Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Misbruik en illegale activiteit melden

Als je een Google-site wilt melden vanwege het schenden van een of meer bepalingen van ons inhoudsbeleid, klik dan op de link Misbruik melden die onder aan elke Google Sites-pagina staat. Nadat je de melding hebt ingevuld en verzonden, beoordelen we het verzoek en ondernemen we zo nodig actie.

Gebruik deze tool om illegale activiteit te melden. Met de tool kun je inhoud melden die volgens jou op basis van de toepasselijke wetgeving moet worden verwijderd uit de services van Google. Als je dit formulier invult, beschikken we over alle informatie die we nodig hebben om je verzoek te onderzoeken en het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Klik hier als je een verzoek wilt indienen om het zonder toestemming delen van een expliciete afbeelding te beperken.

Was dit artikel nuttig?