Kolumny Strategia ustalania stawek

W tych kolumnach wyświetlane są dane o skuteczności oraz ustawienia strategii ustalania stawek.