Yeni Search Ads 360 özellikleri

Ç2 2019

Mayıs 2019

Kampanyaları yönetme

Açılış sayfası testleri kullanımdan kaldırıldı. 1 Mayıs 2019'dan itibaren Search Ads 360'ta yeni testler oluşturulamayacak ve etkin olan testler duraklatılacaktır.
01/05/2019
Yardım merkezi

Sonuçları ölçme

URL parametreleri sütunu kullanımdan kaldırıldı. 1 Mayıs 2019'dan itibaren, bu sütunda kayıtlı olan hiçbir parametre açılış sayfalarınıza eklenmeyecektir. Bu parametreleri kullanmaya devam etmeniz gerekirse bunları, URL şablonları, nihai URL veya nihai URL Son Eki gibi başka bir URL alanına taşıyın. Kullanımdan kaldırma işleminin URL şablonlarını etkilemediğini unutmayın.
01/05/2019
Yardım merkezi

 

Q1 2019

Mart 2019

Kampanyaları yönetme

Haftalık, aylık veya üç aylık bütçe ve hedefleriniz sık sık değişmiyorsa, bütçe yönetiminde otomatik olarak yinelenen bütçe planları oluşturabilirsiniz. Yinelenen planlar sayesinde harcama hedeflerinizi sadece bir kez tanımlar, sonrasında gerekli durumlarda performansı inceler ve harcamayı ayarlarsınız.
05.03.2019
Yardım merkezi

 

Artık reklam oluşturucularınız tarafından oluşturulan reklamlardaki değişiklikleri hemen uygulayabilirsiniz.
14.03.2019
Yardım merkezi

Şubat 2019

Sonuçları ölçme

Otomatik kanal gruplamaları içeren veriye dayalı ilişkilendirme modelleri artık anahtar kelimelerin yanı sıra ürün gruplarına veya dinamik reklam hedeflerine dağıtılan dönüşüm kredisi hakkında da bilgi verebiliyor. Otomatik kanal gruplamaları içeren mevcut modeller otomatik olarak ürün gruplarını ve dinamik reklam hedeflerini içerecek şekilde güncellenecektir.
11.02.2019
Yardım merkezi

Ocak 2019

Sonuçları ölçme

Açılış sayfanızın alan adının dönüşüm alan adınızdan farklı olması gibi durumlarda, birden çok alan adındaki etkinliği ölçmek istiyorsanız, açılış alan adınızda bulunan ve ziyaretçileri dönüşüm alan adınıza gönderebilen sayfalardaki global site etiketine set linker komutu ekleyerek web alanları arası izlemeyi etkinleştirebilirsiniz.
25.01.2019
Yardım Merkezi

Q4 2018

Kasım 2018

Kampanyaları yönetme

Reklam oluşturucu, geniş ölçekte reklam metnini oluşturmak ve yönetmek için tasarlanan yeni ve kullanımı kolay bir araçtır. Reklam oluşturucu, kurallara ve toplu e-tablolara duyulan gereksinimini ortadan kaldırarak reklam metninin oluşturulmasını ve yönetilmesini kolaylaştırır.
06/11/2018
Yardım Merkezi

Search Ads 360 artık Google Ads Akıllı alışveriş kampanyalarını destekliyor. Akıllı alışveriş kampanyaları, reklamverenlerin geleneksel alışveriş kampanyalarıyla aynı miktarda çalışmasını gerektirirken daha iyi performans gösteren reklamlar oluşturmak için makine öğrenimini kullanır.
06/11/2018
Yardım Merkezi

Bütçeleri ve teklifleri otomatikleştirme

Dönüşüm hedefi sütunları, bütçe planlarındaki harcamaları optimize etmek veya teklif ayarlamalarını yapmak ya da önermek ve kampanyalardaki hedefleri uyarlamak için seçilen Floodlight dönüşümleriyle birlikte desteklenen herhangi bir ilişkilendirme modelini kullanabilir. Önceden, dönüşüm hedefi sütunlarında yalnızca son tıklama ilişkilendirme modeli uygulanabiliyordu.
06/11/2018
Yardım Merkezi

Search Ads 360 teklif stratejileri ve dönüşüm hedefleri, kampanya düzeyinde yeniden pazarlama hedefleri için teklif ayarlamaları yapabilir veya önerebilir. Reklam grubu düzeyinde yeniden pazarlama hedefleri için otomatik teklif ayarlamalarının desteklenmesine devam edilmektedir.
08/11/2018
Yardım Merkezi

Teklifleri optimize etmek ve teklif ayarlamalarını yapmak veya önermek için Search Ads 360 teklif stratejilerinde Google Ads dönüşümlerini kullanın.
29.11.2018
Yardım Merkezi

Ekim 2018

Kampanyaları yönetme

Sitenize veya üçüncü taraf izleyicinize özgü paralel izleme sorunlarını bulmanıza yardımcı olmak için Search Ads 360, Google Ads'den hesabınızdaki URL'lerin bir örneğini test etmesini ister. Test sonuçlarında uyumluluk sorunları olursa hesabınızın tamamında URL şablonları, nihai URL'ler veya düzeltilmesi gereken nihai URL son eklerini aramanız önerilir.
09.10.2018
Yardım merkezi

Sonuçları ölçme

Raporlama verilerinizi filtrelemek veya segmentlere ayırmak için birden çok özel Floodlight boyutu kullanarak verilerinizi daha ayrıntılı şekilde inceleyin. En üst düzeyde odaklanmış teklif stratejileri oluşturmak için birden fazla Floodlight boyutu da kullanabilirsiniz.
12.10.2018
Yardım merkezi

Oluşturduğunuz yeni özel Floodlight sütunları, teklif stratejileri veya dönüşüm hedefleri varsayılan olarak ortamlar arası dönüşümleri içerir. Ortamlar arası ayarı kapatabilirsiniz ancak en iyi uygulama bu ayarı açık bırakmaktır. Mevcut Floodlight sütunları, teklif stratejileri ve hedefler bu değişiklikten etkilenmez.
15/10/2018
Yardım merkezi

Q3 2018

Eylül 2018

Paralel izlemeyi desteklemek için Google Ads hesabını taşıma

Tıklamaları ve dönüşümleri ölçmede kesinti olmasını ve olası açılış sayfası hatalarını önlemek amacıyla, Google Ads motor hesaplarınızı 30 Ekim 2018 tarihine kadar paralel izlemeye taşımak için Search Ads 360'ı kullanın. 30 Ekim'den itibaren tüm Google Ads hesaplarında paralel izleme zorunlu olacak.
20.09.2018
Yardım merkezi

Kampanyaları yönetme

Arama ağı kampanyalarınızda günlük bütçeleri, teklifleri ve teklif ayarlamalarını otomatik olarak ayarlayarak harcamayı optimize edecek ve bütçe ayırmayı yönetecek bir bütçe teklifi stratejisi oluşturun.
24.09.2018
Yardım merkezi

Search Ads 360, Google Ads genişletilmiş metin reklamlarında yapılan son değişiklikleri tam olarak desteklemektedir. Reklamverenler artık ek (ve daha uzun) başlıklardan ve açıklamalardan yararlanabilir.
18.09.2018
Genişletilmiş metin reklamlar hakkında

 

Search Ads 360, artık Yahoo! Japan site bağlantılarını tam olarak desteklemektedir.
06.09.2018
Yardım merkezi

 

Sonuçları ölçme

Accelerated Mobile Pages (AMP) kullanan sitelerde Floodlight dönüşümlerini raporlamak için <amp-analytics type="gtag"> etiketini kullanabilirsiniz. Google'ın global site etiketinin AMP özellikli sürümü, dönüşüm verilerini Google Ads'e ve izleme verilerini Google Analytics'e göndermek için de kullanılabilir.
25.09.2018
Yardım merkezi

Ağustos 2018

Teklif verme işlemini otomatikleştirme

Search Ads 360 teklif stratejisiyle belirli motor hesabı türlerinde masaüstü, mobil ve tablet teklif ayarlamalarını optimize edin.
80.08.2018
Yardım merkezi

Temmuz 2018

DoubleClick Search ve Yardım Merkezi için yeni ad güncellemesi

Search Ads 360, artık Google Marketing Platform'un bir parçası olan DoubleClick Search'ün yeni adıdır. Yeni adla birlikte Yardım merkezi yeni bir görünüme ve yeni bir URL'ye sahip olmuştur.
24.7.2018
Yardım merkezi

Sonuçları ölçme

Veriye dayalı bir ilişkilendirme (DDA) modelindeki çevrimdışı dönüşümleri dahil etmeyle ilgili veri gereksinimleri değişti. Dönüşümlerin 30 günden daha yeni bir tıklama kimliğiyle ilişkilendirilmesi durumunda bir model oluşturmak için çevrimdışı dönüşümler kullanılabilir. Bir veriye dayalı ilişkilendirme modeli oluşturulduktan sonra, model 60 günden daha yeni bir tıklama kimliğiyle ilişkilendirilen çevrimdışı dönüşümlere uygulanabilir. Dönüşümleri yüklemek için Campaign Manager API'sini kullanırsanız, dönüşümlerin 60 günden daha yeni bir tıklama kimliği veya şifrelenmiş bir kullanıcı kimliği ya da mobil cihaz kimliğiyle ilişkilendirilmesi gerekir.
7.10.2018
Yardım merkezi

Q2 2018

Haziran 2018

Teklif verme işlemini otomatikleştirme

DS teklif stratejisinde cihaza özgü hedefler belirleyin.
20.06.2018
Yardım merkezi

Sonuçları ölçme

Sitenizdeki etkinliği izlemek için Adobe Analytics kullanıyorsanız Adobe Analytics, topladığı verilerin bir kısmını DoubleClick Search ile paylaşabilir. Ardından, DoubleClick Search raporlarında Adobe Analytics'i görüntüleyebilir ve verileri teklif stratejilerinde kullanabilirsiniz.
21.06.2018
Yardım merkezi

Nisan 2018

Kampanyaları yönetme

AdWords, Bing Ads ve Yahoo Gemini hesaplarında, reklamın performans geçmişini kaybetmeden reklam metnini, URL'leri ve diğer ayarları düzenleyebilirsiniz. DoubleClick Search yalnızca reklam metninin ve diğer ayarların geçerli sürümünü gösterir. 
30.04.2018
Yardım merkezi

Envanter yönetimi şablonları iyileştirildi. Artık aşağıdaki özelliklerden yararlanabilirsiniz:

 • Şablonlardaki metin, işlev ve envanter özelliklerinin söz dizimi sadeleştirildi. İşlevler ve envanter özelliklerinin başına ve sonuna köşeli parantez [] koyulması gerekmektedir. Diğer tüm bilgiler doğrudan şablona girilebilir. Mevcut tüm şablonlar otomatik olarak yeni söz dizimine taşındı.
  Yardım merkezi
 • Önizlemeyi indirin. Bir şablonu kaydetmeden önce, şablonun oluşturacağı ilk 500.000 öğenin önizlemesini indirebilirsiniz.
  Yardım merkezi
 • Envanter yönetimi şablonları için değişiklik geçmişi. Envanter yönetimi şablonlarında yapılan değişiklikler artık değişiklik geçmişinde gösterilmektedir.
  Yardım merkezi
 • Reklam şablonları için çok satırlı yapıştırma. Özel söz dizimini kullanarak, alternatif kopya da dahil olmak üzere reklam metnini bir reklam şablonuna yapıştırabilirsiniz.
  Yardım merkezi
 • Reklam rotasyonu ayarları. Artık AdWords hesaplarında reklam grupları oluşturan envanter planları için reklam grubu şablonlarında reklam rotasyonu ayarlarını belirtebilirsiniz. Bu değişiklikten önce oluşturulan ve AdWords’e sunulan kampanyalarda ve reklam gruplarında, AdWords reklam rotasyonu ayarlarını taşıyordu.

24.04.2018

DoubleClick Search artık Yahoo Japan hesapları için reklam rotasyonu ayarlarını görüntülemiyor veya yönetmiyor (Yahoo Japan bu ayarı kısa bir süre önce kampanyalardan reklam gruplarına taşıdı). DoubleClick Search'ten oluşturduğunuz reklam grupları, varsayılan Optimize etme reklam rotasyonu ayarını kullanır. Yahoo Japan'da oturum açabilir ve farklı bir reklam rotasyonu seçeneği belirleyebilirsiniz.
12.04.2018
Yardım merkezi | Yahoo Japan yardım merkezi

Artık Alışveriş kampanyalarındaki ürün gruplarını yönetmek için toplu e-tablo kullanabilirsiniz.
19.04.2018
Yardım merkezi

AdWords reklam rotasyonu ayarları, reklam gruplarına taşındı. Önceden, reklam rotasyonu ayarlarını kampanya düzeyinde belirtiyordunuz. Bir kampanyada daha önce Optimize et, Dönüşümler için optimize et veya Dönüşümlü yayınla seçeneğini belirtilmişse, kampanyadaki tüm reklam grupları artık Optimize et seçeneğini belirtir. Bir kampanyada önceden Süresiz olarak dönüşümlü yayınla seçeneğini belirtilmişse, kampanyadaki tüm reklam grupları artık Süresiz olarak dönüşümlü yayınla seçeneğini belirtir.
10.04.2018
Yardım merkezi | Inside AdWords blogu

Teklif verme işlemini otomatikleştirme

Artık AdWords Hedef ROAS teklif stratejilerini AdWords kampanyalarına uygulayabilirsiniz. Önceden, DoubleClick Search tarafından yalnızca Tıklama Sayısını En Üst Düzeye Çıkarma ve Hedef EBM AdWords Akıllı Teklif stratejileri destekleniyordu.
11.04.2018
Yardım merkezi

Sonuçları ölçme

9 Nisan 2018 itibarıyla DoubleClick Search, cihazlar arası dönüşümleri reklam ve anahtar kelime düzeyine kadar hesaplayabilmektedir.
09.04.2018
Yardım merkezi

Bu makale faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?