Sites in- of uitschakelen

Als u Sites inschakelt, kunnen uw gebruikers websites maken en beheren in uw domein, om documenten, video's, planningen en meer te delen en eraan samen te werken.

Heeft u meerdere domeinen? Gebruikers in al uw domeinen kunnen Sites gebruiken. U kunt Sites eenvoudig in- en uitschakelen voor uw verschillende organisatie-eenheden.

Ga als volgt te werk om Google Sites in of uit te schakelen:

Als uw domein is ingesteld zodat nieuwe services automatisch worden ingeschakeld, hoeft u niets te doen om Sites in te schakelen. Volg anders deze stappen:

  1. Log in bij de Google-beheerdersconsole.
  2. Klik op het dashboard op Apps en klik vervolgens op Google Apps.
  3. Klik op Settings menu icon in de lijst voor Sites. Kies een van de volgende opties:
    • Ingeschakeld voor iedereen om Sites in te schakelen voor iedereen in uw organisatie.
    • Ingeschakeld voor bepaalde organisatie-eenheden om Sites alleen in te schakelen voor geselecteerde organisatie-eenheden.
    • Uitgeschakeld om Sites uit te schakelen voor iedereen in uw organisatie.