Od 1. září 2021 nebudou klasické Weby pro ostatní viditelné. Přečtěte si, jak je převést na nové Weby již dnes.

Klávesové zkratky pro Weby Google

Pomocí klávesových zkratek můžete ušetřit čas při provádění různých úkonů.

Poznámka: Tato sekce je určena pro nové Weby Google (vpravo dole je vidět možnost Vytvořit Vytvořit). Nápovědu ke klasickým Webům Google najdete zde.

Zkratky pro stránku, sekci a nabídku

Akce Zkratka
Otevřít nabídku zkratek

⌘ + / nebo Ctrl + /

Otevřít kontextovou nabídku libovolné konkrétní stránky, sekce, názvu nebo sekce pro vložení

Windows/Chrome OS: 
Ctrl + Shift + \
Mac: ⌘ + Shift + \

Vybrat sekci Enter nebo mezerník
Změnit velikost vloženého prvku Alt + šipka doprava nebo doleva
Navigace mezi prvky Tab nebo Shift Tab
Navigace mezi možnostmi uvnitř nabídky Klávesy se šipkami
Uchopit stránku, sekci nebo vložený prvek Enter
Pustit stránku, sekci nebo vložený prvek Esc
Přesunout sekci nebo vložený prvek Klávesa se šipkou po uchopení sekce nebo vloženého prvku
Vnořit stránku Po uchopení stránky použít klávesu se šipkou doprava
Zrušit vnoření stránky

Po uchopení stránky použít klávesu se šipkou doleva

Přesunout výběr na další nebo předchozí stránku Klávesy se šipkou nahoru nebo dolů
Rozbalit nebo sbalit podřízené položky 

Klávesy se šipkou doleva nebo doprava

Interagovat s prvky na vybrané stránce Tab
Uchopit nebo pustit stránku

Mezerník (přesunutí pomocí šipek)

Vybrat první stránku Home
Vybrat poslední stránku

End

Rozbalit všechny stránky
Přeškrtnout Windows/Chrome OS:
Alt + Shift + 5
Mac: ⌘ + Shift + X

Zkratky pro úpravy

Tyto klávesové zkratky můžete používat při upravování stránky.
Akce Zkratka
Tučně Ctrl b
Kurzíva Ctrl + i
Vymazat formátování Crtl + \
Přeškrtnout Windows/Chrome OS:
Alt + Shift + 5
Mac: ⌘ + Shift + X
Zarovnat vlevo Ctrl Shift + l
Zarovnat na střed Ctrl Shift e
Zarovnat vpravo Ctrl Shift + r
Číslovaný seznam Ctrl Shift 7
Seznam s odrážkami Ctrl Shift 8
Vložit odkaz Ctrl + k
Přesunout položku nahoru, dolů, doleva nebo doprava Šipka nahoru, dolů, doleva nebo doprava
Přesunout položku do skupiny nebo ze skupiny Shift + šipka doleva nebo doprava
Změnit pořadí položek ve skupině Šipka nahoru nebo dolů
Použít styl Normální text Ctrl Alt 0
Použít styl Název Ctrl Alt 1
Použít styl Nadpis

Ctrl Alt 2

Použít styl Podnadpis Ctrl Alt + 3
Použití písmo kódu na text Ctrl + Alt + 7 nebo ⌘ + Opt + 7

Klasické Weby Google

Poznámka: Tato sekce je určena pro klasické Weby Google (vlevo nahoře je vidět možnost „Vytvořit“). Nápovědu k novým Webům Google najdete zde.

Klávesové zkratky pro klasické Weby Google

Klávesové zkratky pro navigaci

Pomocí těchto klávesových zkratek se můžete ve Webech Google pohybovat.

Akce Zkratka
Otevřít nápovědu ke klávesovým zkratkám ⌘ + / nebo Ctrl + /
Otevřít nápovědu ke klávesovým zkratkám ?
Hledat /
Další akce m
Vytvořit stránku c
Přepnout odběr webu Shift + f
Spravovat web g, pak m
Sdílet stránku Shift + s
Upravit stránku e
Upravit rozvržení webu Shift + L
Historie verzí g, pak r
Přepnout odběr stránky f
Nastavení stránky u
Vytisknout stránku

⌘ + p
Ctrl + p

Kopírovat stránku Shift + c
Zobrazit náhled stránky jako čtenář g, pak p
Změnit šablonu stránky Shift + t
Přesunout stránku Shift + m
Smazat stránku Shift + 3
Zkratky pro úpravy

Tyto klávesové zkratky můžete používat při upravování stránky.

Akce Zkratka
Otevřít nápovědu ke klávesovým zkratkám ⌘ + /
Ctrl + /
Odebrat formátování ⌘ + \
Ctrl + \
Zpět ⌘ + z
Ctrl + z
Znovu ⌘ + y
Ctrl + y
Přidat nebo odebrat odkaz ⌘ + k
Ctrl + k
Uložit stránku ⌘ + s
Ctrl + s
Zrušit Esc
Přeškrtnout

Windows/Chrome OS: 
Alt + Shift + 5
Mac: Opt + Shift + 5

Horní index ⌘ + .
Ctrl + .
Dolní index ⌘ + ,
Ctrl + ,
Tučně ⌘ + b
Ctrl + b
Kurzíva ⌘ + i
Ctrl +i
Podtrhnout ⌘ + u
Ctrl + u
Nadpis 2 ⌘ + Opt + 2
Ctrl + Shift + 2
Nadpis 3 ⌘ + Opt + 3
Ctrl + Shift + 3
Zarovnat vlevo ⌘ + Shift + L
Ctrl + Shift + L
Zarovnat na střed ⌘ + Shift + e
Ctrl + Shift + e
Zarovnat vpravo ⌘ + Shift + r
Ctrl + Shift + r
Číslovaný seznam ⌘ + Shift + 7
Ctrl + Shift +7
Seznam s odrážkami ⌘ + Shift + 8
Ctrl + Shift + 8
Zmenšit odsazení ⌘ + [
Ctrl + [
Zvětšit odsazení ⌘ + ]
Ctrl + ]

Klávesové zkratky pro Windows

Akce Zkratka
Otevřít nabídku Vložit Alt + i
Otevřít nabídku Formát Alt + f
Otevřená nabídka Tabulka Alt + t
Otevřít nabídku Rozvržení Alt + L
Otevřít nabídku Nápověda Alt + h

Klávesové zkratky pro Mac

Akce Zkratka
Otevřít nabídku Vložit Ctrl + Opt + i
Otevřít nabídku Formát Ctrl + Opt + f
Otevřená nabídka Tabulka Ctrl + Opt + t
Otevřít nabídku Rozvržení Ctrl + Opt + L
Otevřít nabídku Nápověda Ctrl + Opt + h
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
70
false
false