Kolumna Docelowy CPA w grupie reklam

Dotyczy tylko Google Ads

Wyświetla docelowy zwrot z inwestycji w grupie reklam w przypadku strategii ustalania stawek pod kątem kosztu działania (CPA) w Search Ads 360.

Wartość „Docelowy CPA w grupie reklam” wpływa na docelowy CPA całej strategii ustalania stawek.

Jeśli brak wartości docelowej na poziomie grupy reklam, kolumna zawiera łączniki (---). Inaczej mówiąc, łączniki pojawiają się, gdy grupa reklam korzysta z wartości docelowej określonej na poziomie portfolio.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Otwórz właściwości reklamodawcy lub wybierz węższy zakres.

  2. Kliknij kartę Grupy reklam.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok listy Dostępne kolumny.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

 

 

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?