Obavijest

Od 1. rujna 2021. druge osobe neće moći vidjeti web-lokacije izrađene u klasičnim Google web-lokacijama. Saznajte kako se danas prebaciti na web-lokacije izrađene u novim Google web-lokacijama.

Brisanje ili vraćanje web-lokacije

Svaku Google web-lokaciju koju posjedujete možete izbrisati ili vratiti Google web-lokaciju koju ste izbrisali.

Napomena: ovaj je odjeljak namijenjen novim Google web-lokacijama (u donjem desnom kutu nalazi se opcija Izradi Create new site). Zatražite pomoć s klasičnim Google web-lokacijama.

Brisanje web-lokacije

 1. Na računalu otvorite nove Google web-lokacije.
 2. Na stavci koju želite izbrisati kliknite Više More.
 3. Kliknite Ukloni Remove.
 4. Da biste trajno izbrisali svoju web-lokaciju, ispraznite otpad na Google disku

Brisanje određenih stranica web-lokacije

 1. Na računalu otvorite web-lokaciju na novim Google web-lokacijama.
 2. Na desnoj strani kliknite Stranice.
 3. Pored stranice koju želite izbrisati kliknite Više More.
 4. Kliknite Izbriši.

Savjet: izbrisane stranice možete oporaviti na način da ih vratite u prethodnu verziju.

Vraćanje web-lokacije

Google web-lokacije spremljene su kao datoteke na Google disku. Da biste vratili svoju web-lokaciju, morat ćete je vratiti s Google diska. Saznajte kako vratiti svoju web-lokaciju.

Klasične Google web-lokacije

Savjet: ovaj je odjeljak namijenjen za klasične Google web-lokacije (u gornjem lijevom kutu prikazivat će se opcija "Izradi"). Zatražite pomoć za nove Google web-lokacije..

Brisanje ili vraćanje web-lokacije

Brisanje web-lokacije

 1. Na računalu otvorite web-lokaciju u klasičnim Google web-lokacijama.
 2. Kliknite Postavke Postavke a zatim Upravljanje web-lokacijom.
 3. Kliknite Općenito a zatim Izbriši ovu web-lokaciju.
 4. Kako biste potvrdili da želite izbrisati web-lokaciju, kliknite Izbriši.

Vraćanje web-lokacije

Ako ste izbrisali svoju web-lokaciju u posljednjih 30 dana, možete je vratiti.

 1. Na računalu otvorite web-lokaciju u klasičnim Google web-lokacijama.
 2. Kliknite Izbrisane web-lokacije.
 3. Pored svoje izbrisane web-lokacije kliknite Vrati web-lokaciju.

Ponovno upotrijebite web-adresu izbrisane web-lokacije

Web-lokaciju možete trajno izbrisati i ponovno iskoristiti web-adresu. Web-lokacija se nakon trajnog brisanja ne može vratiti.

 1. Prijavite se na klasične Google web-lokacije.
 2. Kliknite Izbrisane web-lokacije.
 3. Pored svoje izbrisane web-lokacije kliknite Trajno izbriši.
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
7739029278771131320