw site om te bekijken welke elementen u kunt bewerken. Deze elementen worden blauw gemarkeerd. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in een element, klikt u erop. U kunt de volgende elementen wijzigen:
  • Koptekst: wijzig de hoogte en uitlijning van uw koptekst en voeg een logo toe.
  • Horizontale navigatiebalk: wijzig de stijl van uw navigatiebalk en selecteer welke pagina's van uw site u hier wilt weergeven.
  • Zijbalk: kies een titel voor uw zijbalk, hoe u deze wilt indelen en welke links u wilt toevoegen.
  • Voettekst: voeg voettekst toe of bewerk uw voettekst.
  • Sitebreedte: wijzig de breedte van uw site.
 5. Als u op een element heeft geklikt en de gewenste wijzigingen heeft aangebracht in het geopende dialoogvenster, klikt u in dit venster op OK om uw wijzigingen op te slaan.
 6. Wanneer u klaar bent met uw wijzigingen, kunt u de lay-outeditor sluiten door te klikken op de blauwe knop Sluiten in de rechterbovenhoek van uw browservenster.

Sitethema's

 1. Selecteer Site beheren in het dropdown-menu Meer.
 2. Selecteer Thema's, kleuren en lettertypen in de zijbalk aan de linkerkant.
 3. Selecteer het thema dat u wilt gebruiken voor uw site. (Klik bovenaan op de knop 'Voorbeeld' of onder elk thema op de link Voorbeeld om uw site met dit thema te bekijken.
 4. Klik op 'Opslaan'.

Kleuren en lettertypen van uw site

 1. Selecteer Site beheren in het dropdown-menu Meer.
 2. Selecteer Thema's, kleuren en lettertypen in de zijbalk aan de linkerkant.
 3. Scrol en kies in het vak welk aspect van uw site u wilt wijzigen. Bij de meeste opties kunt u ervoor kiezen de standaardinstelling voor het thema van uw site te gebruiken, de optie uit te schakelen of een aangepaste waarde te selecteren. Voor afbeeldingen kunt u een aangepaste afbeelding kiezen. Voor tekst kunt u doorgaans kiezen uit een kleurenset of zelf een kleurcode van zes tekens invoeren. De wijzigingen die u aanbrengt, worden vrijwel direct zichtbaar in de voorbeeldweergave. U kunt bijvoorbeeld de volgende elementen aanpassen:
  • Volledige pagina: met deze opties bepaalt u de standaardlay-out voor uw site, maar u kunt veel van deze opmaak overschrijven door specifieke lettertypen, kleuren of afbeeldingen te selecteren in andere gedeelten of door een specifieke pagina op te maken.
  • Site-kop: als u uw koptekst niet heeft uitgeschakeld, kunt u met deze opties de inhoud bewerken in het gebied boven aan elke pagina.
  • Hoofdgedeelte: deze opties bepalen de hoofdpagina, waar het grootste deel van uw inhoud zich bevindt. U kunt deze opmaak overschrijven door wijzigingen aan te brengen op individuele pagina's.
  • Gadgets in hoofdgedeelte: met deze items kunt u gadgets opmaken die u in het hoofdgedeelte van uw pagina's plaatst, zoals tekstvakken of diavoorstellingen.
  • Gadgets in zijbalk: als u uw zijbalk niet heeft uitgeschakeld, kunt u met deze items de gadgets opmaken die u in uw zijbalk plaatst.
  • Horizontale navigatie: als u een horizontale navigatiebalk wilt toevoegen, kunt u met deze opties uw horizontale menu's opmaken.
 4. Klik op 'Opslaan'.