Kolumny konwersji Floodlight w różnych środowiskach

Te kolumny zawierają dane o konwersjach, w przypadku których klienci widzą lub klikają reklamę w wyszukiwarce i dokonują konwersji na tym samym urządzeniu oraz tych, w przypadku których klienci widzą lub klikają reklamę w wyszukiwarce na jednym urządzeniu, ale dokonują konwersji na innym.