Od 1. září 2021 nebudou klasické Weby pro ostatní viditelné. Přečtěte si, jak je převést na nové Weby již dnes.

Přidání nebo úprava textu a obrázků

Obrázky můžete přidávat ve formátech .png, .jpg nebo .gif. Postupujte podle pokynů k používání obrázků.

Přidání textu, záhlaví nebo nadpisů na web

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Napravo klikněte na Vložit a pak Textové pole.
 3. V nabídce klikněte na šipku dolů Šipka dolů a pak vyberte styl textu, záhlaví nebo nadpisu, který chcete použít.
 4. Do pole přidejte text.
 5. Pokud chcete změny publikovat, vpravo nahoře klikněte na Publikovat.

Změna vzhledu textu

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Klikněte na text, který chcete změnit.
 3. V nabídce klikněte na šipku dolů Šipka dolů a pak vyberte požadovaný styl textu.
 4. Pokud chcete změny publikovat, vpravo nahoře klikněte na Publikovat.

Formátování textu

V nových Webech Google můžete změnit vzhled textu, přidat číslované seznamy nebo seznamy s odrážkami nebo vložit odkazy.
 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Stránky a vyberte stránku, kterou chcete upravit.
 3. Zvýrazněte text nebo klikněte na místo, kam chcete přidat seznam nebo odkaz.
 4. V nabídce nahoře zvolte způsob formátování textu.
 5. Pokud chcete změny publikovat, vpravo nahoře klikněte na Publikovat.
Tip: Pomoc ukotveného odkazu můžete odkazovat na konkrétní nadpis nebo podnadpis na libovolném publikovaném webu. Přečtěte si, jak vložit ukotvený odkaz. 

Přidání sbalitelného textu

Můžete přidat sbalitelné textové pole, abyste na svém Webu Google ušetřili místo.

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google
 2. Vpravo klikněte na Vložit a pakSbalitelný text.
 3. Pokud chcete přidat text záhlaví a samotného textu, klikněte na textová pole.
 4. Pokud chcete změny publikovat, vpravo nahoře klikněte na Publikovat.

Úprava nebo smazání sbalitelného textu

Úprava sbalitelného textu

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Klikněte na záhlaví. Tím se sbalitelný text rozbalí. 
 3. Pokud ho chcete upravit, klikněte na textové pole záhlaví nebo samotného textu. 
 4. Pokud chcete změny publikovat, vpravo nahoře klikněte na Publikovat.

Tip: Když chcete zobrazit náhled sbalitelného textu, klikněte vpravo nahoře na Náhled Náhled.

Smazání sbalitelného textu

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Pokud chcete zvolit skupinu textových polí, umístěte kurzor na horní část sbalitelného textového pole a klikněte na modrý obrys. 
 3. Klikněte na Smazat skupinu Odstranit.

Vypnutí sbalitelného textu

Sbalitelný text můžete převést na běžné záhlaví a text.

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Kliknutím na sbalitelný text ho rozbalte. 
 3. Pokud chcete zvolit skupinu textových polí, umístěte kurzor na horní část sbalitelného textového pole a klikněte na modrý obrys.
 4. Vypněte možnost „Sbalitelné“. 

Pokud chcete textová pole záhlaví a textu proměnit zpět na sbalitelný text: 

 1. Pokud chcete zvolit skupinu textových polí, umístěte kurzor na horní část textového pole záhlaví a klikněte na modrý obrys. 
 2. Zapněte možnost „Sbalitelné“.

Přidání rozvržení sekce

Pomocí šablony rozvržení můžete změnit, jak část stránky vypadá. 
 1. Na počítači přejděte na web v nových Webech Google
 2. Vpravo klikněte na Vložit
 3. Pod možností Rozvržení přetáhněte požadované rozvržení na stránku. 
 4. Přidejte text, obrázky, dokumenty nebo videa. 
 5. Vpravo nahoře klikněte na Publikovat

Přidání tlačítka

Na svůj web můžete přidat tlačítko, kterým se uživatelé dostanou na jinou adresu URL nebo stránku.
 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Napravo klikněte na Vložit a pak Tlačítko.
 3. Zadejte název. Ten se zobrazí na tlačítku.
 4. Vložte adresu URL, na kterou má tlačítko odkazovat, nebo vyberte stránku vašeho webu.
 5. Klikněte na Vložit.

Úprava nebo smazání tlačítka

Klikněte na tlačítko, které chcete upravit nebo smazat.

 • Změna stylu: Klikněte na šipku dolů Down a vyberte:
  • Vyplněné
  • Obrysové
  • Text
 • Pokud chcete změnit název nebo adresu URL: Klikněte na Upravit Upravit.
 • Pokud chcete smazat: Klikněte na Odstranit Odstranit .

Tip: Barvu a písmo tlačítka můžete změnit. Přečtěte si, jak upravit motiv webu nebo stránky.

Vkládání a úpravy obrázků

Přidání obrázku

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Napravo klikněte na Vložit a pak Obrázky.
 3. Vyberte, odkud chcete obrázek vzít.
 4. Vyberte obrázek a klikněte na Vybrat.
 5. Pokud chcete změny publikovat, vpravo nahoře klikněte na Publikovat.
Přidání pásu obrázků
Můžete na web přidat pás k zobrazení posouvajících se obrázků.
 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Vpravo klikněte na Vložit a pak Pás obrázků.
 3. Klikněte na Přidat obrázek Add image.
 4. Vyberte, odkud chcete obrázky vzít.
 5. Vyberte dva nebo více obrázků.
  • Pokud chcete smazat nebo přidat alternativní text, umístěte na obrázek kurzor.
  • Pokud chcete změnit pořadí obrázků, přetáhněte je na požadované místo.
 6. Pokud chcete změnit způsob, jak se obrázky v pásu zobrazují, klikněte na Nastavení Settings.
 7. Klikněte na Vložit.
 8. Pokud chcete změny publikovat, vpravo nahoře klikněte na Publikovat
Tip: Pokud chcete zobrazit náhled pásu obrázků, vpravo nahoře klikněte na Náhled Preview.

Přidání popisků k obrázkům na pásu

K obrázkům na pásu můžete přidat popisky. Popisky se zobrazí pod jednotlivými obrázky.

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Klikněte na pás obrázků, který chcete upravit a pak Nastavení Settings.
 3. V části „Upravit pás“ umístěte kurzor na obrázek a klikněte na Přidat text Přidat text a pak Přidat popisek.
 4. Zadejte popisek do pole „Popis“ a klikněte na OK
 5. Uložte změny kliknutím na Aktualizovat.
 6. Pokud chcete změny publikovat, vpravo nahoře klikněte na Publikovat.

Vypnutí popisků:

 1. Klikněte na pás obrázků, který chcete upravit a pak Nastavení Settings.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Nastavení Settings a zrušte zaškrtnutí políčka „Zobrazit popisky“.
 3. Uložte změny kliknutím na Aktualizovat.
 4. Pokud chcete změny publikovat, vpravo nahoře klikněte na Publikovat.

Zapnutí přechodů obrázků na pásu

Obrázky na pásu můžete automaticky cyklicky zobrazovat čtyřmi různými rychlostmi.

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Klikněte na pás obrázků, který chcete upravit a pak Nastavení Settings.
 3. V části „Upravit pás“ klikněte na Nastavení Settings a zaškrtněte políčko vedle možnosti „Automatické spuštění“.
 4. Pokud chcete změnit „Rychlost přechodu“ mezi obrázky, klikněte na šipku dolů  a vyberte jednu z možností: 
  • „Velmi pomalé“
  • „Pomalé“
  • „Střední“
  • „Rychlé“
 5. Uložte změny kliknutím na Aktualizovat.
 6. Pokud chcete změny publikovat, vpravo nahoře klikněte na Publikovat​.

Změna velikosti fotky

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Klikněte na fotku, jejíž velikost chcete změnit.
 3. Klikněte na puntík a fotku upravte na požadovanou velikost.
 4. Pokud chcete změny publikovat, vpravo nahoře klikněte na Publikovat.

Oříznutí fotky

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Klikněte na fotku, kterou chcete upravit, a pak na Oříznout Oříznout.
 3. Upravte velikost pomocí posuvníku nad fotkou.
 4. Posuňte fotku uvnitř rámečku.
 5. Klikněte na ikonu zaškrtnutí OK. Pokud chcete změny zrušit, nahoře klikněte na Vrátit zpět Vrátit zpět.
 6. Pokud chcete změny publikovat, vpravo nahoře klikněte na Publikovat.

Vložení dalších prvků na web

Přidání loga

Loga se zobrazují nahoře vedle názvu webu.
 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Nastavení Settings.
 3. V okně Nastavení přejděte na Obrázky značky.
 4. Pod sekcí Logo klikněte na Nahrát nebo Vybrat.
  • Použijte obrázek, který má aspoň 112 pixelů na výšku.
  • Kolem loga odstraňte nadbytečné mezery.
 5. Vyberte soubor .jpg, .png nebo .gif a klikněte na Otevřít nebo Vybrat.
 6. Vpravo nahoře klikněte na Publikovat.

Přidání odkazů na sociální média

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Vpravo klikněte na Vložit a pak Odkazy na sociální sítě Social links.
 3. Ke každému odkazu na sociální síť můžete přidat adresu URL nebo e-mailovou adresu. 
 4. Volitelné: Ke každému odkazu na sociální síť můžete přidat také vlastní ikonu.
  • Tip: U oblíbených webů sociálních sítí Weby Google automaticky poskytují obrázky ikon.
 5. Klikněte na Vložit.
 6. Pokud chcete ikonu odkazu na sociální sítě upravit, klikněte na ni. Můžete upravit velikost, tvar, styl, barvu a zarovnání ikon.

Přidání nebo úprava alternativního textu

 1. Vyberte obrázek nebo logo.
 2. Nahoře klikněte na Další možnosti úprav Možnosti a pak Přidat alternativní text.
 3. Do pole popisu zadejte alternativní text.

Přidání vlastní favikony

V prohlížeči jako Chrome nebo Safari je favikona obrázek, který se zobrazuje vedle názvu webu nahoře. Aby se favikona zobrazovala, musí být váš web publikovaný.
 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Nastavení Settings.
 3. V okně Nastavení přejděte na Obrázky značky.
 4. Pod sekcí „Favikona“ klikněte na Nahrát nebo Vybrat.
 5. Vyberte soubor .jpg, .png nebo .gif.
 6. Zvolte soubor a klikněte na Otevřít nebo Vybrat.
 7. Vpravo nahoře klikněte na Publikovat.

Přidání mezery mezi prvky

Pomocí mezer můžete změnit rozvržení webu a přidat mezi jednotlivé položky prázdné prostory.

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Na panelu vpravo klikněte na Vložit a pak Mezera.
 3. Mezeru můžete přetáhnout a můžete upravit její velikost.
 4. Pokud chcete změny publikovat, vpravo nahoře klikněte na Publikovat.

Seskupení a zrušení seskupení objektů

Textová pole a obrázky můžete spojit a přesouvat je jako skupinu.

Seskupení nebo zrušení seskupení textových polí a fotek

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Na stejné stránce přidejte fotku a textové pole.
 3. Přetáhněte fotku do horní nebo dolní poloviny textového pole, dokud se nezobrazí čára.
 4. Pokud chcete skupinu zrušit, klikněte na fotku nebo textové pole, které chcete odebrat, a přetáhněte je pryč ze skupiny.

Změna pořadí seskupených položek

 1. Na počítači otevřete web v nových Webech Google.
 2. Klikněte na seskupené položky, které chcete změnit.
 3. Klikněte na fotku nebo textové pole, které chcete přesunout.
 4. Stiskněte klávesu se šipkou nahoru, dolů, doprava nebo doleva.

Klasické Weby Google

Přidání nebo úprava textu, obrázků a odkazů

Přidání a úprava textu

Přidání textu

 1. Na počítači otevřete web v klasických Webech Google.
 2. Klikněte na stránku, kterou chcete upravit.
 3. Vpravo nahoře klepněte na Upravit stránku Upravit.
 4. V nabídce nahoře vyberte Rozvržení a pak vyberte rozvržení.
 5. Přidejte svůj text.

Úprava textu

 1. Na počítači otevřete web v klasických Webech Google.
 2. Klikněte na stránku, kterou chcete upravit.
 3. Vpravo nahoře klepněte na Upravit stránku Upravit.
 4. Klikněte na text, který chcete změnit.
 5. Upravte text a pak klikněte na Uložit.

Formátování textu

 1. Na počítači otevřete web v klasických Webech Google.
 2. Vyberte stránku, kterou chcete upravit.
 3. Vpravo nahoře klepněte na Upravit stránku Upravit.
 4. Zvýrazněte text nebo klikněte na místo, kam chcete přidat seznam nebo odkaz.
 5. V nabídce nahoře zvolte způsob formátování textu.
 6. Naformátujte text a pak klikněte na Uložit.

Přidání obrázku

 1. Na počítači otevřete web v klasických Webech Google.
 2. Klikněte na místo, kam chcete obrázek vložit.
 3. Na liště klikněte na Vložit a pak Obrázek. Pokud lištu nevidíte, klikněte na Upravit Upravit.
 4. Vyberte jednu z možností.
 5. Vyberte obrázek a klikněte na OK.

Přidání odkazu

 1. Na počítači otevřete web v klasických Webech Google.
 2. Klikněte na místo, kam odkaz chcete přidat, nebo zvýrazněte text, ze kterého chcete odkaz vytvořit.
 3. Na liště klikněte na Odkaz Odkaz.
 4. Vyberte jednu z možností.
 5. Klikněte na tlačítko OK.

Související články

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
false
true
true
70
false
false