Tworzenie planów budżetu

Informacje o cyklicznych planach budżetu

Jeśli w każdym tygodniu lub miesiącu używasz podobnego planu budżetu, możesz utworzyć cykliczny plan budżetu. Przewaga cyklicznego planu budżetu nad planem obejmującym wybrany zakres dat polega na tym, że cykliczny plan budżetu stanowi część serii, w której następny plan jest tworzony automatycznie. Poza tym cykliczne plany budżetu są podobne do innych planów budżetu: działają przez wybrany okres, wyznaczają cel dla określonego budżetu i opcjonalnie mogą uwzględniać przydziały niestandardowe oraz wykorzystywać strategię ustalania stawek pod kątem budżetu do zarządzania wydatkami.

Dodatkowe informacje o cyklicznych planach budżetu

Czas trwania każdego planu cyklicznego 

Okres cyklicznego planu budżetu wyznacza datę rozpoczęcia serii oraz czas realizacji planu z serii. Możesz wybrać opcje powtarzania co tydzień lub co miesiąc albo zdefiniować okres niestandardowy. Jeśli jako datę rozpoczęcia comiesięcznego cyklicznego planu budżetu wybierzesz na przykład 15 lutego, Search Ads 360 automatycznie utworzy kolejny plan (z tymi samymi ustawieniami), który będzie realizowany od 15 marca do 14 kwietnia. Na tej samej zasadzie powstaną plany w kolejnych miesiącach. 

Comiesięczne plany cykliczne nie mogą rozpoczynać się 29 dnia miesiąca lub później, ponieważ jest miesiąc, który ma tylko 28 dni. Search Ads 360 uwzględnia w harmonogramie tylko te comiesięczne plany, które mogą rozpocząć się tego samego dnia każdego miesiąca. Jeśli jako datę rozpoczęcia wybierzesz na przykład 31 dzień miesiąca, Search Ads 360 wyświetli komunikat z prośbą o zmianę daty.

Jeśli wybierzesz opcję powtarzania co tydzień, Search Ads 360 co siedem dni doda kolejny plan do harmonogramu. Plany tygodniowe mogą rozpoczynać się w dowolnym dniu miesiąca.

Definiowanie okresu niestandardowego

Jeśli chcesz, by każdy plan z serii cyklicznej obejmował 40 dni, 10 tygodni lub 8 miesięcy, możesz ustawić niestandardowy okres dostosowany do potrzeb swojej firmy.

Cykliczny okres niestandardowy może obejmować:

  • od siedmiu do 60 dni,
  • od jednego do 52 tygodni,
  • od jednego do 12 miesięcy.

Stan cyklicznego planu budżetu

Search Ads 360 tworzy plany cykliczne pojedynczo. Podczas realizacji jednego planu z danej serii Search Ads 360 tworzy lub dodaje do harmonogramu kolejny plan.

W trakcie realizacji cyklicznego planu budżetu każdy plan może mieć jeden z tych stanów:

  • Cykliczny: początkowy plan z serii lub następny plan dodany automatycznie do harmonogramu.
  • Realizowany: plan, którego realizacja już się rozpoczęła.
  • Zakończony: plan, którego realizacja już się zakończyła.

Zakończenie serii

Możesz usunąć cykliczny plan budżetu. Jeśli usuniesz plan z harmonogramu, seria się skończy. Żadne plany budżetu nie zostaną już utworzone automatycznie. Jeśli usuniesz uruchomiony plan, zatrzymasz realizację tylko tego planu. Następny plan z serii zostanie automatycznie dodany do harmonogramu. 

Aktualizowanie cyklicznego planu budżetu

Cele budżetowe są przeważnie takie same, ale być może w danym miesiącu będziesz mieć do wydania inną kwotę. Możliwe też, że zechcesz określić kwotę do wydania w ciągu danego dnia lub tygodnia. 

W obecnie realizowanym lub w następnym uwzględnionym w harmonogramie planie z serii możesz zmieniać całkowity budżet, ustawiać przydziały niestandardowe i aktualizować inne ustawienia.

Edytowanie jednego planu z serii cyklicznej

Wszystkie zmiany wprowadzone w uruchomionym planie obejmują tylko ten plan. 

Edytowanie serii planów

Większość zmian wprowadzonych w następnym uwzględnionym w harmonogramie planie z serii obejmie wszystkie kolejne plany z tej serii. Wyjątek stanowią przydziały niestandardowe, które dotyczą tylko pojedynczego planu.

Każda określona przez Ciebie kwota niestandardowa dotyczy tylko wybranego planu. 

Okresowe sprawdzanie skuteczności planu budżetu

Chociaż cykliczne plany budżetu są dodawane do harmonogramu i uruchamiane automatycznie, należy je co jakiś czas sprawdzać. Dotyczy to szczególnie planów zarządzanych za pomocą strategii ustalania stawek pod kątem budżetu. Każdy plan budżetu dostarcza prognozy skuteczności i przydziela wydatki na podstawie Twoich celów i historii skuteczności. Prognozy są z czasem aktualizowane.  

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?