Een Google-site verwijderen

Ga als volgt te werk om een site te verwijderen:

  1. Klik op de knop Meer acties en selecteer Site beheren.
  2. Klik op Algemeen.
  3. Klik op Deze site verwijderen. Er wordt een bevestigingsvenster geopend.
  4. Klik op de knop Verwijderen om te bevestigen dat u de site wilt verwijderen.
Alleen eigenaren kunnen een site verwijderen. Als eigenaar kunt u de URL bezoeken en uw site binnen 30 dagen na verwijdering terugzetten.

Volg de volgende stappen om een site binnen 30 dagen na verwijdering te herstellen:

  1. Ga naar sites.google.com.
  2. Op deze pagina ziet u alle sites waarvan u eigenaar bent. Zoek de site die u wilt herstellen in het gedeelte 'Verwijderde sites' van deze pagina.
  3. Klik op de knop Site herstellen. Uw site wordt vervolgens hersteld.