Kolumny historii zmian

Te kolumny przedstawiają szczegółowe informacje o zmianach na koncie, w tym o zmianach wprowadzonych przez użytkownika, zmianach synchronizacji i automatycznych zmianach wprowadzonych przez system strategii ustalania stawek w Search Ads 360.