Sneltoetsen voor Google Sites

Je kunt sneltoetsen gebruiken om taken sneller uit te voeren.

Opmerking: Dit gedeelte gaat over de nieuwe versie van Google Sites (met Maken Maken in de rechterbenedenhoek). Hulp bij de klassieke versie van Google Sites

Sneltoetsen voor pagina's, secties en menu's

Actie Sneltoets
Sneltoetsmenu openen

⌘ + / of Ctrl + /

Het contextmenu van een bepaalde pagina, sectie, titel of ingesloten sectie openen

Windows/Chrome OS: 
Ctrl + Shift + \
Mac: ⌘ + Shift + \

Een sectie selecteren Enter-toets of spatiebalk
Het formaat van de ingesloten sectie aanpassen Alt pijl-rechts of pijl-links
Navigeren tussen elementen Tab of Shift Tab
Navigeren door de opties in een menu Pijltoetsen
Een pagina, sectie of ingesloten sectie oppakken Enter
Een pagina, sectie of ingesloten sectie loslaten Esc
De sectie of ingesloten sectie verplaatsen Pijltoets nadat je de sectie of ingesloten sectie hebt opgepakt
De pagina nesten Gebruik de pijl naar rechts nadat je de pagina hebt opgepakt
Nesten van pagina ongedaan maken

Gebruik de pijl naar links nadat je de pagina hebt opgepakt

Focus naar volgende of vorige pagina verplaatsen Pijl-omhoog of pijl-omlaag
Onderliggende items uitvouwen of samenvouwen 

Pijl-links of pijl-rechts

Acties uitvoeren met elementen op de pagina met de focus Tab
Pagina oppakken of neerzetten

Spatiebalk (pijltoetsen om te verplaatsen)

Focus naar eerste pagina Home
Focus naar laatste pagina

End

Alle pagina's uitvouwen
Doorhalen Windows/Chrome OS:
Alt + Shift + 5
Mac: ⌘ + Shift + X

Sneltoetsen tijdens bewerken

Gebruik deze sneltoetsen terwijl je een pagina bewerkt.
Actie Sneltoets
Vet Ctrl b
Cursief Ctrl + i
Opmaak wissen Crtl + \
Doorhalen Windows/Chrome OS:
Alt + Shift + 5
Mac: ⌘ + Shift + X
Links uitlijnen Ctrl Shift + l
Centreren Ctrl Shift e
Rechts uitlijnen Ctrl Shift + r
Genummerde lijst Ctrl Shift 7
Lijst met opsommingstekens Ctrl Shift 8
Link invoegen Ctrl + k
Item omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verplaatsen Pijl-omhoog, pijl-omlaag, pijl-links of pijl-rechts
Item naar of uit een groep verplaatsen Shift + pijl-links of pijl-rechts
Items in een groep opnieuw ordenen Pijl-omhoog of pijl-omlaag
Normale tekst toepassen Ctrl Alt 0
Titel toepassen Ctrl Alt 1
Kop toepassen

Ctrl Alt 2

Subkop toepassen Ctrl Alt + 3
Lettertype voor code toepassen op tekst Ctrl + Alt + 7 of ⌘ + Opt + 7

Klassieke versie van Google Sites

Opmerking: Dit gedeelte gaat over de klassieke versie van Google Sites (met Maken in de linkerbovenhoek). Hulp bij de nieuwe versie van Google Sites

Sneltoetsen voor de klassieke versie van Google Sites

Sneltoetsen voor navigatie

Je kunt de volgende sneltoetsen gebruiken op Google Sites.

Actie Sneltoets
Help voor sneltoetsen openen ⌘ + / of Ctrl + /
Help voor sneltoetsen openen ?
Zoeken /
Meer acties m
Pagina maken c
Site-abonnement in- en uitschakelen Shift + f
Site beheren g gevolgd door m
Site delen Shift + s
Pagina bewerken e
Sitelay-out bewerken Shift + L
Revisiegeschiedenis g gevolgd door r
Pagina-abonnement in- en uitschakelen f
Pagina-instellingen u
Pagina afdrukken

⌘ + p
Ctrl + p

Pagina kopiëren Shift + c
Paginavoorbeeld bekijken als lezer g gevolgd door p
Paginasjabloon wijzigen Shift + t
Pagina verplaatsen Shift + m
Pagina verwijderen Shift + 3
Sneltoetsen tijdens bewerken

Je kunt de volgende sneltoetsen gebruiken tijdens het bewerken van een pagina.

Actie Sneltoets
Help voor sneltoetsen openen ⌘ + /
Ctrl + /
Opmaak verwijderen ⌘ + \
Ctrl + \
Ongedaan maken ⌘ + z
Ctrl + z
Opnieuw ⌘ + y
Ctrl + y
Link toevoegen of verwijderen ⌘ + k
Ctrl + k
Pagina opslaan ⌘ + s
Ctrl + s
Annuleren Esc
Doorhalen

Windows/Chrome OS: 
Alt + Shift + 5
Mac: Opt + Shift + 5

Superscript ⌘ + .
Ctrl + .
Subscript ⌘ + ,
Ctrl + ,
Vet ⌘ + b
Ctrl + b
Cursief ⌘ + i
Ctrl +i
Onderstrepen ⌘ + u
Ctrl + u
Kop 2 ⌘ + Opt + 2
Ctrl + Shift + 2
Kop 3 ⌘ + Opt + 3
Ctrl + Shift + 3
Links uitlijnen ⌘ + Shift + L
Ctrl + Shift + L
Centreren ⌘ + Shift + e
Ctrl + Shift + e
Rechts uitlijnen ⌘ + Shift + r
Ctrl + Shift + r
Genummerde lijst ⌘ + Shift + 7
Ctrl + Shift +7
Lijst met opsommingstekens ⌘ + Shift + 8
Ctrl + Shift + 8
Inspringing verkleinen ⌘ + [
Ctrl + [
Inspringing vergroten ⌘ + ]
Ctrl + ]

Menusneltoetsen voor Windows

Actie Sneltoets
Menu Invoegen openen Alt + i
Menu Indeling openen Alt + f
Menu Tabel openen Alt + t
Menu Lay-out openen Alt + L
Menu Help openen Alt + h

Menusneltoetsen voor Mac

Actie Sneltoets
Menu Invoegen openen Ctrl + Opt + i
Menu Indeling openen Ctrl + Opt + f
Menu Tabel openen Ctrl + Opt + t
Menu Lay-out openen Ctrl + Opt + L
Menu Help openen Ctrl + Opt + h
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?