Kolumna „Docelowy ROAS grupy reklam”

Dotyczy tylko Google Ads

Podaje docelowy zwrot z inwestycji w grupę reklam uzyskiwany w ramach strategii ustalania stawek „Docelowy ROAS” (docelowy zwrot z nakładów na reklamę) w Search Ads 360.

Wartość „Docelowy ROAS grupy reklam” ma wpływ na docelowy ROAS w ogólnej strategii ustalania stawek.

Jeśli brak wartości docelowej na poziomie grupy reklam, kolumna zawiera myślniki (---). Inaczej mówiąc, myślniki pojawiają się, gdy grupa reklam korzysta z wartości docelowej określonej na poziomie portfolio.

Dodawanie tej kolumny do raportu
  1. Otwórz właściwości reklamodawcy lub wybierz węższy zakres.

  2. Kliknij kartę Grupy reklam.

  3. Kliknij przycisk Kolumny nad wykresem podsumowania skuteczności.

  4. Wpisz nazwę kolumny w polu wyszukiwania obok listy Dostępne kolumny.

  5. Kliknij + obok nazwy kolumny na liście Dostępne kolumny.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?