Kolumny nazw i atrybutów

Te kolumny zawierają nazwy i ustawienia elementów w Search Ads 360.