Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Je site verwijderen of herstellen

Je kunt elke Google-site verwijderen waarvan je de eigenaar bent. En je kunt een site die je hebt verwijderd ook weer herstellen.

Opmerking: Dit gedeelte heeft betrekking op de nieuwe versie van Google Sites (met Maken Create in de rechterbenedenhoek). Hulp bij de klassieke versie van Google Sites.

Je site verwijderen

 1. Open op een computer de nieuwe versie van Google Sites.
 2. Klik op Meer Meer op de site die je wilt verwijderen.
 3. Klik op Verwijderen Verwijderen.

Je site herstellen

Google-sites worden als bestanden opgeslagen in Google Drive. Als je een verwijderde site wilt herstellen, moet je dat via Google Drive doen. Meer informatie over het herstellen van je site.

Klassieke versie van Google Sites

Opmerking: Dit gedeelte heeft betrekking op de klassieke versie van Google Sites (met Maken in de linkerbovenhoek). Hulp bij de nieuwe versie van Google Sites.

Je site verwijderen of herstellen

Een site verwijderen
 1. Open op een computer een site in de klassieke versie van Google Sites.
 2. Klik op 'Meer acties' Instellingen en vervolgens Site beheren.
 3. Klik op Algemeen en vervolgens Deze site verwijderen.
 4. Klik op Verwijderen om te bevestigen dat je de site wilt verwijderen.

Een site herstellen

Je hebt dertig dagen de tijd om een site die je hebt verwijderd te herstellen.

 1. Open op een computer een site in de klassieke versie van Google Sites.
 2. Klik op Verwijderde sites.
 3. Klik naast de verwijderde site op Site herstellen.

Het webadres van een verwijderde site opnieuw gebruiken

Je kunt een site definitief verwijderen en het webadres vervolgens opnieuw gebruiken. Nadat een site definitief is verwijderd, kun je deze niet meer herstellen.

 1. Log in bij de klassieke versie van Google Sites.
 2. Klik op Verwijderde sites.
 3. Klik naast de verwijderde site op Permanent verwijderen.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
false