Edytowanie/zastępowanie strategii ustalania stawek Search Ads 360

Usuwanie dostosowania według sezonowości

Usuwanie dostosowania według sezonowości z Search Ads 360

Nie można usunąć zdarzenia związanego z dostosowaniem według sezonowości po jego rozpoczęciu. Aby obejść ten problem, możesz spróbować wcześniej zakończyć zdarzenie związane z dostosowaniem według sezonowości.
 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.
 3. Kliknij kartę Zdarzenia.
 4. Zaznacz pola wyboru obok dostosowań według sezonowości, które chcesz usunąć. 
  Jeśli masz problemy ze znalezieniem elementów, które chcesz usunąć, możesz przefiltrować listę, aby wyświetlić tylko dostosowania według sezonowości.
   
  1. Kliknij Filtr, a następnie +Atrybut.
  2. Użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć Typ zdarzenia, i kliknij go.
  3. Odznacz pole wyboru Wykluczenie danych i pozostaw zaznaczone pole wyboru Dostosowanie według sezonowości.
  4. Kliknij Zastosuj filtry.
 5. Kliknij kolejno Edytuj i Usuń.

  Dostosowanie według sezonowości zostanie usunięte ze wszystkich strategii ustalania stawek, do których było stosowane.

Usuwanie dostosowania według sezonowości z wybranych strategii ustalania stawek Search Ads 360

Nie można usunąć zdarzenia związanego z dostosowaniem według sezonowości po jego rozpoczęciu.
 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.
 3. Kliknij kartę Zdarzenia.
 4. Zaznacz pole wyboru obok dostosowania według sezonowości.
 5. Kliknij kolejno Edytuj i Edytuj szczegóły.
 6. Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby usunąć dostosowanie według sezonowości ze strategii ustalania stawek:

  1. Na liście wybranych strategii ustalania stawek po prawej stronie kliknij ikonę usuwania .  

  2. Nad listą wybranych strategii ustalania stawek kliknij Usuń wszystko, aby usunąć dostosowanie według sezonowości ze wszystkich strategii ustalania stawek.

  3. Na liście po lewej stronie wyczyść pole wyboru strategii ustalania stawek.

 7. Po zakończeniu edycji ustawień dostosowań według sezonowości kliknij przycisk Zapisz.

Ponowna aktywacja dostosowania według sezonowości

Nie można ponownie aktywować zdarzenia związanego z dostosowaniem według sezonowości po jego rozpoczęciu.
 1. Otwórz właściwości reklamodawcy.

  Przechodzenie do reklamodawcy
  1. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  2. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  3. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę.

  4. Kliknij Zastosuj lub naciśnij klawisz Enter.

  Search Ads 360 wyświetli stronę reklamodawcy, która zawiera dane wszystkich kont wyszukiwarki reklamodawcy.

 2. W panelu użytkownika po lewej stronie kliknij Strategie ustalania stawek.
 3. Kliknij kartę Zdarzenia.
 4. Kliknij przycisk Wszystkie oprócz usuniętych▾ w opcji Pokaż, a następnie Pokaż wszystkie.
 5. W kolumnie Stan kliknij ▾ (strzałkę w dół) obok symbolu x (czerwonego x), a następnie kliknij Aktywne.
  Deleted item menu (indicated by red x). Menu displays Active and Removed  

  Dostosowanie według sezonowości zostaje przywrócone i zastosowane do wybranych strategii ustalania stawek.

 6. Opcjonalnie. Powtórz poprzedni krok przy każdym dostosowaniu według sezonowości, które chcesz ponownie aktywować.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?