Busca
Borrar busca
Pechar busca
Aplicacións de Google
Menú principal
Actualmente, a páxina que solicitaches non está dispoñible no teu idioma. Coa barra de tradución integrada de Google Chrome, podes seleccionar un idioma diferente na parte inferior da páxina ou traducir de maneira instantánea calquera páxina web ao idioma que escollas.

Delete or restore your site

You can delete any Google Site you own, or restore a Google Site you deleted.

Note: This section is for New Google Sites (at the bottom right, you'll see Create Create). Get help with Classic Google Sites.

Delete your site

 1. On a computer, open New Google Sites.
 2. On the site you want to delete, click More More.
 3. Click Remove Remove.

Restore your site

Google Sites are saved as files in Google Drive. To restore your site, you'll have to restore it from Google Drive. Learn how to restore your site.

Classic Google Sites

Note: This section is for Classic Google Sites (at the top left, you'll see "Create"). Get help with New Google Sites.

Delete or restore your site

Delete a site
 1. On a computer, open a site in Classic Google Sites.
 2. Click More actions Settings and then Manage Site.
 3. Click General and then Delete this site.
 4. To confirm that you want to delete the site, click Delete.

Restore a site

If you deleted your site within 30 days, you can restore it.

 1. On a computer, open a site in Classic Google Sites.
 2. Click Deleted sites.
 3. Next to your deleted site, click Restore site.

Reuse the web address of a deleted site

You can permanently delete a site and reuse the web address. After a site is deleted permanently, you can’t restore it.

 1. Sign in to Classic Google Sites.
 2. Click Deleted sites.
 3. Next to your deleted site, click Delete permanently.
Was this article helpful?
How can we improve it?
false