Edytowanie/zastępowanie strategii ustalania stawek Search Ads 360

Wyprzedaże i oferty promocyjne

Ustawianie korekt sezonowych w przypadku strategii ustalania stawek Search Ads 360

Jeśli spodziewasz się, że Twoje współczynniki konwersji ulegną znacznej zmianie w krótkim okresie wyprzedaży lub promocji (np. w okolicach Czarnego Piątku), możesz utworzyć korekty sezonowe, by poprawić optymalizację stawek podczas trwania zdarzenia.

Korekty sezonowe powodują, że strategie ustalania stawek ROI (strategie ustalania stawek, które optymalizują konwersje i przychody) wprowadzają wybrane dostosowania stawek w okresie promocyjnym.

Korekty sezonowe mają wpływ tylko na strategie ustalania stawek z celami związanymi z konwersjami i przychodami. Nie oddziałują na strategie, których cel jest związany z pozycją lub kliknięciami.

Bid strategy performance chart with circled and enlarged seasonality adjustment event

Sprawdzone metody

  • Zdarzenie związane z korektami sezonowymi możesz utworzyć tylko wtedy, gdy zdarzenie dotyczące wyprzedaży lub promocji trwa dłużej niż sześć godzin i spodziewasz się w tym czasie znacznej zmiany współczynnika konwersji (przekraczającej ±30%).
  • Ustaw procent korekt sezonowych zależny od szacowanej zmiany współczynnika konwersji podczas zdarzenia związanego z wyprzedażą lub promocją. Jeśli np. szacujesz, że współczynnik konwersji będzie półtora raza wyższy niż średnia historyczna, wybierz dla korekt sezonowych ustawienie Zwiększ o 50%.W tym przykładzie ustawienie 50% zostałoby uznane za bardzo wysokie, dlatego lepiej wybierz niższy odsetek.
    Po ustawieniu korekt sezonowych możesz się spodziewać proporcjonalnego wzrostu stawek. Jeśli np. wybierzesz dla korekt sezonowych ustawienie Zwiększ o 50%, Twoje stawki wzrosną o 50%. Zalecamy więc ostrożne określanie wartości procentowej korekt sezonowych.
  • Jeśli tworzysz nową strategię ustalania stawek, pamiętaj o utworzeniu grupy stawek na co najmniej cztery dni przed rozpoczęciem wyprzedaży lub oferty promocyjnej. Jeśli stosujesz korekty sezonowe w utworzonej już strategii ustalania stawek, pamiętaj o ich ustawieniu na co najmniej sześć godzin przed rozpoczęciem wyprzedaży lub oferty promocyjnej.
  • Strategie ustalania stawek pod kątem budżetu nie obsługują korekt sezonowych. Jeśli korzystasz ze strategii ustalania stawek pod kątem budżetu, zamiast tego użyj przydziałów niestandardowych dla przewidywanej sprzedaży lub promocji.

Search Ads 360 stosuje dostosowania w każdym okresie określania stawek

Gdy tworzysz dostosowanie według sezonowości, możesz wybrać zakres od sześciu godzin do 14 dni. Search Ads 360 stosuje dostosowania w każdym okresie określania stawek. Jeśli zdarzenie związane z korektami ma się rozpocząć wkrótce, Search Ads 360 może zaplanować następny okres określania stawek wcześniej niż zwykle.Optymalizacja stawki zacznie się w ciągu dwóch godzin od chwili rozpoczęcia zdarzenia związanego z korektami sezonowymi.

Strategie ustalania stawek zmieniają stawki podczas trwania zdarzeń i po nich

Zdarzenie związane z korektami sezonowymi jest stosowane do wszystkich elementów zarządzanych przez strategię ustalania stawek, np. do kampanii, grup reklam, grup produktów i reklam produktowych.Po zakończeniu zdarzenia związanego z korektami sezonowymi dane z okresu jego trwania zostaną wykluczone. Strategia ustalania stawek wykorzysta pozostałe dane do dalszego oceniania i dostosowywania stawek.

Dostosowań według sezonowości nie można zastosować do zestawu kampanii w ramach strategii ustalania stawek. Korekty sezonowe mają zastosowanie tylko na poziomie strategii ustalania stawek (a nie na poziomie kampanii).

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?