Ujednolicone dane w strategii ustalania stawek na podstawie daty kliknięcia