Powiadomienie

Witamy w Centrum pomocy Search Ads 360, platformy do zarządzania kampaniami marketingowymi w wyszukiwarkach.  Centrum pomocy jest dostępne dla wszystkich, ale do usługi Search Ads 360 mogą uzyskać dostęp tylko zalogowani subskrybenci. Aby zasubskrybować usługę lub dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Przenoszenie etykiet do nowej wersji Search Ads 360

Automatyczna synchronizacja etykiet między poprzednią a nową wersją Search Ads 360

Aby ułatwić Ci przejście na nową wersję Search Ads 360, etykiety w poprzedniej i nowej wersji tej usługi są automatycznie synchronizowane. W obu wersjach Search Ads 360 możesz tworzyć i stosować etykiety oraz nimi zarządzać.

Między poprzednią a nową wersją Search Ads 360 występują pewne różnice (wymienione poniżej), które mogą zakłócać synchronizację niektórych etykiet oraz ich powiązań. Na przykład poprzednia wersja Search Ads 360 obsługuje więcej etykiet niż nowa. Jeśli w poprzedniej wersji Search Ads 360 utworzono i powiązano maksymalną liczbę etykiet, niektóre z nich oraz ich powiązania nie zostaną skopiowane do nowej wersji Search Ads 360.

Synchronizacja między poprzednią a nową wersją Search Ads 360 różni się od synchronizacji Search Ads 360 i platform reklamowych.

Etykiety są kopiowane bez powiązanych, nieobsługiwanych elementów

Nowa wersja Search Ads 360 będzie wkrótce uwzględniać większość elementów obsługiwanych w poprzedniej wersji, ale obecnie występują pewne różnice.

Nowa wersja Search Ads 360 zawiera też elementy, które nie są obsługiwane w poprzedniej wersji.

W obu przypadkach etykieta może zostać skopiowana, ale jej powiązanie z nieobsługiwanym elementem nie zostanie skopiowane. Powiązanie jest automatycznie kopiowane, gdy dany element jest obsługiwany.

Przykłady

Nieobsługiwany rodzaj konta

  • Poprzednia wersja Search Ads 360 obsługuje konta Baidu. Nowa wersja Search Ads 360 nie obsługuje jeszcze kont Baidu.
  • W poprzedniej wersji Search Ads 360 etykieta „Marka” jest zastosowana w kampanii Baidu.
  • Po zsynchronizowaniu etykieta „Marka” zostanie skopiowana do nowej wersji Search Ads 360 bez kampanii Baidu.
  • Gdy kampanie Baidu będą obsługiwane w nowej wersji Search Ads 360, etykieta marki zostanie zastosowana w kampanii Baidu.

Nieobsługiwany typ kampanii

  • Kampanie w sieci reklamowej i kampanie wideo Google Ads są obsługiwane w nowej wersji Search Ads 360, ale nie w poprzedniej wersji.
  • Etykieta „Entuzjasta rowerów” jest zastosowana w grupie reklam displayowych w nowej wersji Search Ads 360.
  • Po zsynchronizowaniu do poprzedniej wersji Search Ads 360 zostanie skopiowana tylko etykieta „Entuzjasta rowerów”, ponieważ poprzednia wersja tej usługi nie obsługuje grup reklam displayowych.

Etykiety zapisane na różnych poziomach

W nowej wersji Search Ads 360 możesz zapisywać etykiety na poziomie konta menedżera lub podrzędnego konta menedżera. Oznacza to, że konto menedżera lub podrzędne konto menedżera może być kontem właściciela etykiety. Poziom konta menedżera w nowej wersji Search Ads 360 jest mapowany na poziom agencji w poprzedniej wersji Search Ads 360, a poziom podrzędnego konta menedżera – na poziom reklamodawcy.

W poprzedniej wersji Search Ads 360 etykiety można tworzyć tylko na poziomie reklamodawcy.

Etykiety zapisane na poziomie podrzędnego konta menedżera oraz na poziomie reklamodawcy są synchronizowane między obiema wersjami Search Ads 360.

Etykiety na poziomie konta menedżera nie zostaną skopiowane do poprzedniej wersji Search Ads 360.

Etykiety Google Ads nie są obsługiwane w poprzedniej wersji Search Ads 360

Etykiety utworzone na koncie Google Ads lub do takiego konta należące są dostępne w nowej wersji Search Ads 360. Etykiety należące do konta Google Ads nie zostaną skopiowane do poprzedniej wersji Search Ads 360.

Dowiedz się więcej o kontach właściciela w nowej wersji Search Ads 360.

Naprawianie błędów synchronizacji za pomocą etykiet

Poniższa lista przedstawia komunikaty, które mogą się pojawić, jeśli podczas synchronizacji etykiet między poprzednią a nową wersją Search Ads 360 wystąpią problemy.

Niektóre powiązania etykiet nie są kopiowane między obiema wersjami Search Ads 360

Powiązania etykiet mogą nie zostać skopiowane z następujących powodów:

  • Niektóre elementy są obsługiwane tylko w jednej wersji Search Ads 360 (poprzedniej lub nowej). Jeśli dany element nie jest obsługiwany, etykieta zostanie skopiowana bez powiązanego, nieobsługiwanego elementu. Na przykład kampanie wideo Google Ads są obsługiwane tylko w nowej wersji Search Ads 360. Jeśli zastosujesz etykietę do kampanii wideo, do poprzedniej wersji Search Ads 360 zostanie skopiowana sama etykieta.
  • W nowej wersji Search Ads 360 etykiety można stosować do elementów, które w poprzedniej wersji nie obsługują etykiet. W nowej wersji Search Ads 360 etykiety można na przykład zastosować do kont klientów i celów dynamicznej reklamy w wyszukiwarce. Etykiety zostaną skopiowane do poprzedniej wersji Search Ads 360 bez powiązania z kontem klienta lub celem dynamicznej reklamy w wyszukiwarce (konta klientów i cele dynamicznej reklamy w wyszukiwarce są synchronizowane między obiema wersjami Search Ads 360 bez etykiet).
  • Poprzednia wersja Search Ads 360 obsługuje więcej etykiet na element niż nowa wersja. Każdy element w nowej wersji Search Ads 360 może być powiązany z maksymalnie 50 etykietami. Poprzednia wersja Search Ads 360 obsługuje maksymalnie 100 etykiet na element. Jeśli skopiujesz do nowej wersji Search Ads 360 element z ponad 50 etykietami, zachowanych zostanie tylko 50 etykiet. Pozostałe 50 etykiet zostanie skopiowanych do nowej wersji Search Ads 360 bez powiązania.

Nie można skopiować tej etykiety i jej powiązań do nowej wersji Search Ads 360

Twoje konto osiągnęło limit etykiet obsługiwanych w nowej wersji Search Ads 360.

Nowa wersja Search Ads 360 obsługuje obecnie maksymalnie 1000 etykiet na każdym poziomie.

Na przykład można zdefiniować 1000 etykiet na poziomie konta menedżera i na poziomie każdego podrzędnego konta menedżera, co obejmuje etykiety odziedziczone z poziomu menedżera.

Rozwiązanie

Do nowej wersji Search Ads 360 zostało skopiowanych maksymalnie 1000 obsługiwanych etykiet i ich powiązań. W przypadku każdej etykiety, która nie została skopiowana, wyświetlany jest błąd synchronizacji.

Poszukaj nieużywanych lub nieaktualnych etykiet w poprzedniej wersji Search Ads 360 i usuń je.

Synchronizacja uruchomi się ponownie automatycznie.

Zduplikowane etykiety nie są kopiowane

Jeśli etykieta ma taką samą nazwę jak inna etykieta na Twoim koncie, nie zostanie skopiowana do nowej wersji Search Ads 360.

Rozwiązanie

Zmień nazwę etykiety w poprzedniej wersji Search Ads 360.

Etykieta o zmienionej nazwie i jej powiązania zostaną automatycznie skopiowane do nowej wersji Search Ads 360.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
17661638540653272318