Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Een Google-site verwijderen of herstellen

In Google Sites kun je een site verwijderen of herstellen. Alleen eigenaren kunnen een site verwijderen.

Een site verwijderen

  1. Open de site op sites.google.com.
  2. Klik op Instellingen Instellingen > Site beheren.
  3. Klik op Algemeen > Deze site verwijderen. Er wordt een bevestigingsvenster geopend.
  4. Klik op Verwijderen om te bevestigen dat je de site wilt verwijderen.

Opmerking: Wil je de URL opnieuw gebruiken, verwijder de site dan uit het gedeelte 'Verwijderde sites'.

Een site herstellen

Je kunt een site binnen 30 dagen na verwijdering herstellen. Voer hiervoor de volgende stappen uit:

  1. Open sites.google.com.
  2. Op deze pagina zie je alle sites waarvan je de eigenaar bent. Zoek de site die je wilt herstellen in het gedeelte 'Verwijderde sites' op deze pagina.
  3. Klik op Site herstellen. De site wordt hersteld.

Gerelateerd onderwerp

Content uit Google verwijderen

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?