Obavijest

Od 1. rujna 2021. druge osobe neće moći vidjeti web-lokacije izrađene u klasičnim Google web-lokacijama. Saznajte kako se danas prebaciti na web-lokacije izrađene u novim Google web-lokacijama.

Traženje promjena na web-lokaciji

Možete pregledati, usporediti i vratiti izmjene na ovim web-lokacijama u novim Google web-lokacijama.

Važno: da biste pregledali povijest verzija web-lokacije, potrebno vam je dopuštenje za uređivanje web-lokacije. Povijest verzija može biti dostupna samo za neke web-lokacije na novim Google web-lokacijama. 

Pronađite raniju verziju

 1. Na računalu otvorite nove Google web-lokacije.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više More a zatim Povijest verzija.
 3. Da biste pronašli sve izmjene iz jednog dana, idite na bočnu traku i kliknite Proširi detaljne verzije Strelica prema dolje.

Savjet: da biste dodijelili naziv verziji, kliknite Više More and then Preimenuj. Zatim unesite novi naziv i kliknite Spremi.

Vraćanje starije verzije

 1. Na računalu otvorite nove Google web-lokacije.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite VišeMore a zatim Povijest verzija.
 3. Na desnoj bočnoj traci kliknite Proširi detaljne verzijeStrelica prema dolje.
 4. Odaberite stariju verziju koju želite vratiti. 
 5. U gornjem lijevom kutu kliknite Vrati ovu verziju web-aplikacijea zatim Vrati.

Savjet: da biste se vratili na trenutačnu verziju, u gornjem lijevom vrhu kliknite NatragNatrag

Vraćanje jedne stranice iz starije verzije

Možete vratiti određenu stranicu koja je možda promijenjena ili izbrisana iz izmjene, bez vraćanja čitave web-lokacije u tu izmjenu.

 1. Na računalu otvorite nove Google web-lokacije.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite VišeMore a zatim Povijest verzija.
 3. Na desnoj bočnoj traci kliknite Proširi detaljne verzijeStrelica prema dolje.
 4. Odaberite stariju verziju koju želite vratiti. 
 5. U gornjem lijevom kutu kliknite Vrati ovu verziju stranicea zatim Vrati stranicu.

Savjet: da biste se vratili na trenutačnu verziju, u gornjem lijevom vrhu kliknite NatragNatrag

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
7557850137103018212