Od 1. rujna 2021. druge osobe neće moći vidjeti web-lokacije izrađene u klasičnim Google web-lokacijama. Saznajte kako se danas prebaciti na web-lokacije izrađene u novim Google web-lokacijama.

Dodavanje Google datoteka, videozapisa, sadržaja web-lokacije i ostalog

Na svoju web-lokaciju možete dodati datoteke i drugi sadržaj, uključujući:

 • YouTube videozapise, kalendare i karte
 • stranice ili dijelove sadržaja s drugih web-lokacija
 • HTML, CSS ili JavaScript kôd

Važno: ako je datoteka pohranjena na dijeljenom disku ili ima ograničena dopuštenja za dijeljenje, datoteku će moći vidjeti samo osobe s pristupom. Saznajte kako promijeniti dopuštenja za dijeljenje svojih Google datoteka.  

Napomena: ovaj odjeljak namijenjen je za nove Google web-lokacije (u donjem desnom kutu prikazivat će se opcija Izradi Izradi). Zatražite pomoć s klasičnim Google web-lokacijama.

Dodajte Google dokumente, Prezentacije, Tablice, Obrasce i Grafikone

 1. Na računalu otvorite web-lokaciju na novim Google web-lokacijama.
 2. Na desnoj strani kliknite Umetni.
 3. Odaberite vrstu datoteke koju želite dodati, npr. Dokumenti, Prezentacije, Tablice, Obrasci ili Grafikoni.
 4. Odaberite datoteku a zatimUmetni.
 5. Da biste objavili promjene, u gornjem desnom kutu kliknite Objavi.

Savjet: ako očekujete velik promet na web-lokaciji, najprije objavite dokument u Google dokumentima, Tablicama ili Prezentacijama. U Google web-lokacijama idite na Umetni a zatim Ugradi a zatim umetnite vezu na objavljeni dokument.

Možete slijediti i upute za dodavanje sadržaja s druge web-lokacije. Prvo objavite dokument u Google dokumentima, Tablicama ili Prezentacijama. Zatim u Google web-lokacijama idite na Umetni a zatim Ugradi a zatim umetnite vezu na objavljeni dokument.

Dodajte Google grupu

 1. Na računalu otvorite web-lokaciju na novim Google web-lokacijama.
 2. Kliknite karticu Umetni.
 3. Odaberite Ugradi.
 4. Unesite URL grupe.
 5. Kliknite Umetni.

Dodajte YouTube videozapise, kalendare i karte

 1. Na računalu otvorite web-lokaciju na novim Google web-lokacijama.
 2. Na desnoj strani kliknite Umetni.
 3. Odaberite vrstu datoteke koju želite dodati, npr. YouTube, Kalendar ili Kartu.
 4. Odaberite videozapis, kalendar ili mjesto a zatimOdaberi ili Umetni.
 5. Da biste objavili promjene, u gornjem desnom kutu kliknite Objavi.

Dodajte datoteku s računala

Možete prenijeti .jpg, .png ili .gif slikovnu datoteku sa svojeg računala.
Savjet: da biste dodali druge vrste datoteke, upotrijebite Google disk.
 1. Na računalu otvorite web-lokaciju na novim Google web-lokacijama.
 2. Na desnoj strani kliknite Umetni a zatim Slike.
 3. Odaberite datoteku s računala a zatimOtvori.
 4. Da biste objavili promjene, u gornjem desnom kutu kliknite Objavi.

Dodajte datoteke s Google diska

 1. Na računalu otvorite web-lokaciju na novim Google web-lokacijama.
 2. Na desnoj strani kliknite Umetnia zatimDisk.
 3. Odaberite datoteku a zatimUmetni.
 4. Da biste objavili promjene, u gornjem desnom kutu kliknite Objavi.

Dodavanje stranice ili odjeljka sadržaja s druge web-lokacije

Možete dodati web-adrese, Google Apps skripte, Data Studio izvješća i App Maker aplikacije. Ugraditi možete i cijelu stranicu web-lokacije.

 1. Na računalu otvorite web-lokaciju na novim Google web-lokacijama.
 2. Na desnoj strani kliknite Umetni a zatim Ugradi.
  • Ugraditi možete i cijelu stranicu.
   1. S desne strane kliknite Stranice.
   2. Zadržite pokazivač iznad opcije Dodaj Add image.
   3. Kliknite Ugradi cijelu stranicu .
 3. Unesite URL koji želite ugraditi.
 4. Kliknite Umetni.
 5. Da biste objavili promjene, u gornjem desnom kutu kliknite Objavi.

Napomena: neke web-lokacije neće vam dopustiti da dodate njihov sadržaj u vašu web-lokaciju. Ako ne možete dodati sadržaj, obratite se vlasniku web-lokacije.

Dodajte HTML, CSS ili JavaScript kôd na svoju web-lokaciju

 1. Na računalu otvorite web-lokaciju na novim Google web-lokacijama.
 2. Na desnoj strani kliknite Umetni a zatim Ugradi.
  • Ugraditi možete i cijelu stranicu.
   1. S desne strane kliknite Stranice.
   2. Zadržite pokazivač iznad opcije Dodaj Add image.
   3. Kliknite Ugradi cijelu stranicu .
 3. Kliknite Ugradi kôd.
 4. Dodajte svoj kôd, a zatim kliknite Dalje.
  1. JavaScript kôd mora biti između oznaka <script>.
  2. CSS kôd mora biti unutar oznaka <style>.
 5. Kliknite Umetni.
 6. Da biste objavili promjene, u gornjem desnom kutu kliknite Objavi.

Klasične Google web-lokacije

Savjet: ovaj odjeljak odnosi se na klasične Google web-lokacije. Zatražite pomoć za nove Google web-lokacije.

Dodajte Google datoteke, tablice i drugi sadržaj

Dodajte kalendare, karte i datoteke Google diska
 1. Na računalu otvorite web-lokaciju u klasičnim Google web-lokacijama.
 2. Kliknite stranicu koju želite urediti.
 3. Pri vrhu kliknite Uredi stranicu Uređivanje.
 4. Kliknite gdje želite umetnuti datoteku.
 5. U gornjem lijevom kutu kliknite Umetni i odaberite vrstu datoteke koju želite dodati.
 6. Odaberite kalendar, grafikon, datoteku, kartu ili YouTube videozapis i kliknite Odaberi ili Spremi.
 

Dodajte Google grupu

Možete dodati Google grupu kako biste potaknuli raspravu na svojoj web-lokaciji.

Dodajte datoteke i upravljajte njima

Dodavanje datoteka

 1. Na računalu otvorite web-lokaciju u klasičnim Google web-lokacijama.
 2. Kliknite stranicu koju želite urediti.
 3. Pri vrhu kliknite Uredi stranicu Uređivanje.
 4. Pri dnu stranice kliknite kliknite Dodaj datoteke.
 5. Odaberite datoteku i kliknite Otvori.

Reorganizirajte, preimenujte ili izbrišite datoteke

 1. Na računalu otvorite web-lokaciju u klasičnim Google web-lokacijama.
 2. Na desnoj strani kliknite Više radnji Postavke.
 3. Kliknite Upravljanje web-lokacijom.
 4. Na lijevoj strani kliknite Prilozi.
 5. Kliknite datoteku koju želite urediti.
 6. Pri vrhu odaberite radnju.

Savjet: odjednom možete preimenovati ili zamijeniti samo jednu datoteku.

Provjerite ograničenja pohrane

Ako ste izradili svoj Google račun:

 • veličina vaše web-lokacije može biti do 100 MB
 • maksimalna veličina privitka: 20 MB.

Dodajte tablicu ili sadržaj

Dodajte tablicu

 1. Na računalu otvorite web-lokaciju u klasičnim Google web-lokacijama.
 2. Kliknite gdje želite umetnuti tablicu.
 3. Na alatnoj traci kliknite Tablica a zatim Umetni tablicu. Ako ne vidite alatnu traku, kliknite Uredi stranicu Uređivanje.
 4. Odaberite broj redaka i stupaca u tablici.
 5. Neobavezno: da biste izbrisali tablicu, dvaput kliknite obrub tablice. Zatim kliknite Tablica a zatim Izbriši tablicu.

Dodajte sadržaj

 1. Na računalu otvorite web-lokaciju u klasičnim Google web-lokacijama.
 2. Kliknite mjesto na koje želite umetnuti sadržaj.
 3. Na alatnoj traci kliknite Umetni a zatim Tablica sadržaja. Ako ne vidite alatnu traku, kliknite Uredi stranicu Uređivanje.
 4. Kliknite Spremi.

*Imajte na umu da su samo bazične usluge za G Suite podložne Dopuni o obradi podataka za G Suite. 

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
true
false
true
true
70
false
false