Misbruik en illegale activiteiten melden

Als u een Google Site wilt rapporteren die een of meer van onze beleidsregels voor inhoud schendt, klikt u in de voettekst onder aan de pagina op de link Misbruik melden. Nadat u het rapport heeft ingevuld en ingediend, zullen wij uw verzoek behandelen en zo nodig actie ondernemen.

Als u illegale activiteiten wilt melden, gebruikt u dit hulpprogramma, dat u begeleidt bij het melden van inhoud die volgens u in aanmerking komt om op basis van de toepasselijke wetgeving te worden verwijderd uit de services van Google. Als u dit formulier invult, beschikken wij over alle nodige gegevens om uw specifieke verzoek te onderzoeken en zo snel mogelijk te verwerken.

Was dit artikel nuttig?