Een horizontale navigatiebalk toevoegen

Als u een horizontale navigatiebalk aan uw site wilt toevoegen, schakelt u de balk in en geeft u vervolgens aan welke pagina's in de balk moeten worden weergegeven. U kunt de horizontale navigatiebalk bovendien veranderen in een vervolgkeuzelijst, door pagina's toe te voegen aan het menu en sommige van die pagina's onder andere pagina's te plaatsen.

De horizontale navigatiebalk inschakelen

 1. Klik op het menu 'Meer acties' en selecteer Site beheren.
 2. Selecteer het tabblad Sitelay-out en klik op 'Sitelay-out wijzigen'.
 3. Vink het selectievakje aan naast Horizontale navigatiebalk. Als u de zijnavigatiebalk wilt verwijderen, vinkt u het selectievakje uit naast Zijbalk.
 4. Klik op 'OK' om terug te gaan naar de sitelay-outpagina.
 5. Als u al pagina's aan de horizontale navigatiebalk heeft toegevoegd en u terug wilt gaan naar uw site, klikt u op 'Wijzigingen opslaan' en vervolgens op 'Terug naar site'. U kunt ook verder lezen voor meer informatie over het toevoegen en ordenen van items in de horizontale navigatiebalk.

Items toevoegen aan de horizontale navigatiebalk

U kunt elke pagina van uw site als een menuonderwerp of menu-item toevoegen aan de horizontale navigatiebalk. Klik in het tabblad Sitelay-out op Inhoud beheren onder het gedeelte Horizontale navigatiebalk. Alle pagina's die momenteel zijn opgenomen in de horizontale navigatiebalk, worden weergegeven in het vak naast Weer te geven pagina's selecteren. Hier kunt u menu-items toevoegen, verwijderen en ordenen:

 • Menu-items toevoegen
  Als u een pagina van uw site als een menu-item wilt toevoegen aan de horizontale navigatiebalk, klikt u op Pagina toevoegen en zoekt u in het pop-upvenster naar de pagina. Klik vervolgens op 'OK'. Als u een pagina van een andere site of een e-mailadres wilt toevoegen als een menu-item, klikt u op URL toevoegen. Geef in het pop-upvenster de URL van de pagina op, evenals de naam van het menu-item dat u wilt weergeven en klik op 'OK'.

 • Menu-items verwijderen
  Als u een pagina wilt verwijderen als een menu-item in de horizontale navigatiebalk, selecteert u de pagina in het vak Weer te geven pagina's selecteren en klikt u op het remove icon verwijderpictogram.

 • Items toevoegen aan een vervolgkeuzelijst
  Als u een vervolgkeuzelijst wilt maken, moeten onder een pagina in het vak Weer te geven pagina's selecteren andere pagina's worden weergegeven. Als u van een pagina een item wilt maken in een vervolgkeuzelijst, selecteert u de pagina in het vak Weer te geven pagina's selecteren en klikt u op de right arrow icon pijl naar rechts. (De pagina wordt dan ingesprongen weergegeven in het vak Weer te geven pagina's selecteren.) Als u een pagina wilt veranderen van een item in een vervolgkeuzelijst naar een item in een topmenu, selecteert u de pagina en klikt u op de left arrow icon pijl naar links.

 • Menu-items ordenen
  Als u de volgorde waarin uw menu-items worden weergegeven, wilt wijzigen, selecteert u de pagina in het vak Weer te geven pagina's selecteren en klikt u op de up arrow icon pijl omhoog of de down arrow icon pijl omlaag. De bovenste items in het vak Weer te geven pagina's selecteren worden de meest linkse horizontale menu-items. Deze organisatiestructuur is ook van toepassing op vervolgkeuzelijsten.

Als u uw sitemap of recente pagina-activiteit wilt weergeven in de horizontale navigatiebalk, plaatst u een vinkje in de selectievakjes naast Sitemap of Recente pagina-activiteit.

Als u de huidige stijl van de horizontale navigatiebalk wilt behouden, klikt u op 'OK' en vervolgens op 'Wijzigingen opslaan' op het tabbladSitelay-out. U kunt ook verder lezen voor meer informatie over en een voorbeeld van de navigatiebalkstijlen.

De stijl van de horizontale navigatiebalk wijzigen

Ga als volgt te werk om de stijl van de horizontale navigatiebalk te wijzigen:

 1. Klik op het menu 'Meer acties' en selecteer Site beheren.
 2. Selecteer het tabblad Sitelay-out.
 3. Klik onder het gedeelte Horizontale navigatiebalk op Inhoud bewerken.
 4. U kunt de stijl van de horizontale navigatiebalk aanpassen door een van de keuzerondjes onder Stijl te selecteren. Een voorbeeld van de verschillende stijlen ziet u hier:
  Velden: Tabbladen: Links:
 5. Als u klaar bent met wijzigen, klikt u op 'OK'.
 6. Als u geen verdere wijzigingen meer wilt maken aan de lay-out van uw site, klikt u op 'Opslaan'.

De verschillende stijlen zien er anders uit afhankelijk van het thema van de site. Probeer ze uit om te kijken welke stijl u het beste bevalt.