Od 1 września 2021 roku witryny klasyczne nie będą widoczne dla innych użytkowników. Dowiedz się, jak przekonwertować je na witryny w nowym formacie

Dodawanie plików z usług Google, filmów, zawartości witryn i innych danych

Do witryny możesz dodawać pliki i inne treści, takie jak:

 • filmy w YouTube, kalendarze i mapy;
 • strony lub sekcje treści z innych witryn;
 • kod HTML, CSS lub JavaScript.

Ważne: jeśli plik jest przechowywany na dysku współdzielonym lub zostały ograniczone uprawnienia do jego udostępniania, będą mogły go zobaczyć tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Dowiedz się, jak zmienić uprawnienia do udostępniania plików w usługach Google  

Uwaga: ta sekcja dotyczy nowej wersji Witryn Google (poznasz ją po przycisku Utwórz Utwórz w prawym dolnym rogu). Pomoc związaną z klasyczną wersją Witryn Google znajdziesz tutaj

Dodawanie dokumentów, prezentacji, arkuszy, formularzy i wykresów Google

 1. Na komputerze otwórz stronę w nowej wersji Witryn Google.
 2. Po prawej kliknij Wstaw.
 3. Wybierz typ pliku, który chcesz dodać, np. dokument, prezentację, arkusz, formularz lub wykres.
 4. Wybierz plik a potem Wstaw.
 5. Aby zastosować zmiany, w prawym górnym rogu kliknij Opublikuj.

Wskazówka: jeśli przewidujesz duży ruch na swojej stronie, najpierw opublikuj plik w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google. W Witrynach Google kliknij Wstaw a potem Umieść a potem wklej link do opublikowanego dokumentu.

Możesz też dodać treść z innej strony. Najpierw opublikuj plik w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google. Następnie w Witrynach Google kliknij Wstaw a potem Umieść a potem wklej link do opublikowanego dokumentu.

Dodawanie grupy dyskusyjnej Google

 1. Na komputerze otwórz witrynę w nowej wersji Witryn Google.
 2. Kliknij kartę Wstaw.
 3. Wybierz Umieść.
 4. Wpisz adres URL grupy.
 5. Kliknij Wstaw.

Dodawanie filmów z YouTube, kalendarzy i map

 1. Na komputerze otwórz stronę w nowej wersji Witryn Google.
 2. Po prawej kliknij Wstaw.
 3. Wybierz typ pliku, który chcesz dodać, np. film w YouTube, kalendarz lub mapę.
 4. Wybierz film, kalendarz lub miejsce a potem Wybierz lub Wstaw.
 5. Aby zastosować zmiany, w prawym górnym rogu kliknij Opublikuj.

Dodawanie plików z komputera

Z komputera możesz przesłać plik graficzny w formacie .jpg, .png lub .gif.
Wskazówka: aby dodać inne typy plików, użyj Dysku Google.
 1. Na komputerze otwórz stronę w nowej wersji Witryn Google.
 2. Po prawej stronie kliknij Wstaw a potem Obrazy.
 3. Wybierz plik z komputera a potem Otwórz.
 4. Aby zastosować zmiany, w prawym górnym rogu kliknij Opublikuj.

Dodawanie pliku z Dysku Google

 1. Na komputerze otwórz stronę w nowej wersji Witryn Google.
 2. Po prawej stronie kliknij Wstaw a potem Dysk.
 3. Wybierz plik a potem Wstaw.
 4. Aby zastosować zmiany, w prawym górnym rogu kliknij Opublikuj.

Dodawanie strony lub sekcji treści z innej witryny

Do witryny możesz dodawać adresy internetowe, skrypty Google Apps Script, raporty Studia danych i aplikacje z Kreatora aplikacji. Możesz też umieścić stronę w całości.

 1. Na komputerze otwórz witrynę w nowej wersji Witryn Google.
 2. Po prawej stronie kliknij Wstaw a potem Umieść.
  • Umieszczany element można też dodać jako całą stronę.
   1. Po prawej stronie kliknij Strony.
   2. Najedź kursorem na Dodaj Dodaj obraz.
   3. Kliknij Umieść jako całą stronę .
 3. Wpisz adres URL elementu, który chcesz umieścić.
 4. Kliknij Wstaw.
 5. Aby zastosować zmiany, w prawym górnym rogu kliknij Opublikuj.

Uwaga: niektóre witryny nie pozwalają na umieszczanie swoich treści na innych stronach. Jeśli nie możesz dodać treści, skontaktuj się z właścicielem witryny.

Dodawanie do strony kodu HTML, CSS lub JavaScript

 1. Na komputerze otwórz witrynę w nowej wersji Witryn Google.
 2. Po prawej stronie kliknij Wstaw a potem Umieść.
  • Umieszczany element można też dodać jako całą stronę.
   1. Po prawej stronie kliknij Strony.
   2. Najedź kursorem na Dodaj Dodaj obraz.
   3. Kliknij Umieść jako całą stronę .
 3. Kliknij Umieść kod.
 4. Dodaj kod i kliknij Dalej.
  1. Kod JavaScript musi być umieszczony między tagami <script>.
  2. Kod CSS musi być umieszczony między tagami <style>.
 5. Kliknij Wstaw.
 6. Aby zastosować zmiany, w prawym górnym rogu kliknij Opublikuj.

Klasyczna wersja Witryn Google

Wskazówka: ta sekcja dotyczy klasycznej wersji Witryn Google. Pomoc związaną z nową wersją Witryn Google znajdziesz tutaj

Dodawanie plików, tabel i innych elementów z usług Google

Dodawanie kalendarzy, map i plików z Dysku Google
 1. Na komputerze otwórz witrynę w klasycznej wersji Witryn Google.
 2. Kliknij stronę, którą chcesz edytować.
 3. U góry kliknij Edytuj stronę Edytuj.
 4. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić plik.
 5. W lewym górnym rogu kliknij Wstaw i wybierz typ pliku, który chcesz dodać.
 6. Wybierz kalendarz, wykres, plik, mapę lub film z YouTube i kliknij Wybierz albo Zapisz.
 

Dodawanie grupy dyskusyjnej Google

Możesz dodać grupę dyskusyjną Google, aby zachęcić do rozmowy w witrynie.

Dodawanie plików i zarządzanie nimi

Dodawanie plików

 1. Na komputerze otwórz witrynę w klasycznej wersji Witryn Google.
 2. Kliknij stronę, którą chcesz edytować.
 3. U góry kliknij Edytuj stronę Edytuj.
 4. U dołu strony kliknij Dodaj pliki.
 5. Wybierz plik i kliknij Otwórz.

Porządkowanie i usuwanie plików oraz zmienianie ich nazw

 1. Na komputerze otwórz witrynę w klasycznej wersji Witryn Google.
 2. Po prawej kliknij Więcej czynności Ustawienia.
 3. Kliknij Zarządzaj witryną.
 4. Po lewej kliknij Załączniki.
 5. Kliknij plik, który chcesz edytować.
 6. U góry okna wybierz czynność.

Wskazówka: za jednym razem możesz zmienić nazwę tylko jednego pliku lub zastąpić tylko jeden plik.

Sprawdzanie limitów miejsca

Jeśli masz własne konto Google:

 • Rozmiar witryny nie może przekroczyć 100 MB.
 • Maksymalny rozmiar załącznika to 20 MB.

Dodawanie tabeli i spisu treści

Dodawanie tabeli

 1. Na komputerze otwórz witrynę w klasycznej wersji Witryn Google.
 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić tabelę.
 3. Na pasku narzędzi kliknij Tabela a potem Wstaw tabelę. Jeśli nie widzisz paska narzędzi, kliknij Edytuj stronę Edytuj.
 4. Wybierz liczbę wierszy i kolumn tabeli.
 5. Opcjonalnie: aby usunąć tabelę, kliknij dwukrotnie jej obramowanie. Następnie kliknij Tabela a potem Usuń tabelę.

Dodawanie spisu treści

 1. Na komputerze otwórz witrynę w klasycznej wersji Witryn Google.
 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić spis treści.
 3. Na pasku narzędzi kliknij Wstaw a potem Spis treści. Jeśli nie widzisz paska narzędzi, kliknij Edytuj stronę Edytuj.
 4. Kliknij Zapisz.

* Pamiętaj, że tylko podstawowe usługi G Suite są objęte Aneksem o przetwarzaniu danych dotyczącym G Suite. 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
70
false
false