Od 1 września 2021 roku witryny klasyczne nie będą widoczne dla innych użytkowników. Dowiedz się, jak przekonwertować je na witryny w nowym formacie

Dodawanie gadżetów, skryptów i innych elementów w klasycznej wersji Witryn

Swoją witrynę możesz dostosować, dodając do niej linki, skrypty, gadżety, zawartość aplikacji i inne funkcje.

Dostosowywanie witryny

Tworzenie linków do plików lub tekstu

Możesz tworzyć linki do plików i innych sekcji witryny, aby ułatwić użytkownikom znajdowanie informacji.

Tworzenie linków do plików w witrynie

 1. Na komputerze otwórz witrynę w klasycznej wersji Witryn Google.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej czynności Ustawienia.
 3. Kliknij Zarządzaj witryną a potem Załączniki.
 4. Obok pliku kliknij prawym przyciskiem myszy Wyświetl lub Pobierz.
 5. Wybierz Kopiuj skrót lub Kopiuj adres linku:
  • Wyświetl: wybierz tę opcję, aby plik był otwierany w nowym oknie.
  • Pobierz: wybierz tę opcję, aby kopia pliku była pobierana na komputer.
 6. Otwórz stronę, na której chcesz umieścić link, i kliknij Edytuj Edytuj.
 7. Zaznacz tekst, który ma być linkiem, i kliknij Dodaj lub usuń link Link a potem Adres internetowy.
 8. W polu „Połącz z następującym URL-em” wklej skopiowany link i kliknij OK a potem Zapisz.

Tworzenie linków do sekcji w witrynie

Jeśli chcesz utworzyć link do sekcji strony, która nie jest nagłówkiem, możesz dodać do niej kotwicę.

 1. Na komputerze otwórz witrynę w klasycznej wersji Witryn Google.
 2. Otwórz stronę zawierającą treść, do której chcesz utworzyć link, i kliknij Edytuj Edytuj a potem <HTML>.
 3. Dodaj kotwicę do tekstu. Na przykład: <a name="nazwa-kotwicy"> Mój tekst </a>.
  • Wskazówka: zamiast fragmentu „nazwa-kotwicy” wpisz nazwę linku.
 4. Kliknij Aktualizuj a potem Zapisz.

Aby sprawdzić, czy kotwica działa, dodaj znak # i nazwę linku na końcu adresu URL strony, a następnie naciśnij Enter.

 • Przykład: https://sites.google.com/site/moja-witryna#nazwa-kotwicy.

Dodawanie gadżetów do witryny

Do witryny możesz dodać kalendarz, kalkulator, kanał wiadomości i inne gadżety.

 1. Na komputerze otwórz witrynę w klasycznej wersji Witryn Google.
 2. Kliknij stronę, na której chcesz dodać gadżet.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Edytuj Edytuj.
 4. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić plik.
 5. Kliknij Wstaw a potem w sekcji „Gadżety” kliknij Więcej gadżetów.
 6. Po lewej stronie wybierz źródło gadżetu.
 7. Przewiń listę gadżetów i kliknij te, których chcesz użyć.
 8. W prawym górnym rogu kliknij Zapisz.

Uwaga: gadżety nie wliczają się do limitu miejsca na Dysku.

Dodawanie sekcji komentarzy

Możesz pozwolić użytkownikom z uprawnieniami do edycji na dodawanie komentarzy w witrynie.

 1. Na komputerze otwórz witrynę w klasycznej wersji Witryn Google.
 2. Otwórz stronę, na której chcesz umożliwić dodawanie komentarzy.
 3. Kliknij Więcej czynności Ustawienia a potem Ustawienia strony.
 4. Kliknij Zezwalaj na komentarze. Pod stroną pojawi się pole komentarzy.
 5. W prawym górnym rogu kliknij Zapisz.
Dodawanie paska wyszukiwania
 1. Na komputerze otwórz witrynę w klasycznej wersji Witryn Google.
 2. Kliknij Więcej czynności Ustawienia a potem Zarządzaj witryną.
 3. W sekcji „Włączanie i konfigurowanie opcji wyszukiwania” kliknij Konfiguruj wyszukiwanie.
 4. Kliknij Włącz wyszukiwanie.
 5. W sekcji „Dostawcy wyszukiwania” wybierz co najmniej jedną opcję.
 6. Kliknij OK.
 7. U góry kliknij Zapisz.

Używanie skryptów

Przy użyciu Google Apps Script możesz automatyzować czynności dla użytkowników Twojej witryny. Możesz na przykład:

 • wysyłać e-maile i zaproszenia do kalendarza,
 • tworzyć treści odpowiednie dla poszczególnych użytkowników,
 • projektować własne aplikacje internetowe.

Krok 1. Utwórz skrypt

Uwaga: skryptów Google Apps Script nie można importować, ale można skopiować skrypt i wkleić go do nowego pliku w witrynie.

 1. Na komputerze otwórz witrynę w klasycznej wersji Witryn Google.
 2. Kliknij Więcej czynności Ustawienia a potem Zarządzaj witryną.
 3. Kliknij Skrypty Apps Script.
  • Aby utworzyć nowy skrypt w edytorze, kliknij Dodaj nowy skrypt.
  • Aby edytować skrypt, kliknij go na liście.
 4. Edytuj lub wklej skrypt.
 5. Opcjonalnie: aby przetestować skrypt, na pasku narzędzi kliknij Uruchom Odtwórz. Jeśli pojawi się pytanie o zgodę, kliknij Zezwalaj.
 6. W menu „Plik” kliknij Zapisz lub Zapisz wszystkie.

Krok 2. Dodaj skrypt

Możesz dodać skrypt do strony jako gadżet lub link.

Opcja 1. Dodaj skrypt jako gadżet

Ta opcja powoduje uruchomienie skryptu, gdy użytkownik otwiera stronę.

Uwaga: gadżet może otwierać i edytować dane, do których Twoje konto Google ma uprawnienia.

 1. Na komputerze otwórz witrynę w klasycznej wersji Witryn Google.
 2. Otwórz stronę, którą chcesz edytować.
 3. Kliknij Edytuj Edytuj.
 4. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić skrypt.
 5. Kliknij Wstaw a potem Google Apps Script.
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie.

Opcja 2. Dodaj skrypt jako link

Ta opcja pozwala umieścić na stronie link, którego kliknięcie przez użytkownika zalogowanego na konto Google powoduje uruchomienie skryptu.

 1. Na komputerze otwórz witrynę w klasycznej wersji Witryn Google.
 2. Otwórz stronę, którą chcesz edytować.
 3. Kliknij Edytuj Edytuj.
 4. Zaznacz tekst, który ma być linkiem.
 5. Kliknij Dodaj lub usuń link Link.
 6. Kliknij Apps Script a potem wybierz skrypt, do którego chcesz utworzyć link.
 7. Kliknij OK.
 8. Kliknij Zapisz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
true
70
false
false