Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Sites in- of uitschakelen voor gebruikers

Als Google Apps-beheerder kunt u bepalen wie Google Sites gebruikt in uw organisatie. Schakel Sites voor die mensen in of uit in de Google-beheerdersconsole. Mensen waarvoor Sites is ingeschakeld, kunnen dit gebruiken om websites te maken en te beheren met het webadres van uw domein.

Gebruikt u meerdere domeinen? Gebruikers in al uw domeinen kunnen Sites gebruiken.

Ga als volgt te werk om te bepalen wie in uw organisatie gebruik kan maken van Sites:

Voordat u begint: als u services alleen wilt in- of uitschakelen voor bepaalde groepen gebruikers, plaatst u hun accounts in een organisatie-eenheid.

 1. Log in bij uw Google-beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op het dashboard van de beheerdersconsole naar Appsen vervolgensGoogle Appsen vervolgensSites.
 3. Klik boven aan het grijze vak op Meer Settings en kies een van de volgende opties:
  • Ingeschakeld voor iedereen om de service in te schakelen voor alle gebruikers (klik nogmaals om te bevestigen).
  • Uitgeschakeld om de service uit te schakelen voor alle gebruikers (klik nogmaals om te bevestigen).
  • Ingeschakeld voor bepaalde organisatie-eenheden om de instelling alleen voor bepaalde gebruikers te wijzigen.
 4. Als u Ingeschakeld voor bepaalde organisatie-eenheden heeft gekozen:
  1. Selecteer de organisatie-eenheid met de gebruikers voor wie u de instellingen wilt wijzigen.
  2. Klik op Overschrijven of Overnemen, afhankelijk van welke van de twee wordt weergegeven.
  3. Als u Overschrijven heeft selecteert, klikt u op Ingeschakeld Turn on icon of Uitgeschakeld Turn off icon om de instelling te wijzigen.

   De optie Overnemen geeft aan dat de organisatie-eenheid dezelfde instelling gebruikt als de bovenliggende organisatie-eenheid. Met de optie Overschrijven kunt u de instelling in- of uitschakelen voor de organisatie-eenheid, onafhankelijk van de instelling van de bovenliggende organisatie-eenheid.

  4. Klik twee keer op Toepassen om te bevestigen.

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 5. Klik op Toepassen.

Volgende stappen

Stel opties voor delen in om te specificeren of gebruikers hun eigen sites kunnen maken, kunnen inschakelen dat kijkers kunnen reageren op sites en meer.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit artikel nuttig?